Кількість штатних одиниць сестри медичної старшої у навчально-­виховному комплексі

23 січня 2014
877
Середній бал: 5 із 5
начальник управління соціально-економічного захисту ЦК Профспілки працівників освіти і науки України

Сестра медична старша працювала на 0,5 ставки у двогруповому дошкільному навчальному закладі. Цього року дошкільний навчальний заклад увійшов до складу навчально-виховного комплексу «дошкільний навчальний заклад — загальноосвітній навчальний заклад». Чи можна перевести на ставку медичну сестру старшу, якщо вона обслуговуватиме також учнів чотирьох початкових класів?

Навчально-виховний комплекс «дошкільний навчальний заклад — загальноосвітній навчальний заклад» (далі — НВК) діє відповідно до Положення про навчально-виховний комплекс «дошкільний навчальний заклад — загальноосвітній навчальний заклад», «загальноосвітній навчальний заклад — дошкільний навчальний заклад», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 № 306.

НВК створюється за рішенням місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування для забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти.

НВК складається з двох підрозділів — дошкільного та шкільного. Дошкільний підрозділ забезпечує надання дошкільної освіти дітям віком від трьох до шести (семи) років, а шкільний забезпечує надання учням загальної середньої освіти.

Діяльність кожного зі структурних підрозділів НВК провадиться відповідно до законів України «Про загальну середню освіту» від 13.05.1999 № 651-ХІV та «Про дошкільну освіту» від 11.07.2001 № 2628-ІІІ, а також інших нормативно-правових актів, в тому числі затверджених Кабінетом Міністрів України відповідних положень про навчальні заклади та розробленого на їх основі власного статуту.

Пунктом 16 Типових татних нормативів дошкільних навчальних закладів, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 04.11.2010 № 1055 (далі — Типові штатні нормативи ДНЗ), передбачено, що штатні нормативи працівників дошкільних відділень НВК розраховуються відповідно до Типових штатних нормативів ДНЗ.

Згідно з розділом I Типових штатних нормативів ДНЗ за наявності у дошкільному навчальному закладі двох груп передбачається 0,5 штатної одиниці посади сестри медичної старшої.

Відповідно до Типових штатних нормативів загальноосвітніх навчальних закладів, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 06.12.2010 № 1205 (далі — Типові штатні нормативи ЗНЗ), посади сестер медичних установлюються залежно від кількості учнів у закладі за такими нормативами:

Сестра медична

Якщо медичне обслуговування школи не здійснюється закладами охорони здоров’я, посада вводиться з розрахунку:

0,5

при кількості 100 і менше учнів

1

при кількості 101 і більше учнів

Сестра медична з дієтичного харчування

0,5

при кількості від 60 до 200 учнів, які харчуються

1

понад 200 учнів, які харчуються

Тому за наявності в НВК двох груп для дітей дошкільного віку та чотирьох початкових класів посади сестер медичних, в тому числі старшої, з дієтичного харчування, вводяться до штатного розпису на кожне відділення відповідно до Типових штатних нормативів ДНЗ та Типових штатних нормативів ЗНЗ.

logo