Медико-педагогічний контроль на уроках фізичної культури

27
Фiзичне виховання є елементом гармонiйного розвитку особистостi, яка пiдростає. Тому пiд час навчання у школi надзвичайно важливо виховувати в учнiв бережливе ставлення до свого здоров’я.

На уроках фiзичної культури учнi розвивають i змiцнюють основнi системи свого органiзму, отримують навички органiзацiї проведення самостiйних занять фiзичною культурою. До того ж заняття спортом є своєрiдною профiлактикою шкiдливих звичок.

Дуже важливо, щоб пiд час урокiв фiзичної культури навантаження вiдповiдало вiку учня та функцiональним можливостям його органiзму: лише за таких умов воно буде ефективним i справлятиме оздоровлюючий ефект.

Тому для того, щоб визначити рiвень фiзичного розвитку учнiв, якi займаються фiзичною культурою, а також щоб з’ясувати вiдповiднiсть навантаження на уроцi стану здоров’я та функцiональним можливостям учнiв, у навчальних закладах запроваджують медико-педагогiчний контроль (МПК).

Вiдповiдно до , МПК є частиною медичного обслуговування учнiв. Вiн дає змогу не лише своєчасно визначати рiвень їхнього фiзичного розвитку, а й виявляти ознаки хвороб i ушкоджень на раннiх стадiях. МПК мiстить також заходи, спрямованi на оптимiзацiю, безпечнiсть та ефективнiсть фiзичної культури.

Варто виокремити такi завдання МПК на уроках фiзичної культури:

 • визначення рiвня фiзичного розвитку, стану здоров’я, функцiональних можливостей органiзму учня;
 • з’ясування рiвня розвитку рухових навичок учня для того, щоб коригувати навантаження вiдповiдно до його iндивiдуальних особливостей;
 • оцiнювання впливу фiзичних вправ, загартування та iнших засобiв бiокорекцiї на стан здоров’я учня;
 • виявлення функцiональних вiдхилень i раннiх симптомiв хвороб, що виникають пiд час занять фiзичною культурою;
 • здiйснення нагляду за динамiкою показникiв учня пiд впливом фiзичних вправ;
 • запобiгання шкiльному, у тому числi спортивному, травматизму;
 • здiйснення санiтарно-просвiтницької роботи та гiгiєнiчного виховання тощо.

Органiзацiю МПК на уроках фiзичної культури забезпечує керiвник, а здiйснюють медичнi та педагогiчнi працiвники навчального закладу або персонал лiкувально-профiлактичних закладiв.

Основними формами МПК є:

 • спостереження (пiд час урокiв, занять спортивних секцiй, змагань, перерв тощо);
 • диспансерний облiк учнiв, якi за станом здоров’я займаються у спецiальнiй та пiдготовчiй групах;
 • оцiнка санiтарно-гiгiєнiчного стану мiсць проведення урокiв;
 • оцiнка форм проведення урокiв фiзичної культури;
 • контроль за ефективнiстю органiзацiї урокiв фiзичної культури тощо.

МПК на уроках фiзичної культури здiйснюють у 1−11-х класах. Об’єктом МПК може бути:

 • рiвень навантаження учнiв;
 • вiдповiднiсть фiзичного навантаження статi;
 • вiдповiднiсть одягу та взуття учнiв умовам проведення занять;
 • гiгiєнiчнi умови мiсця проведення уроку (температура та вологiсть повiтря, ефективнiсть вентиляцiї, рiвень освiтленостi, якiсть i своєчаснiсть вологого прибирання примiщень, дотримання правил технiки безпеки, наявнiсть засобiв першої медичної допомоги тощо).

За результатами МПК можна коригувати плани урокiв фiзичної культури. Питання щодо ефективностi урокiв фiзичної культури двiчi на рiк планово розглядають на засiданнях педагогiчної ради, а також протягом навчального року — на нарадах при директоровi.

Крiм того, згiдно з (далi — Інструкцiя про розподiл учнiв на групи), медичний працiвник навчального закладу за результатами обов’язкового медичного профiлактичного огляду та результатами МПК розподiляє учнiв на групи: основну, пiдготовчу та спецiальну. Список учнiв, вiднесених до пiдготовчої та спецiальної груп, затверджують наказом директора школи. На пiдставi цього наказу класний керiвник разом з медичним працiвником оформлюють Листок здоров’я, який зберiгають у класному журналi. Форму Листка здоров’я наведено у .Ваша персональна добірка.

  Підписка на статті

  Щоб не пропустити жодної нової статті, підпишіться на розсилку

  Освітні заходи

  Освітні заходи

  Перевірте свої знання та здобудьте нові

  Взяти участь

  Інтернет-магазин

  Самое выгодное предложение

  Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями щодо передплати і станьте нашим читачем просто зараз

  Живе спілкування з редакцією
  Скачати листівки

  Книжкова полиця

  «Педагогічна рада в дошкільному навчальному закладі» від журналу «Практика управління дошкільним закладом»

  Електронна книга «Одна голова добре, а педрада — ліпше»

  для передплатників е-журналу «Практика управління дошкільним закладом»

  Читати книгу  © Цифрове видавництво MCFR, 2017. Усі права захищено

  Повне або часткове копіювання будь-яких матеріалів порталу, цитування, публікація їх анотованих оглядів допускаються лише з письмового дозволу редакції порталу

  
  • Ми в соцмережах
  Упс! Файл доступний лише для зареєстрованих користувачів!

  57 секунд на реєстрацію
  І Ви отримаєте доступ до:
  форм та зразків
  фахових статей
  найсвіжіших новин галузі
  нормативних документів

  У мене є пароль
  нагадати
  Пароль надіслано на пошту
  Ввести
  Я тут вперше
  І користуйтеся матеріалами порталу «Педрада»!
  Введіть ел. пошту або логін
  Неправильний логін або пароль
  Неправильний пароль
  Введіть пароль

  Свято наближається…

  Привітайте колег із новим 2017/2018 навчальним роком!

  • перейдіть до розділу «1 Вересня»

  • скачайте вітальні листівки безплатно

  Даруймо одне одному святковий настрій — і буде нам щастя!

  У мене є пароль
  нагадати
  Пароль надіслано на пошту
  Ввести
  Я тут вперше
  І отримати доступ на сайт Знадобиться лише хвилина!
  Введіть ел. пошту або логін
  Неправильний логін або пароль
  Неправильний пароль
  Введіть пароль