Орієнтовний перелік наказів дошкільного навчального закладу на рік

16921
З року в рік у дошкільному навчальному закладі створюють низку аналогічних наказів з основної діяльності та адміністративно-господарських питань. У цій публікації впорядковано річну циклограму наказів

У циклограмі виокремлено

Умовні позначення:

  • о/д — накази з основної діяльності
  •  а/г    — накази з адміністративно-господарських питань.

Накази
з основної діяльності та адміністративно-господарських питань
на січень–травень

Орієнтовна назва наказу

Група наказів

Примітка

СІЧЕНЬ

Про встановлення батьківської плати за харчування дітей пільгових категорій у дошкільному навчальному закладі

а/г

щорічно

Про затвердження графіка відпусток працівників на поточний рік

а/г

Про організацію навчання з цивільного захисту

а/г

щорічно, можна поєднати з наказом «Про організацію роботи з цивільного захисту у 2014 році»

Про організацію роботи з питань охорони праці у 20__ році

а/г

щорічно

Про організацію роботи з цивільного захисту у 20__ році

а/г

Про перенесення робочих днів у 20__ році

а/г

Про стан захворюваності дітей у 20__ році

о/д

Про стан травматизму у 20__ році та заходи щодо його попередження

а/г

Про стан харчування дітей у дошкільному навчальному закладі у 20__ році

о/д

Про вивчення системи роботи педагогічних працівників, які атестуються

о/д

за потреби

Про заборону куріння у дошкільному навчальному закладі та пропаганду здорового способу життя

а/г

Про затвердження заходів щодо зміцнення здоров’я дітей у дошкільному навчальному закладі

о/д

Про впровадження заходів щодо економного використання води, тепла, електроенергії

а/г

Про затвердження номенклатури справ дошкільного навчального закладу (внесення змін до номенклатури справ)

а/г

Про затвердження Правил внутрішнього трудового розпорядку

о/д

Про облікову політику

а/г

Про посилення контролю за організацією харчування дітей у дошкільному навчальному закладі

а/г

Про призначення виконуючого обов’язків завідувача на час його відсутності

а/г

Про призначення відповідального за ведення табеля обліку робочого часу

а/г

Про призначення матеріально відповідальних осіб

а/г

за потреби, при зміні матеріально відповідальних осіб

Про призначення особи, відповідальної за організацію діловодства у дошкільному навчальному закладі

а/г

за потреби

Про створення ради по харчуванню

а/г

Про створення експертної комісії з організації та проведення експертизи цінності документів дошкільного навчального закладу

а/г

Про створення комісії з бракеражу продуктів та продовольчої сировини на 20__ рік

а/г

Про створення комісії щодо перевірки виконання інструкції з охорони життя і здоров’я дітей у дошкільному навчальному закладі

а/г

Про створення робочої групи для вивчення стану освітнього процесу (відповідно до річного плану роботи)

о/д

Орієнтовна назва наказу

Група наказів

Примітка

ЛЮТИЙ

Про дотримання вимог з охорони праці

о/д

за потреби

Про підготовку дошкільного навчального закладу до весняного періоду

а/г

Про проведення місячника з благоустрою території дошкільного навчального закладу

а/г

Про результати оперативного контролю з питань організації харчування дітей у дошкільному навчальному закладі

о/д

Про результати вивчення роботи молодих спеціалістів

а/г

Про результати вивчення стану освітнього процесу (відповідно до річного плану роботи)

о/д

до засідання педагогічної ради

Орієнтовна назва наказу

Група наказів

Примітка

БЕРЕЗЕНЬ

Про заходи з підготовки та експлуатації спортивних споруд у весняно-літній період

а/г

щорічно

Про проведення місячника з благоустрою території дошкільного навчального закладу

а/г

Про результати атестації педагогічних працівників у поточному навчальному році

о/д

Про стан роботи з профілактики дитячого травматизму, охорони життя та здоров’я дітей

а/г

Про виконання вимог Інструкції з організації охорони життя і здоров’я дітей у дошкільному навчальному закладі у весняно-літній період

о/д

за потреби

Про заходи пожежної безпеки у весняно-літній період

а/г

Про заходи щодо виконання Закону України «Про звернення громадян»

а/г

Про організацію розробки та перегляду окремих видів документів з охорони праці

а/г

Про підготовку до проведення у дошкільному навчальному закладі Дня відкритих дверей

а/г

Про посилення контролю за фінансово-бюджетною дисципліною

а/г

Про проведення Дня охорони праці

а/г

Про результати тематичного (комплексного) вивчення стану освітнього процесу (відповідно до річного плану роботи)

о/д

Про санітарні заходи та благоустрій приміщень та подвір’я навчального закладу

а/г

Про своєчасність внесення батьками плати за харчування дітей

а/г

Орієнтовна назва наказу

Група наказів

Примітка

КВІТЕНЬ

Про присвоєння кваліфікаційних категорій (встановлення тарифних розрядів), педагогічних звань педагогічним працівникам за результатами атестації

о/д

щорічно, протягом п’яти днів після засідання атестаційної комісії

Про проведення комплексного (тематичного) вивчення стану роботи з питань, визначених річним планом роботи

о/д

щорічно, за потреби

Про стан харчування дітей у дошкільному навчальному закладі за І квартал

о/д

щорічно

Про підготовку та проведення тижня охорони праці і безпеки життєдіяльності

а/г

за потреби

Про проведення анкетування батьків дітей п’ятирічного віку для визначення відвідування їхніми дітьми дошкільного навчального закладу протягом літнього періоду

а/г

Про проведення практичного тренінгу з евакуації дітей та працівників

а/г

Про проведення щорічної акції з благоустрою «За чисте довкілля»

а/г

Про результати оперативного контролю з питань організації додаткових освітніх послуг

о/д

Про стан захворюваності дітей за І квартал

о/д

Орієнтовна назва наказу

Група наказів

Примітка

ТРАВЕНЬ

Про виконання вимог Базового компонента дошкільної освіти

о/д

щорічно

Про виконання річного плану роботи дошкільного навчального закладу за навчальний рік

о/д

Про запобігання харчовим отруєнням та інфекційним захворюванням дітей у літній період

а/г

щорічно

можна поєднати з наказом «Про організацію охорони життя і здоров’я дітей у літній період»

Про організацію охорони життя і здоров’я дітей у літній період

а/г

щорічно

Про підготовку дошкільного навчального закладу до нового навчального року

а/г

Про підготовку та організацію літнього оздоровлення дітей у дошкільному навчальному закладі

а/г

Про підсумки корекційної роботи з дітьми, що відвідують дошкільний навчальний заклад (для закладів компенсуючого типу)

о/д

Про результати тематичного (комплексного) вивчення (відповідно до річного плану роботи)

о/д

Про стан фізкультурно-оздоровчої роботи з дітьми

о/д

щорічно

можна поєднати з наказом «Про виконання річного плану роботи дошкільного навчального закладу за навчальний рік»

Про дотримання питного режиму в дошкільному навчальному закладі

а/г

за потреби

можна поєднати з наказом «Про організацію харчування дітей у літній період»

Про дотримання режимів прогулянок та провітрювання (за результатами внутрішнього контролю)

о/д

за потреби

Про мережу груп на літній період та режим їх роботи

а/г

Про організацію харчування дітей у літній період

а/г

за потреби

можна поєднати з наказом «Про підготовку та організацію літнього оздоровлення дітей у дошкільному навчальному закладі»

Накази
з основної діяльності та адміністративно-господарських питань
на червень–серпень
(оздоровчий період)

Орієнтовна назва наказу

Група наказів

Примітка

Про дотримання санітарно-гігієнічних норм

а/г

щорічно

Про дотримання трудової дисципліни, правил внутрішнього розпорядку та виконання посадових обов’язків працівниками дошкільного навчального закладу

а/г

Про запобігання нещасним випадкам під час освітнього процесу

о/д

Про затвердження графіка роботи працівників дошкільного навчального закладу

а/г

Про комплектування груп і розподіл функціональних обов’язків між працівниками в новому навчальному році

а/г

Про підготовку дошкільного навчального закладу до нового навчального року

а/г

Про підсумки роботи дошкільного навчального закладу за літній період та підготовки до нового навчального року

а/г

Про результати роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності в поточному навчальному році

а/г

Про розподіл функціональних обов’язків між адміністрацією в новому навчальному році

о/д

Про стан захворюваності дітей за І півріччя поточного року

о/д

Про стан роботи з профілактики дитячого травматизму, охорони життя і здоров’я дітей та завдання на новий навчальний рік

а/г

Про стан харчування дітей за ІІ квартал

о/д

Про формування культурно-гігієнічних навичок у дітей

о/д

Про атестацію робочих місць

о/д

за потреби

Про дотримання правил з охорони праці та безпеки життєдіяльності під час проведення ремонтних робіт у дошкільному навчальному закладі

а/г

Про заборону куріння та пропаганду здорового способу життя

а/г

за потреби

можна в січні

Про запобігання харчовим отруєнням та інфекційним захворюванням дітей у новому навчальному році

а/г

за потреби

Про затвердження інструкцій з охорони праці

а/г

Про методичну роботу у новому навчальному році

о/д

Про організацію короткотривалого перебування дітей у дошкільному навчальному закладі

а/г

Про організацію освітньої роботи з дітьми у новому навчальному році

о/д

за потреби

можна поєднати з наказом «Про підготовку дошкільного навчального закладу до нового навчального року»

Про організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності в новому навчальному році

а/г

за потреби

можна в січні

Про організацію роботи з пожежної безпеки

а/г

Про організацію роботи з цивільного захисту в новому навчальному році

а/г

Про організацію роботи щодо дотримання правил дорожнього руху та запобігання дорожньо-транспортному травматизму

а/г

за потреби

Про перспективність і наступність у роботі дошкільного навчального закладу та загальноосвітнього навчального закладу

о/д

Про призначення відповідальних за ведення ділової документації в новому навчальному році

а/г

Про призначення відповідального за енергогосподарство, водопостачання тощо

а/г

за потреби (у разі зміни відповідальної особи, закінчення строку дії попереднього наказу тощо)

Про проведення місячника безпеки дорожнього руху «Увага! Діти на дорозі!»

о/д

за потреби

Про проведення свята «День знань»

а/г

Про проходження працівниками дошкільного навчального закладу обов’язкових профілактичних медичних оглядів

а/г

Про режим роботи дошкільного навчального закладу у новому навчальному році

а/г

Про результати тематичного (комплексного) вивчення (відповідно до річного плану роботи)

о/д

Про роботу зі зверненнями громадян та затвердження графіка прийому громадян

а/г

Про стан ведення ділової документації у дошкільному навчальному закладі

о/д

Про стан захворюваності дітей у ІІ кварталі

о/д

Про створення комісії для проведення розслідування нещасних випадків

а/г

за потреби (у разі зміни складу комісії, закінчення строку дії попереднього наказу тощо)

можна у січні

Про створення комісії з бракеражу продуктів харчування і продовольчої сировини

а/г

Про створення комісії з інвентаризації матеріальних цінностей

а/г

за потреби (у разі зміни складу комісії, закінчення строку дії попереднього наказу тощо)

Про створення комісії з трудових спорів

а/г

за потреби

Про створення постійної технічної комісії з обстеження приміщень, споруд і обладнання дошкільного навчального закладу

а/г

за потреби (у разі зміни складу комісії, закінчення строку дії попереднього наказу тощо)

Накази
з основної діяльності та адміністративно-господарських питань
на вересень–грудень

Орієнтовна назва наказу

Група наказів

Примітка

ВЕРЕСЕНЬ

Про заборону збору коштів працівниками дошкільного навчального закладу

а/г

щорічно

Про організацію роботи щодо соціального захисту дітей у поточному навчальному році

о/д

Про організацію та проведення «Тижня безпеки дитини»

о/д

Про організацію харчування дітей у поточному навчальному році

а/г

щорічно

можна у серпні

Про підготовку до осінньо-зимового періоду

а/г

щорічно

Про проведення інвентаризації у поточному навчальному році

а/г

Про програмно-методичне та навчально-методичне забезпечення дошкільного навчального закладу

о/д

щорічно

можна поєднати з наказом «Про організацію методичної роботи у поточному навчальному році»

Про створення атестаційної комісії та затвердження її складу

о/д

щорічно

Про створення предметно-розвивального середовища у дошкільному навчальному закладі

о/д

Про харчування дітей пільгових категорій у поточному навчальному році

а/г

щорічно

можна поєднати з наказом «Про організацію харчування дітей у поточному навчальному році»

Про атестацію робочих місць

о/д

за потреби

Про виконання Інструкції з організації охорони життя та здоров’я дітей у поточному навчальному році

а/г

Про єдиний санітарний день у дошкільному навчальному закладі

а/г

Про забезпечення психолого-педагогічного супроводу дітей з особливими освітніми потребами

о/д

Про заходи з профілактики масових харчових отруєнь

а/г

за потреби

можна поєднати з наказом «Про організацію харчування дітей у поточному навчальному році»

Про здійснення соціально-педагогічного патронату дітей у поточному навчальному році

о/д

за потреби

Про медико-педагогічний контроль за фізичним вихованням дітей

о/д

Про організацію короткотривалого перебування дітей у дошкільному навчальному закладі

а/г

Про організацію методичної роботи у поточному навчальному році

о/д

за потреби

можна у серпні

Про призначення особи, відповідальної за зняття проби готових страв

а/г

за потреби

Про призначення особи, відповідальної за організацію харчування дітей у дошкільному навчальному закладі

а/г

за потреби

можна поєднати з наказом «Про організацію харчування дітей у поточному навчальному році»

Про проведення практичного тренінгу з евакуації

а/г

за потреби

можна в інший місяць

Про проведення тематичного (комплексного) вивчення (відповідно до річного плану роботи)

о/д

за потреби

Про проведення щорічного списання матеріальних цінностей, непридатних для подальшого використання

а/г

Про роботу зі зверненнями громадян та затвердження графіка прийому громадян

а/г

за потреби

можна у серпні

Про робочий час і його використання

а/г

за потреби

Про співпрацю родин дітей із дошкільним навчальним закладом у поточному навчальному році

о/д

Про створення комісії з перевірки знань працівників з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності

а/г

за потреби або один раз на три роки

Про створення комісії з трудових спорів

а/г

за потреби

можна у серпні

Про створення комісії зі списання матеріальних цінностей у поточному навчальному році

а/г

за потреби

Орієнтовна назва наказу

Група наказів

Примітка

ЖОВТЕНЬ

Про виконання норм харчування дітей у дошкільному навчальному закладі за ІІІ квартал

о/д

щорічно

Про проведення інвентаризації та порядок відображення її результатів у обліку

а/г

Про стан фізкультурно-оздоровчої роботи з дітьми

о/д

Про готовність дошкільного навчального закладу до осінньо-зимового періоду

а/г

за потреби

Про забезпечення соціально-психологічного супроводу учасників навчально-виховного процесу

о/д

Про зміну складу піклувальної ради, ради дошкільного навчального закладу

о/д

Про організацію додаткових освітніх послуг у дошкільному навчальному закладі

а/г

Про організацію у дошкільному навчальному закладі Тижня безпеки дитини

о/д

Про посилення контролю за станом протипожежної, каналізаційної, опалювальної систем, котельного господарства, покрівлі, утеплення приміщень

а/г

за потреби

можна поєднати з наказом «Про готовність дошкільного навчального закладу до осінньо-зимового періоду»

Про проведення у дошкільному навчальному закладі Свята осені

а/г

за потреби

Про реалізацію системи стимулювання та мотивації працівників

а/г

Орієнтовна назва наказу

Група наказів

Примітка

ЛИСТОПАД

Про результати комплексного (тематичного) вивчення стану освітньої роботи

о/д

щорічно

Про дотримання Правил внутрішнього розпорядку

а/г

за потреби

Про заходи з проведення у навчальному закладі тижня права

о/д

Про посилення роботи щодо поширення серед батьків психолого-педагогічних та фізіологічних знань про дітей раннього і дошкільного віку

о/д

Про перенесення робочих днів у 20__ році

а/г

Про проведення протиепідемічних заходів

а/г

Орієнтовна назва наказу

Група наказів

Примітка

ГРУДЕНЬ

Про дотримання санітарно-гігієнічних норм у дошкільному навчальному закладі

а/г

щорічно

Про забезпечення заходів з охорони праці та цивільної оборони

о/д

Про заходи щодо забезпечення безпеки дітей та працівників навчального закладу під час проведення новорічних свят

а/г

Про перенесення робочих днів у 20__ році

а/г

Про призначення відповідальних за пожежну безпеку під час проведення новорічних свят

а/г

щорічно

можна поєднати з наказом «Про заходи щодо забезпечення безпеки дітей та працівників навчального закладу під час проведення новорічних свят»

Про виконання Інструкції з охорони життя і здоров’я дітей у зимово-весняний період

а/г

за потреби

Про впорядкування ділової документації

а/г

Про контроль ведення особових справ та трудових книжок працівників

а/г

Про організацію харчування працівників дошкільного навчального закладу у 20__ році

а/г

Про проведення позапланових інструктажів з охорони праці та безпеки життєдіяльності

а/гОсвітні заходи

Освітні заходи

Перевірте свої знання та здобудьте нові

Взяти участь

Інтернет-магазин

Самое выгодное предложение

Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями щодо передплати і станьте нашим читачем просто зараз

Живе спілкування з редакцією

Книжкова полиця

«Складаємо наказ: 5 хвилин і готово» від журналу «Практика управління дошкільним закладом»

Електронна книга «Організація харчування дітей у дошкільних навчальних закладах»

для передплатників е-журналу «Практика управління дошкільним закладом»

Читати книгу

Розсилка© Цифрове видавництво MCFR, 2017. Усі права захищено

Повне або часткове копіювання будь-яких матеріалів порталу, цитування, публікація їх анотованих оглядів допускаються лише з письмового дозволу редакції порталу


  • Ми в соцмережах

Отримайте ключики від усіх дверей!

Для реєстрації потрібна лише хвилинка, а скільки потім користі...

Адже під рукою:

• найсвіжіші новини освітньої сфери

• поради для безпомилкової роботи

• шпаргалки для скачування

• нормативні документи

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Я тут вперше
І отримати доступ на сайт
Знадобиться лише хвилина!
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Упс! Файл доступний лише для зареєстрованих користувачів!

Витратіть на реєстрацію лише 57 секунд і отримайте доступ до:

форм та зразків для скачування
✓ актуальних статей від редакції
✓ докладних відповідей на складні робочі ситуації
✓ найсвіжіших новин галузі
нормативних документівУ мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Я тут вперше
І отримати доступ на сайт
Знадобиться лише хвилина!
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль