Орієнтовний перелік наказів загальноосвітнього навчального закладу на рік

23664
Із року в рік у школах видають низку аналогічних наказів з основної діяльності та адміністративно-господарських питань. У цій публікації впорядковано річну циклограму наказів

У циклограмі виокремлено

Умовні позначення:

  • о/д — накази з основної діяльності
  • а/г    — накази з адміністративно-господарських питань.

НАКАЗИ
з основної діяльності та адміністративно-господарських питань
на січень-травень

Орієнтовна назва наказу

Група наказів

Примітка

СІЧЕНЬ

Про затвердження графіка відпусток працівників на поточний рік

а/г

щорічно

Про організацію навчання з цивільного захисту

а/г

щорічно, можна поєднати з наказом «Про організацію роботи з цивільного захисту у 20__ році»

Про організацію роботи з цивільного захисту у поточному році

а/г

щорічно

Про перевірку виконання та корекцію планів роботи навчального закладу

а/г

Про підсумки проведення шкільного етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідних робіт учнів-членів Малої академії наук України

о/д

Про результати перевірки виконання навчального плану та навчальних програм у І семестрі

а/г

Про стан травматизму в минулому році та заходи щодо його попередження

а/г

Про результати вивчення стану викладання навчального предмета

о/д

щорічно (можна видати в іншому місяці)

Про результати вивчення стану навчально-виховної роботи у класі(ах) у І семестрі

о/д

щорічно, за потреби

Про результати перевірки ведення класних журналів для І–ІV та V–ХІ класів (журналів гуртків (гурткової роботи))

о/д

Про результати перевірки діяльності факультативів

о/д

Про вивчення інформаційного забезпечення управління навчальним закладом

о/д

за потреби

Про підсумки перевірки стану підручників

а/г

Про результати перевірки відвідування учнями навчального закладу в І семестрі

а/г

Про участь учнів у ІІ (районному) етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад

о/д

Орієнтовна назва наказу

Група наказів

Примітка

ЛЮТИЙ

Про підготовку та проведення весняних канікул

а/г

щорічно

Про результати перевірки роботи груп продовженого дня

а/г

щорічно, за потреби

Про стан викладання та якість навчальних досягнень учнів з навчального предмета у 5–9-х класах

о/д

щорічно, можна видати в іншому місяці

Про виконання перспективного плану вивчення стану викладання навчальних предметів

о/д

за потреби

Про дотримання вимог з охорони праці, ведення документації з безпеки життєдіяльності

о/д

Про контроль за організацією навчально-виховного процесу в 1-х класах

о/д

Про проведення місячника з благоустрою території навчального закладу

а/г

Про результати вивчення роботи молодих та новопризначених педагогічних працівників

о/д

Про результати вивчення системи роботи вчителів

о/д

Про стан роботи з обдарованими дітьми

о/д

Про участь учнів у IV (фінальному) етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад

о/д

Орієнтовна назва наказу

Група наказів

Примітка

БЕРЕЗЕНЬ

Про підготовку до державної підсумкової атестації учнів

а/г

щорічно

Про порядок прийому дітей до перших класів

а/г

Про проведення місячника з благоустрою території навчального закладу

а/г

Про результати атестації педагогічних працівників у поточному навчальному році

о/д

Про результати перевірки виконання єдиних вимог до письмових робіт і перевірки зошитів із відповідних навчальних предметів

о/д

Про виконання перспективного плану вивчення стану викладання навчальних предметів

о/д

за потреби

Про дотримання санітарно-гігієнічних норм під час організації навчально-виховного процесу

а/г

Про затвердження Правил конкурсного прийому до навчального закладу

а/г

Про заходи щодо виконання Закону України «Про звернення громадян»

а/г

Про організацію медичного обслуговування учнів, ведення їхнього диспансерного обліку

а/г

Про організацію розроблення та перегляд окремих видів документів з охорони праці

а/г

Про перевірку учнівських щоденників

а/г

Про посилення контролю за фінансово-бюджетною дисципліною

а/г

Про проведення тижня з охорони праці та безпеки життєдіяльності

а/г

Про результати вивчення стану викладання навчального предмета

о/д

Про результати внутрішньошкільного контролю (відповідно до річного плану роботи)

о/д

Про результати класно-узагальнювального контролю

а/г

Про результати перевірки планування класними керівниками виховної роботи та якості її виконання

о/д

Про санітарні заходи та благоустрій приміщень і подвір’я навчального закладу

а/г

Про стан ведення щоденників учнями 5–9-х класів

а/г

Про стан профілактичної роботи із запобігання правопорушенням серед неповнолітніх

о/д

Про створення конкурсних комісій для проведення конкурсних випробувань дітей, які вступатимуть до навчального закладу

а/г

Про стан педагогічного керівництва роботою учнівського самоврядування

о/д

Про участь учнів у IV (фінальному) етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад

а/г

Орієнтовна назва наказу

Група наказів

Примітка

КВІТЕНЬ

Про затвердження графіка проведення навчальних екскурсій та навчальної практики

а/г

щорічно

Про організацію та проведення урочистих зборів з нагоди вручення документів про освіту випускникам 9-х та 11-х класів

а/г

Про оформлення й видачу документів про освіту

о/д

Про порядок закінчення навчального року та проведення державної підсумкової атестації учнів

а/г

Про створення в навчальному закладі державних атестаційних комісій

а/г

Про допуск учнів до державної підсумкової атестації

а/г

щорічно, можна поєднати з наказом «Про звільнення учнів від державної підсумкової атестації»

Про затвердження складу конкурсної комісії для організації та проведення конкурсного відбору до навчального закладу

а/г

щорічно, за потреби

Про присвоєння кваліфікаційних категорій (встановлення тарифних розрядів), педагогічних звань педагогічним працівникам за результатами атестації

о/д

Про виконання перспективного плану вивчення стану викладання навчальних предметів

а/г

за потреби

Про дотримання стану техніки безпеки на уроках фізичної культури

а/г

Про затвердження розкладу консультацій та графік проведення державної підсумкової атестації учнів

а/г

Про звільнення учнів від державної підсумкової атестації

а/г

Про зарахування дітей до навчального закладу

а/г

за потреби, протягом п’яти днів після оголошення результатів конкурсного приймання

Про контроль за дотриманням графіка контрольних робіт

а/г

за потреби

Про перевірку ведення учнівських щоденників, класних журналів

а/г

Про підготовку та проведення тижня охорони праці та безпеки життєдіяльності

а/г

Про підсумки проведення предметних тижнів

а/г

Про посилення контролю за збереженням матеріальних цінностей

а/г

Про проведення інструктажу з працівниками, які відповідають за складання списків дітей і підлітків шкільного віку

а/г

Про проведення щорічної акції з благоустрою «За чисте довкілля»

а/г

Про створення комісії з перевірки правильності виставлення оцінок у додатках до документів про освіту

а/г

Про створення робочих груп з розроблення річного плану роботи навчального закладу на наступний навчальний рік

а/г

Орієнтовна назва наказу

Група наказів

Примітка

ТРАВЕНЬ

Про завершення навчальних занять та організацію свята «Останній дзвоник», випускних вечорів

а/г

щорічно

Про організацію і проведення навчальних екскурсій для учнів 1–4-х класів, навчальної практики та екскурсій для учнів 5–8-х класів

а/г

Про організацію профілактичної роботи та створення безпечних умов під час проведення літньої оздоровчої кампанії

а/г

Про оформлення та видачу документів про освіту

о/д

Про підсумки роботи бібліотеки в поточному навчальному році

о/д

Про стан виконання навчальних планів і програм у поточному навчальному році

а/д

Про переведення та випуск учнів, нагородження золотою медаллю «За високі досягнення у навчанні» та срібною медаллю «За досягнення у навчанні»

о/д

щорічно, за потреби;

може бути один чи кілька наказів за групами класів

Про проведення заходів щодо запобігання нещасним випадкам під час проведення навчальних екскурсій та навчальної практики учнів

а/г

щорічно, можна поєднати з наказом про організацію і проведення навчальних екскурсій для учнів 1–4-х класів, навчальної практики та екскурсій для учнів 5–8-х класів

Про роботу пришкільного табору з денним перебуванням дітей

а/г

за потреби

Про підсумки внутрішньошкільного контролю за семестр

о/д

Про підсумки роботи факультативів, гуртків

о/д

Про результати діяльності методичних об’єднань

о/д

Про стан педагогічного керівництва роботою учнівського самоврядування

о/д

Про створення трудового об’єднання старшокласників та призначення його керівника

а/г

Про створення у новому навчальному році профільних класів

а/г

НАКАЗИ
з основної діяльності та адміністративно-господарських питань
на червень-серпень

Орієнтовна назва наказу

Група наказів

Примітка

Про випуск учнів 9-х класів у зв’язку із закінченням навчання

о/д

щорічно

Про випуск учнів 11-х класів у зв’язку із закінченням навчання

о/д

Про запобігання нещасним випадкам під час проведення навчально-виховного процесу

о/д

Про запобігання правопорушенням, злочинності, бездоглядності серед неповнолітніх

о/д

Про зарахування до навчального закладу учнів, які прибули, та відрахування з навчального закладу учнів, які вибули

о/д

Про облік дітей і підлітків шкільного віку

а/г

Про організацію гурткової роботи у новому навчальному році

о/д

Про організацію роботи груп продовженого дня у новому навчальному році

а/г

Про організацію спортивно-масової роботи у новому навчальному році

о/д

Про організацію харчування учнів у новому навчальному році

а/г

Про переведення учнів 1–4-х, 5–8-х, 10-х класів до наступних класів

о/д

Про підготовку навчального закладу до нового навчального року

а/г

Про підсумки проведення оздоровлення учнів (вихованців)

о/д

Про підсумки роботи загальноосвітнього навчального закладу в поточному навчальному році

о/д

Про режим роботи загальноосвітнього навчального закладу у новому навчальному році

а/г

щорічно

Про стан роботи з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності в поточному навчальному році

о/д

Про створення методичних комісій

о/д

Про організацію роботи з фізичної культури в спеціальних медичних групах у новому навчальному році

о/д

щорічно, можна поєднати з наказом «Про організацію роботи з фізичної культури в спеціальних медичних групах у новому навчальному році»

Про атестацію робочих місць

о/д

за потреби

Про відкриття у новому навчальному році профільних класів

о/д

Про заборону тютюнопаління та пропаганду здорового способу життя

а/г

Про запобігання харчовим отруєнням та інфекційним захворюванням учнів у новому навчальному році

а/г

Про організацію роботи з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності у новому навчальному році

о/д

за потреби, можна поєднати з наказом «Про стан роботи з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності в поточному навчальному році»

Про організацію позакласної роботи з фізичного виховання у новому навчальному році

о/д

за потреби, можна поєднати з наказом «Про організацію спортивно-масової роботи у новому навчальному році»

Про призначення відповідальних за обслуговування електронно-обчислювальної техніки

а/г

за потреби (у разі зміни відповідальної особи, закінчення строку дії попереднього наказу тощо)

Про призначення відповідального за економне використання енергоносіїв

а/г

Про призначення громадського інспектора з охорони прав дитини

а/г

Про проведення місячника безпеки дорожнього руху «Увага! Діти на дорозі!»

о/д

за потреби

Про проведення свята «День знань»

а/г

Про проходження працівниками навчального закладу медичних оглядів

а/г

Про результати державної підсумкової атестації учнів

о/д

Про роботу зі зверненнями громадян та затвердження графіка прийому громадян

а/г

Про роботу шкільної бібліотеки у новому навчальному році

о/д

Про розподіл класів на групи при вивченні мов та інших навчальних предметів у новому навчальному році

о/д

Про розподіл функціональних обов’язків між адміністрацією навчального закладу в новому навчальному році

о/д

Про стан ведення ділової документації в загальноосвітньому навчальному закладі

о/д

Про стан роботи з фізичної культури з учнями спеціальних медичних груп

о/д

Про створення комісії з трудових спорів

а/г

Про створення комісії з інвентаризації матеріальних цінностей

за потреби (у разі зміни складу комісії, закінчення строку дії попереднього наказу тощо)

Про створення комісії з бракеражу продуктів харчування і продовольчої сировини

а/г

НАКАЗИ
з основної діяльності та адміністративно-господарських питань
на вересень-грудень

Орієнтовна назва наказу

Група наказів

Примітка

ВЕРЕСЕНЬ

Про ведення ділової документації навчального закладу

а/г

щорічно

Про відвідування учнями навчальних занять

а/г

Про відповідальність за збереження життя і здоров’я учасників навчально-виховного процесу

о/д

Про забезпечення підручниками учнів та використання навчально-методичної літератури в поточному навчальному році

а/г

щорічно, можна поєднати з наказом «Про роботу шкільної бібліотеки у поточному навчальному році»

Про комплектацію класів та закріплення вчителів за навчальними кабінетами

а/г

щорічно

Про медико-педагогічний контроль за фізичним виховання учнів

о/д

Про організацію медичного обслуговування учнів та ведення їх диспансерного обліку

а/г

Про організацію методичної роботи в поточному навчальному році

о/д

Про організацію позакласної роботи з фізичної культури у поточному навчальному році

о/д

Про організацію профорієнтаційної роботи в школі

о/д

Про організацію роботи груп продовженого дня в поточному навчальному році

а/г

Про організацію роботи з безпеки дорожнього руху в поточному навчальному році

а/г

Про організацію роботи з обдарованими дітьми у поточному навчальному році

о/д

Про організацію роботи з охорони праці у поточному навчальному році

а/г

Про організацію роботи з протипожежної безпеки в поточному навчальному році

а/г

Про організацію роботи з профілактики правопорушень серед учнів у поточному навчальному році

о/д

Про організацію та проведення екскурсій у поточному навчальному році

о/д

Про організацію харчування учнів у поточному навчальному році

а/г

Про організацію чергування педагогів та учнів в поточному навчальному році

а/г

Про охоплення учнів 10–11-х класів профільним навчанням

о/д

Про проведення предметних тижнів

о/д

Про розподіл учнів на групи для занять на уроках фізичної культури

о/д

Про підготовку навчального закладу до осінньо-зимового періоду

а/г

Про проведення інвентаризації у поточному навчальному році

а/г

Про роботу шкільної бібліотеки у поточному навчальному році

а/г

Про створення атестаційної комісії

а/г

Про заборону користування мобільними телефонами під час навчальних занять

а/г

за потреби

Про закріплення ділянок території навчального закладу за класами

а/г

Про заходи із профілактики масових харчових отруєнь

а/г

за потреби, можна поєднати з наказом «Про організацію харчування учнів у поточному навчальному році»

Про заходи щодо запобігання нещасним випадкам під час навчально-виховного процесу

а/г

за потреби, можна поєднати з наказом «Про відповідальність за збереження життя і здоров’я учасників навчально-виховного процесу»

Про звільнення учнів від плати за харчування

а/г

за потреби

Про індивідуальну форму навчання учнів (кожного учня окремо)

о/д

Про організацію роботи з молодими спеціалістами

о/д

Про підвищення рівня правової культури учасників навчально-виховного процесу

о/д

Про призначення громадського інспектора з охорони дитинства

а/г

Про призначення особи, відповідальної за електробезпеку в навчальному закладі

а/г

Про розподіл функціональних обов’язків між працівниками навчального закладу

а/г

Про розроблення та перегляд окремих видів документів з охорони праці, безпеки життєдіяльності

а/г

Про створення комісії з бракеражу продуктів харчування і продовольчої сировини

а/г

Про створення комісії з навчання й атестації з охорони праці працівників навчального закладу

а/г

Про створення шкільної методичної ради

о/д

Орієнтовна назва наказу

Група наказів

Примітка

ЖОВТЕНЬ

Про виконання Інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку

а/г

щорічно

Про виконання перспективного плану вивчення стану викладання навчальних предметів

о/д

Про організацію роботи органів громадського самоврядування

о/д

Про підготовку та участь учнів у ІІ (районному) етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад та І (районному) етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України

о/д

Про проведення інвентаризації та порядок відображення її результатів у обліку

а/г

Про проведення І (шкільного) етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад

о/д

Про готовність навчального закладу до осінньо-зимового періоду

а/г

за потреби

Про забезпечення соціально-психологічного супроводу учасників навчально-виховного процесу

о/д

Про зміну складу піклувальної ради, ради загальноосвітнього навчального закладу

о/д

Про комплектування спеціальних медичних груп для занять фізичною культурою

о/д

Про організацію медичного огляду учнів

а/г

Про організацію роботи навчального закладу під час осінніх канікул

а/г

Про перевірку учнівських щоденників

а/г

Про посилення контролю за організацією навчально-виховного процесу в перших класах

о/д

Про посилення контролю за станом протипожежної, каналізаційної, опалювальної систем, котельного господарства, покрівлі, утеплення приміщень

а/г

за потреби, можна поєднати з наказом «Про готовність навчального закладу до осінньо-зимового періоду»

Про реалізацію системи стимулювання та мотивації працівників

а/г

за потреби

Про результати перевірки відвідування учнями навчального закладу

а/г

Орієнтовна назва наказу

Група наказів

Примітка

ЛИСТОПАД

Про підготовку та участь учнів у ІІ (районному) етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад та І (районному) етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України

о/д

щорічно

Про підсумки проведення І (шкільного) етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад

о/д

Про призначення відповідального за підготовку замовлень та виготовлення випускної документації

а/г

Про проведення бесід щодо попередження дитячого травматизму під час навчально-виховного процесу

о/д

Про ефективність роботи факультативів, курсів за вибором та предметних гуртків

о/д

за потреби

Про забезпечення учнів гарячим харчуванням і ведення обліку дітей, звільнених від оплати за харчування

а/г

Про заходи з проведення у навчальному закладі тижня права

о/д

Про посилення контролю за станом техніки безпеки на уроках фізичної культури

о/д

Про проведення предметних тижнів

о/д

Про проведення протиепідемічних заходів

а/г

Про результати контролю за відвідуванням учнями навчального закладу

а/г

Про результати перевірки ведення алфавітної книги запису учнів

о/д

Про участь учителів школи у І турі Всеукраїнського конкурсу «Учитель року»

а/г

Щодо забезпечення безпеки учнів під час навчально-виховного процесу або під час екскурсій

а/г

Орієнтовна назва наказу

Група наказів

Примітка

ГРУДЕНЬ

Про виконання вчителями навчальних планів і програм за І семестр поточного навчального року

о/д

щорічно

Про виконання планів виховної роботи за І семестр поточного навчального року

о/д

Про закінчення І семестру поточного навчального року та організацію роботи закладу під час зимових канікул

а/г

Про заходи щодо забезпечення безпеки учнів та працівників навчального закладу під час проведення новорічних свят та під час зимових канікул

а/г

Про перенесення робочих днів у 20__ році

а/г

Про підсумки проведення в навчальному закладі Всеукраїнського тижня права

о/д

Про підсумки роботи з профілактики правопорушень, злочинності та бездоглядності серед учнів навчального закладу

о/д

Про призначення відповідальних за пожежну безпеку під час проведення новорічних свят

а/г

Про результати підсумкових контрольних робіт за І семестр поточного навчального року

о/д

Про виконання педагогічними працівниками Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів

о/д

за потреби

Про впорядкування ділової документації

а/г

Про затвердження номенклатури справ

а/г

Про контроль ведення особових справ та трудових книжок працівників навчального закладу

а/г

Про контроль за станом роботи груп продовженого дня

о/д

Про підсумки проведення предметних тижнів

о/д

Про проведення бесід щодо запобігання нещасним випадкам під час навчально-виховного процесу

а/г

Про проведення позапланових інструктажів з охорони праці та безпеки життєдіяльності

а/г

Про результати перевірки навичок читання учнів початкових класів за І семестр поточного навчального року

о/дОсвітні заходи

Освітні заходи

Перевірте свої знання та здобудьте нові

Взяти участь

Інтернет-магазин

Самое выгодное предложение

Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями щодо передплати і станьте нашим читачем просто зараз

Живе спілкування з редакцією

Книжкова полиця

«Складаємо наказ: 5 хвилин і готово» від журналу «Практика управління дошкільним закладом»

Електронна книга «Організація харчування дітей у дошкільних навчальних закладах»

для передплатників е-журналу «Практика управління дошкільним закладом»

Читати книгу

Розсилка© Цифрове видавництво MCFR, 2017. Усі права захищено

Повне або часткове копіювання будь-яких матеріалів порталу, цитування, публікація їх анотованих оглядів допускаються лише з письмового дозволу редакції порталу


  • Ми в соцмережах

Отримайте ключики від усіх дверей!

Для реєстрації потрібна лише хвилинка, а скільки потім користі...

Адже під рукою:

• найсвіжіші новини освітньої сфери

• поради для безпомилкової роботи

• шпаргалки для скачування

• нормативні документи

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Я тут вперше
І отримати доступ на сайт
Знадобиться лише хвилина!
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Упс! Файл доступний лише для зареєстрованих користувачів!

Витратіть на реєстрацію лише 57 секунд і отримайте доступ до:

форм та зразків для скачування
✓ актуальних статей від редакції
✓ докладних відповідей на складні робочі ситуації
✓ найсвіжіших новин галузі
нормативних документівУ мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Я тут вперше
І отримати доступ на сайт
Знадобиться лише хвилина!
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль