Готовність дитини до школи: співпраця з батьками

503
Вступ дитини до школи завжди є переломним моментом у її житті, незалежно від того, в якому віці вона приходить у перший клас: у шість чи в сім років. Про що насамперед мають пам’ятати батьки майбутнього першокласника? На що бажано звернути їхню увагу під час підготовки дитини до школи?

Погляди батьків щодо підготовки дитини до школи є різноманітними. Одні вважають, що готувати дитину до школи потрібно. Йдучи до школи, вона має вміти читати, писати та рахувати. Інші наголошують, що поспішати не варто — дитина сама все надолужить. Як відшукати «золоту середину»: підготувати дитину до школи і водночас не відбити в неї бажання вчитися? Та й невже настільки важливо, щоб дитина, йдучи до школи, вже вміла читати та рахувати?

Одне з найголовніших питань у роботі практичного психолога дитячого садка — психологічна просвіта батьків — набуває особливого значення під час роботи з батьками дітей старшого дошкільного віку. Завдання практичного психолога полягає у формуванні відповідного рівня психолого-педагогічної грамотності батьків щодо психологічних особливостей розвитку старшого дошкільника та молодшого школяра, а також у формуванні в них уміння налагоджувати партнерську взаємодію з дитиною — майбутнім першокласником.

Одним із багатьох варіантів та форм проведення такої роботи може бути семінар для батьків дітей старшої групи. Матеріали для проведення такого семінару подано в Додатку.

Фізичний розвиток дитини як запорука її успішного навчання

Щоб успішно вчитися, дитині потрібні сили, вона має бути фізично готовою щодня нести ранець чи портфель, сидіти протягом  30–35 хв. на уроці, правильно тримати ручку, писати впродовж тривалого часу тощо.

І педагоги, і батьки часто недооцінюють роль сформованості навичок здорового способу життя — фізичний аспект розвитку дитини. Фахівці стверджують, що саме фізичний розвиток є запорукою успішного навчання дитини в школі. Фізична готовність, відповідний стан здоров’я дитини — це одна з основних передумов її успішного навчання в школі.

Не можна забувати і про біологічну зрілість — досягнутий рівень дозрівання організму дитини. Біологічно зрілій дитині легше впоратися з фізичними та розумовими навантаженнями, адаптуватися до нових умов, оскільки вона менш вразлива до стресу, збудників дитячих інфекційних хвороб. Бажано також приділити увагу антропометричним показникам дитини (вага, зріст, зміна молочних зубів на постійні тощо).

Психологічна готовність дитини

Важливою складовою готовності дитини до школи є її психологічна готовність. Існують різні думки фахівців щодо структури психологічної готовності, однак здебільшого ви­окремлюють такі її компоненти:

 • соціальний
 • емоційно-вольовий
 • інтелектуальний
 • мотиваційний

Соціальний компонент

Дитина має розуміти, що в школу вона йде не лише гратися з друзями, а й одержувати нові знання та вміння. Проте навчатися вона буде не сама. У класі здебільшого навчаються близько тридцяти учнів, тож дитина має вміти спілкуватися та працювати в групі.

У дитини до початку навчання у школі бажано сформувати:

 • адекватну самооцінку
 • потребу в спілкуванні з іншими
 • уміння приймати інтереси групи дітей
 • уміння налагоджувати взаємини з однолітками та дорослими

Варто виховувати в дитини не лише лідерські якості та навички, а й уміння за потреби поступатися. Дитина має бути терплячою до інших.

Емоційно­-вольовий компонент

Психологічна готовність дитини до школи передбачає розвиток її емоційно-вольової сфери, показники якої свідчать про сформованість відповідного компонента психологічної готовності до навчання в школі. Йдеться зокрема про такі показники, як:

 • упевненість у собі
 • переважання позитивного настрою
 • прагнення стримувати негативні емоції
 • уміння керувати своєю поведінкою
 • розвиток емоційної стійкості
 • довільність пізнавальних процесів, зокрема сприймання, мислення, пам’яті, а також уваги
 • довільність поведінки — здатність робити не лише те, що цікаво, а й те, що потрібно, доводити розпочату справу до кінця

Бажано вчити дитину виражати свої думки, емоції та бажання, «читати» емоції та настрій інших, прагнути враховувати це під час взаємодії.

Інтелектуальний компонент

 Про сформованість інтелектуального компонента психологічної готовності дитини до школи свідчить:

 • розвинуте сприймання
 • стійка пізнавальна увага
 • розвинуті мислення та мисленнєві операції — проявляється у здатності виокремлювати та розуміти важливі ознаки та зв’язки між предметами
 • здатність відтворювати зразок
 • оволодіння усним мовленням
 • розвиток дрібної моторики, зорової координації
 • розвиток здатності до навчання

Важливо не перевантажувати дитину інформацією, яку вона через свої вікові особливості ще не може повністю сприйняти. Бажано подавати знання дозовано. Інформація має відповідати віковим інтересам дитини.

Одне з основних завдань формування інтелектуа­льного компоненту психологічної готовності дитини до навчання в школі — навчити її слухати та переказувати почуте, відповідати на запитання відповідно до теми. Дорослий, навчаючи дитину, має бути для неї мудрим учителем, наставником, другом.

Мотиваційний компонент

Мотиваційний компонент психологічної готовності дитини до школи відображає її бажання чи небажання вчитися. Цей компонент є визначальним у структурі психологічної готовності дитини до навчання в школі, бо від нього залежить входження дитини в нову для неї діяльність, яка відрізняється від ігрової обов’язковістю, інтелектуальним навантаженням, необхідністю долати труднощі тощо.

Виокремлюють такі мотиви навчання:

 • внутрішні (пізнавальні) — характеризуються потребою в інтелектуальній активності, пізнавальним інтересом
 • зовнішні (соціальні) — виявляються в бажанні дитини займатися суспільно значущою дія­льністю, в авторитетному ставленні до вчителя

Мотиви навчання формують внутрішню позицію школяра, яка є одним з основних показників психологічної готовності дитини до навчання.

Завдання батьків щодо формування психологічної готовності дитини до школи

Не кожна дитина може успішно навчатися в школі. Шлях розвитку кожної дитини індивідуальний. Насамперед батькам важливо усвідомити, що не потрібно заздалегідь виконувати програму першого класу.

Під час підготовки дитини до школи бажано забезпечити умови для її загального розвитку, зокрема:

 • дбати про фізичне здоров’я дитини
 • збагачувати життєвий досвід дитини
 • закріплювати побутові навички та розширювати межі самообслуговування і самостійності дитини
 • розвивати мовлення дитини
 • навчати дитину спостерігати, думати, осмислювати побачене та почуте
 • учити дитину висловлювати свою думку та поважати думку інших
 • поступово формувати зацікавленість до навчання і позитивне ставлення до школи

Варто пам’ятати, що дитина не народжується школярем, готовність до школи — це комплекс здібностей, які піддаються корекції. Процес формування цих здібностей потребує дбайливого ставлення дорослих до дитини, і насамперед батьків. А виховувати дитину — це мистецтво, адже процес виховання — це безперервна робота серця, розуму та волі батьків.

Додаток

Формуємо психологічну готовність дитини до школи

Психолого-педагогічний семінар для батьків дітей старшої групи

МЕТА:

 • обговорити з батьками проблему психологічної готовності дитини до навчання в школі
 • надати практичні рекомендації щодо підготовки дитини до школи

ЗАВДАННЯ:

 • надати батькам інформацію про поняття «психологічна готовність дитини до успішного навчання в школі»
 • створити атмосферу взаємодовіри та взаєморозуміння
 • актуалізувати знання батьків щодо проблеми психологічної готовності дитини до школи
 • ознайомити батьків із методами підтримки дитини під час найважливіших моментів її життя
 • привернути увагу батьків до форми подачі знань дитині дошкільного віку

ХІД ПРОВЕДЕННЯ

Вступне слово практичного психолога.

Вправа «Філіппінський тест»

Батькам — учасникам семінару пропонують правою долонею через маківку голови затулити ліве вухо. Опісля практичний психолог пояснює батькам, що успішність виконання дитиною цього завдання вказує на ступінь її моторної зрілості, одним із показників якої є фізіологічно зумовлений «стрибок» росту кінцівок дитини. Дитина дошкільного віку неспроможна виконати таке завдання — її руки закороткі.

Вправа «Три ложки»

Практичний психолог презентує учасникам три ложки: маленьку, середню і велику. Вони символізують обсяг подачі знань дитині дошкільного віку. Дорослим хочеться, щоб дитина знала все й одразу. Інколи ми починаємо виховання і навчання дитини не з дитячих казок, а з енциклопедичних знань. Тому нерідко «беремося за надто велику ложку» (показує столову ложку), але «проковтнути» стільки знань дитині складно. І тому вона засвоює ці знання поверхово або ж у неї взагалі зникає бажання дізнаватися щось нове чи спілкуватися з дорослими.

Отже, пропонувати знання дитині дошкільного віку потрібно спочатку невеликими «порція­ми» (показує чайну ложечку). Коли дитина піде до школи, «порції» можна поступово збільшувати (показує десертну і велику ложки). Тож головне завдання батьків — підтримувати інтерес дитини до знань, допомагати їй самостійно пізнавати нове.

Тест «Чи готова дитина до школи»?

 Інструкція: дайте ствердну чи заперечну відповідь на запропоновані запитання.

1. Чи хоче ваша дитина йти до школи?

2. Чи думає дитина про те, що у школі багато дізнається й вчитися їй буде цікаво?

3. Чи може ваша дитина самостійно виконувати завдання, що потребує зосередженості впродовж 30 хв., наприклад, збирати конструктор?

4. Чи соромиться ваша дитина незнайомих людей?

5. Чи вміє ваша дитина складати розповіді за картиною не менш ніж із п’яти речень?

6. Чи може ваша дитина розповісти напам’ять кілька віршів?

7. Чи граматично правильно вона будує речення (відмінює іменники, узгоджує їх із прикметниками тощо)?

8. Чи вміє ваша дитина читати по складах або цілими словами?

9. Чи вміє ваша дитина лічити від 1 до 10 та у зворотньому порядку?

10. Чи може дитина виконати ваше доручення точно та вчасно?

11. Чи любить малювати і розфарбовувати картинки?

12. Чи може ваша дитина користуватися ножицями і клеєм, наприклад, робити аплікації?

13. Чи може зібрати пазл із п’яти частин за 1 хв.?

14. Чи знає дитина назви диких і свійських тварин?

15. Чи може узагальнювати поняття, назвати одним словом, наприклад такі предмети, як шафа, диван, комод тощо?

16. Чи любить ваша дитина самостійно працювати — малювати, збирати мозаїку тощо?

17. Чи може вона розуміти та точно виконувати словесні інструкції?

18. Чи може дитина самостійно одягтися відповідно до погоди?

19. Чи має дитина обов’язки в родині?

20. Чи виконує вона їх самостійно та вчасно (чи лише за вашим нагадуванням)?

Оброблення результатів

Результати підраховують за кількістю позитивних відповідей на запитання тесту:

 • 15–18 — дитина готова йти до школи. Ви не даремно з нею працювали, а шкільні труднощі, якщо і виникнуть, то їх можна буде легко подолати.
 • 10–14 — ви на правильному шляху, дитина багато чого навчилася, а запитання, на які ви відповіли «Ні», підкажуть вам, над чим ще бажано попрацювати.
 • 9 і менше — почитайте спеціальну літературу, спробуйте приділяти більше часу заняттям із дитиною, зверніть увагу на те, чого вона не вміє.

Підбиття підсумків семінару.

Ми настільки захопилися навчанням наших дітей, що забули, що суть освіти дитини — створення її щасливого життя. Адже найщасливіше життя — те, чого ми бажаємо і своїм дітям, і собі.

Стівен Харрісон

За матеріалами журналу «Практичний психолог: Дитячий садок»Статті за темою в журналі «Практика управління дошкільним закладом»

Освітні заходи

Освітні заходи

Перевірте свої знання та здобудьте нові

Взяти участь

Інтернет-магазин

Самое выгодное предложение

Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями щодо передплати і станьте нашим читачем просто зараз

Живе спілкування з редакцією

Книжкова полиця

Медіаактивний навчальний заклад від журналу «Практика управління закладом освіти»

В е-журналі «Практика управління закладом освіти» з’явилася перша книжка для передплатників:

«Медіаактивний навчальний заклад, або Як не загубитися в тенетах інтернету»

Читати книгу

РозсилкаОНЛАЙН-ТЕСТ!

Онлайн-тест від журналу «Практика управління закладом освіти»

В е-журналі «Практика управління закладом освіти» з’явилися інтерактивні тести.

Перевірте свої знання з теми «Розгляд звернень громадян»

Спробувати

© Цифрове видавництво MCFR, 2017. Усі права захищено

Повне або часткове копіювання будь-яких матеріалів порталу, цитування, публікація їх анотованих оглядів допускаються лише з письмового дозволу редакції порталу


 • Ми в соцмережах
Упс! Файл доступний лише для зареєстрованих користувачів!

Витратіть на реєстрацію лише 57 секунд і отримайте доступ до:

форм та зразків для скачування
✓ актуальних статей від редакції
✓ докладних відповідей на складні робочі ситуації
✓ найсвіжіших новин галузі
нормативних документів,У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Я тут вперше
І отримати доступ на сайт
Знадобиться лише хвилина!
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль