Істина у визначеннях: на прикладі теми з історії України у старшій школі

1567
З початку 2016/2017 навчального року історію України старшокласники вивчають за оновленою програмою. Доберімо спосіб подання теми «Встановлення й утвердження радянського тоталітарного режиму (1921-1939 рр.)»

Проект навчальної програми з історії України для 10-11-х класів розробив Український інститут національної пам’яті.

Міністерство освіти і науки України затвердило нову програму у переліку до наказу «Про затвердження навчальних програм для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів» від 14.07.2016 № 826.

У новій програмі з історії України період масових репресій та великого терору в Україні названо «Встановлення й утвердження радянського тоталітарного режиму (1921-1939 рр.)».

Огляньмо особливості застосування форм, прийомів і засобів навчання на уроках.

На тему № 5 курсу «Історія України для 10 класу» «Встановлення й утвердження радянського тоталітарного режиму (1921–1939 рр.)» передбачено 9 год., а також 1 год. — на урок узагальнення й тематичного оцінювання.

Програмами для старших класів у перше відведено час на практичні заняття з уроками узагальнення та тематичного оцінювання.

Розглянемо варіант структурно-методичного аналізу цієї теми у таблиці.

Зауважте! До планування деяких уроків запропоновано дві форми проведення (на вибір).

Орієнтовний структурно-методичний аналіз теми
«Встановлення й утвердження радянського тоталітарного режиму (1921-1939 рр.)»

(Історія України, 10 клас. Рівень стандарту/академічний рівень)

Зміст уроку відповідно до програми

Методи

Можливі форми уроку

Прийоми

Засоби навчання

Урок № 1

 • Державний статус УСРР
 • Утворення СРСР
 • Встановлення кордонів
 • Адміністративно-територіальний поділ
 • Антибільшовицький повстанський рух
 • Масовий голод 1921-1923 рр.
 • Впровадження НЕПу в УСРР
 • Грошова реформа
 • Початок індустріалізації
 • Суспільно-політичне життя
 • Ліквідація багатопартійності

організації практичної діяльності

розвиток умінь і навичок у формі картографічного проекту «Ґенеза адміністративно-територіального поділу України на початку ХХ століття»

 • актуалізація за допомогою прийому «Тест-рейтинг»
 • стисле повідомлення
 • постановка завдання
 • демонстрація та пояснення пам’ятки (алгоритму дій учнів) з виконання проекту
 • міркування на основі порівняння карт, які ілюструють різні історичні періоди
 • узагальнена характеристика
 • узагальнення за допомогою прийому «ось причина, а це — наслідок»

 • словесно-друковані:

– підручник

– роздатковий матеріал — пам’ятка

– словники

 • наочні:

– контурні карти

– мапи (індивідуальні й настінні)

– плакати зі схемами та таблицями

– світлини

організації пізнавальної діяльності

засвоєння нового матеріалу

 • актуалізація за допомогою прийомів «так/ні» або «рецензія»
 • вивчення нового матеріалу:

– пояснення

– аналітичний опис

– створення асоціативних схем

– узагальнена характеристика (прийом «моя теза»)

Урок № 2

 • Політика коренізаціі
 • Ставлення влади та населення до українізації
 • Микола Скрипник
 • Національна політика радянської влади в УСРР
 • Кримська та Молдавська АСРР
 • Релігійне життя в УСРР
 • УАПЦ
 • Василь Липківський

організації ціннісно-смислової діяльності

ціннісно-смисловий урок у формі усного журналу

 • актуалізація за допомогою прийомів «інтелектуальна розминка» або «вірю/не вірю»
 • прийоми організації усного журналу:

– міркувальне викладення

– поєднання умовно-графічної і художньої наочності з простим повідомленням

– образна характеристика із застосуванням системи оціночних завдань

 • узагальнення за допомогою прийому «уповноважений на…»

 • словесно-друковані:

– підручник

– роздаткові матеріали (уривки з художньої літератури)

– періодичні видання

– мемуарна література

– словники

 • наочні:

– плакати зі схемами, таблицями, іншими візуальними матеріалами

Урок № 3

 • Форсована індустріалізація
 • Створення військово-промислового комплексу
 • Здобутки, прорахунки та наслідки індустріалізації
 • Згортання НЕПу і перехід до директивної економіки

організації пізнавальної діяльності

засвоєння нового матеріалу у формі лекції з обговоренням

 • актуалізація за допомогою прийому «великий кошик»
 • прийоми викладення нового матеріалу:

– образне й сюжетне оповідання з елементами пояснення

– статистичне порівняння й узагальнена характеристика

– петельна дискусія

 • узагальнення за допомогою прийому «перепиши параграф по-своєму»

 • словесно-друковані:

– підручник

– словники

 • наочні:

– плакати зі схемами, таблицями, шаржами, тогочасними агітаційними плакатами, світлинами тощо

Урок № 4

 • «Хлібозаготівельні кризи» 1927-1928, 1928-1929 рр.
 • Розкуркулення та насильницька колективізація
 • Опір селянства
 • Причини й перебіг Голодомору 1932-1933 рр. — геноциду українського народу
 • «Закон про 5 колосків»
 • Примусові хлібозаготівлі
 • «Чорні дошки»
 • Масштаби та наслідки Голодомору
 • Національно-демографічні зміни

організації творчо-пошукової діяльності

проблемний урок у формі уроку-презентації

 • актуалізація за допомогою прийому «диктант для шпигуна»
 • прийоми уроку-презентації:

– поєднання умовно-графічної наочності з повідомленням, поясненням та/або міркувальним викладенням

 • узагальнення за допомогою прийому моделювання проблемної ситуації «А якби…»

 • словесно-друковані:

– підручник

– словники

– збірки документів та історичних джерел

– методичні рекомендації

 • наочні:

– плакати зі схемами та таблицями

– шаржі, тогочасні агітаційні плакати, світлини

 • аудіовізуальні:

– візуальна презентація в електронному форматі

– кіно-фрагменти

– аудіосупровід

– повнометражні або короткометражні фільми

організації ціннісно-смислової діяльності

відео-урок з обговоренням

 • актуалізація вивченого матеріалу за допомогою прийому «сніжний ком»
 • прийоми відео-уроку:

– обґрунтування вибору стрічки для перегляду (можливо, відео-свідчень очевидців, документального чи художнього фільму)

– демонстрація (можливо, із поясненням)

 • узагальнення за допомогою прийому саморефлексії

Урок № 5

 • Формування культу особи Йосипа Сталіна
 • Порушення прав людини в умовах тоталітарного режиму
 • Масові репресії та їх ідеологічне виправдання
 • Політичні процеси 1920-х — початку 1930-х рр.
 • Згортання українізації
 • Посилення русифікаторської політики
 • Конституція УРСР 1937 р.

організації комунікатив-ної діяльності

інтерактивний урок у формі уроку-суду

 • актуалізація за допомогою прийому «альтернатива»
 • прийоми уроку-суду:

– об’єднання учнів у групи

– демонстрація та пояснення пам’ятки (алгоритму дій учнів)

– образна характеристика

– сюжетне оповідання

– картинний опис

– порівняння

– моделювання рольової ситуації, ситуації вибору

 • узагальнення за допомогою прийому «ухвалення й оголошення вироку суду»

 • словесно-друковані:

– підручник

– збірки документів та історичних джерел

– мемуарна література

– словники

 • наочні:

– контурні карти

– мапи (індивідуальні й настінні)

– плакати зі схемами та таблицями, світлини

 • аудіовізуальні:

– аудіосупровід

Урок № 6

 • Розстріляне відродження
 • Великий терор та його ідеологічне виправдання
 • Биківня та інші місця масових поховань жертв репресій
 • Антицерковна політика влади та її наслідки
 • Ліквідація УАПЦ

організації ціннісно-смислової діяльності

ціннісно-смисловий урок у формі літературного салону (бінарний урок — історія України й українська література)

 • образна характеристика
 • сюжетне оповідання
 • міркувальне викладення
 • читання з коментуванням, пояснення
 • узагальнення за допомогою прийому «щоденник пам’яті»

 • словесно-друковані:

– підручники

– роздатковий матеріал (уривки з художньої літератури)

– періодичні видання

– мемуарна література

– твори представників Розстріляного відродження

– словники

 • наочні:

– світлини

– репродукції картин

– плакати

– ілюстрації

 • аудіовізуальні:

– аудіосупровід

Урок № 7

 • Ідеологізація національно-культурного життя радянської України 1921-1939 рр.
 • Освіта
 • Наука
 • Мистецькі спілки
 • Кінематограф
 • Митці Розстріляного відродження
 • Соціалістичний реалізм

організації творчо-пошукової діяльності

проблемний урок у формі читацької конференції

 • актуалізація за допомогою прийому «асоціації на дошці»
 • прийоми організації конференції:

– оголошення правил проведення конференції

– демонстрація та погодження регламенту

– стисле повідомлення

– заслуховування доповідей, підготовлених учнями заздалегідь

– спільне обговорення

– дискусія

 • узагальнення за допомогою прийому «вузька спеціалізація»

 • словесно-друковані:

– підручники

– роздатковий матеріал-пам’ятка

– словники

 • наочні:

– світлини

– репродукції картин

– плакати

– ілюстрації

– таблиці

– схеми

– музейні експозиції

організації комунікатив-ної діяльності

інтерактивний урок у формі музейної, меморіальної чи віртуальної екскурсії

 • обґрунтування вибору музею за допомогою пояснення
 • візит до літературного, історичного, краєзнавчого або тематичного музею
 • сюжетне чи образне оповідання
 • картинний або аналітичний опис
 • міркувальне викладення
 • узагальнення за допомогою прийому «мікрофон вражень»

Урок № 8

 • Практичне заняття
 • Пропагандистський ідеал радянської людини та її повсякденне життя

організації творчо-пошукової діяльності

проблемний урок у формі презентації дослідницьких робіт та/або творчих проектів

 • актуалізація за допомогою прийому «знайди помилку»
 • прийоми презентацій робіт і проектів:

– поєднання умовно-графічної та художньої наочності з поясненням, міркувальним викладенням й аналітичним описом

– «естафета ідей»

– узагальнена характеристика

 • узагальнення за допомогою прийому «репортери» («кілька слів про ваш проект…»)

 • словесно-друковані:

– підручники

– словники.

 • наочні:

– світлини

– репродукції картин

– плакати

– ілюстрації

– таблиці

– схеми

– плакати.

 • аудіовізуальні:

– візуальна презентація в електронному форматі

– аудіосупровід

Урок № 9

 • Наш край у часи утвердження радянського тоталітарного режиму (1921–1939 рр.)

організації практичної діяльності

розвиток умінь і навичок

 • стисле повідомлення
 • робота з понятійним апаратом
 • демонстрація карти з міркувальним викладенням
 • обговорення алгоритму заповнення таблиці
 • заповнення синхроністичної таблиці
 • систематичне порівняння й узагальнена характеристика

 • словесно-друковані:

– підручник

– роздатковий матеріал-пам’ятка

– словники

 • наочні:

– контурні карти

– мапи (індивідуальні й настінні)

– плакати зі схемами, таблицями

Урок № 10

 • Урок узагальнення

організації практичної діяльності

розвиток умінь і навичок

 • пояснення перебігу уроку-узагальнення й алгоритму наступних завдань
 • тематичний «Понятійний пінг-понг» (див. нижче)
 • «Склади блок-схему» («10 уроків на одному аркуші»)
 • «Інтелектуальний тир»

 • словесно-друковані:

– підручник

– роздатковий матеріал-пам’ятка

– збірки документів

– словники

 • наочні:

– мапи (індивідуальні й настінні)

– плакати зі схемами, таблицями

За матеріалами Ганни Байкєніч,
канд. пед. н.,
завідувача сектору методичної роботи
Українського інституту національної пам’яті,
Київ

Прикріплені файли

Доступно тільки авторизованим користувачам
 • Перелік термінів для проведення тематичного «Понятійного пінг-понгу».docx


Освітні заходи

Освітні заходи

Перевірте свої знання та здобудьте нові

Взяти участь

Інтернет-магазин

Самое выгодное предложение

Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями щодо передплати і станьте нашим читачем просто зараз

Живе спілкування з редакцією

Книжкова полиця

«Складаємо наказ: 5 хвилин і готово» від журналу «Практика управління дошкільним закладом»

Електронна книга «Організація харчування дітей у дошкільних навчальних закладах»

для передплатників е-журналу «Практика управління дошкільним закладом»

Читати книгу© Цифрове видавництво MCFR, 2017. Усі права захищено

Повне або часткове копіювання будь-яких матеріалів порталу, цитування, публікація їх анотованих оглядів допускаються лише з письмового дозволу редакції порталу


 • Ми в соцмережах

Отримайте ключики від усіх дверей!

Для реєстрації потрібна лише хвилинка, а скільки потім користі...

Адже під рукою:

• найсвіжіші новини освітньої сфери

• поради для безпомилкової роботи

• шпаргалки для скачування

• нормативні документи

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Я тут вперше
І отримати доступ на сайт
Знадобиться лише хвилина!
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Упс! Файл доступний лише для зареєстрованих користувачів!

Витратіть на реєстрацію лише 57 секунд і отримайте доступ до:

форм та зразків для скачування
✓ актуальних статей від редакції
✓ докладних відповідей на складні робочі ситуації
✓ найсвіжіших новин галузі
нормативних документівУ мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Я тут вперше
І отримати доступ на сайт
Знадобиться лише хвилина!
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль