Телефонуйте 0 800 212 012, якщо бажаєте передплатити. Усі дзвінки безплатні

Активуйте подарунковий доступ >

Педрада

Формування читацької компетентності учнів початкової школи

 • 27 січня 2017
 • 11649

Сучасна дитина легше впорується з комп’ютером, аніж із буквами. Та все ж навички читання не втрачають актуальності, адже досі більшість інформації в інтернеті або текстова, або супроводжувана текстом. Визначмо, що є читацькою компетентністю учня початкової школи і як впливати на її розвиток

Читання є однією з передумов успішної адаптації молодшого школяра і в навчальному закладі, і в суспільстві загалом.

У наш час багато говорять про кризу читання. Сучасний молодший школяр читає менше, ніж типовий представник попереднього покоління учнів. Одна з об’єктивних причин цього явища — стрімкий розвиток мас-медійної культури. Комп’ютерні ігри, інтернет, телебачення відволікають дітей від книг. І особливості нової мас-медійної культури зумовлюють нову компетенцію — оволодіння засобами інформаційно-комунікаційних технологій.

На відміну від письмової компетенції, формування якої в школі вже у деяких країнах є дискусійним питанням, актуальність читацької компетентності на близьке майбутнє поки що під сумніви не підпадає.

Дбаємо про здоров’я працівників узимку

Чи задумувалися ви чому працівники часто хворіють? Контактують із хворими? Так. Слабкий імунітет? Так. А якщо створити у закладі здорове середовище, то працівники хворітимуть менше? Скористайтеся порадами, як це зробити.

Що таке читацька компетентність

Читацька компетентність це не лише навичка власне читання, а уміння та навички, знання й цінності, завдяки яким людина може шукати інформацію для вирішення пізнавальних завдань.

Читацька компетентність учнів виявляється у:

 • сформованості читацької навички
 • розумінні текстів різних тем і жанрів
 • літературній обізнаності відповідно віку
 • вмінні давати особистісну оцінку прочитаному.

Саме особистісна зорієнтованість та компетентністний підхід є основою нового Держстандарту початкової освіти, прийнятого у 2011 році. Протягом цього року проведуть загальнодержавне моніторингове дослідження щодо читацьокої та математичної компетентностей у початковій школі.

Складові читацької компетентності учнів початкових класів

Основним предметом, під час вивчення якого очікуване формування читацької компетентності молодшого школяра, є «Літературне читання».

Окрім уроків власне читання, формування читацьких навичок відбувається також:

 • на всіх уроках, де потрібно працювати з підручником
 • в позаурочній діяльності.

Структурно читацька компетентність представлена так:

Складові читацької компетентності

Які компетенції передбачає

Мовленнєва

 • висловлюватися за допомогою вербальних і невербальних засобів
 • обговорювати прочитане, вести діалог
 • формулювати запитання за змістом тексту та відповідати на запитання
 • переказувати твір
 • виразно читати текст

Літературознавча

 • володіти базовими знаннями з літератури
 • оперувати літературознавчими поняттями

Бібліотечно-бібліографічна

 • шукати інформацію в книгах, дитячих журналах, газетах
 • працювати зі словниками та іншою довідковою літературою

Літературно-творча

 • творчі літературні здібності

Емоційно-ціннісна

 • набувати емоційного та особистісного розвитку
 • давати оцінку прочитаному

Показники сформованої читацької компетентності

Читання є процесом на:

 • відтворення звукової форми слова за її графічною моделлю
 • виявлення, активного перероблення та усвідомлення смислової інформації.

Пригадуєте, як у дитинстві брали участь у шкільних масових контрольних зрізах з «техніки та швидкості читання», що були схожі на екзамени? У новій українській школі технічна сторона читання не є самоціллю. Основний пріоритет — особистісний розвиток учня.

Звісно, першочерговим завданням вчителя є засвоєння учнями навичок виразного й правильного читання. Але крім цього нова школа ставить перед учителем початкових класів такі завдання:

 • навчити розуміти та аналізувати тексти
 • ознайомити з літературою різних авторів, тем і жанрів
 • формувати цінності за допомогою художніх образів
 • навчити висловлюватися за прочитаним текстом
 • розвивати творчу діяльність у літературній сфері
 • навчити самостійно шукати потрібну інформацію з різних джерел
 • розвивати внутрішню потребу в читанні.

Отже, показниками читацької компетентності є:

 • не техніка читання дитини, а її бажання читати у вільний час
 • не вміння складати літери у слова, а використовувати будь-які тексти для особистісного розвитку.

Етапи формування читацької компетентності

Визначають такі класичні етапи формування читацької компетентності:

Що притаманне дитині

Підготовчий

 • засвоює абетку
 • навчається сприймати зміст текстів на слух
 • розглядає книги, знаходить зв’язки між змістом та ілюстраціями
 • знаходить заголовки, автора та інші відомості про книгу
 • самостійно складає букви в слова, працюючи з книгою

Початковий

 • випробуває себе в самостійному читанні
 • свідомо сприймає і відтворює невеликі тексти
 • закріплює навички техніки та виразного читання

Основний
Етап формування читача

 • читає доступні книги або друковану інформацію для поповнення знань
 • шукає і користується доступною літературою різних жанрів для поповнення знань за визначеною темою
 • систематично самостійно читає в позаурочний час

Заключний

 • має сформовані читацькі вподобання та інтереси
 • позитивно сприймає книгу, бажає її розглянути та прочитати

Розвиток читацької компетентності учнів початкової школи

За різними дослідженнями, виокремлюють такі чинники, що впливають на формування читацьких умінь учнів:

 • читацькі вподобання та начитаність батьків (саме в родинах, де читають книжки, формується інтерес до книги й у дітей)
 • педагогічний вплив учителя, індивідуальний підхід до дитини на уроках
 • мова, якою провадять навчання (чи є вона рідною для дитини)
 • наповненість шкільної та домашньої бібліотек
 • можливість купувати книги
 • баланс книги та інтернету в житті дитини.

Шукаємо шляхи формування читацької компетентності

Задля пошуку шляхів формування читацької компетентності в класі вчитель може провести внутрішній моніторинг.

Питаннями моніторингового анкетування можуть бути:

 • вплив батьків на читання дітей
 • час, який діти приділяють читанню дома
 • тематика книг, які читають учні.

Багато інформації вчитель може отримати, проаналізувавши читацькі формуляри учнів класу в шкільній бібліотеці.

Існують певні вікові вподобання дітей молодшого шкільного віку при виборі книжок:

6-7 років

 • через прагнення до самостійності, обумовленого віковою кризою, діти виявляють найбільший інтерес до тих книжок, які зможуть самостійно опанувати
 • зазвичай у цьому віці до вподоби вірші й казки, з якими легше впоратися
 • шестирічки боязкі перед товстими фоліантами, тому, як і дошкільники, надають перевагу тонким «книжкам-маляткам»

8-9 років

 • актуалізується інтерес до книг про природу
 • саме у світі тварин і рослин дитина відчуває себе більш дорослою та вільною

до 10 років

 • зростає інтерес до людей
 • дітям цього віку більш до вподоби книги про видатних особистостей, історичні події, пригоди та мандрівки
 • часто в цьому віці діти почитають цікавитися фантастикою

Предметом вчительського моніторингу можуть бути також:

 • рівень навчальних досягнень з предмету «Літературне читання»
 • окрема змістова лінія чи критерій оцінювання навичок, який вчитель вважає за потрібно проаналізувати.

Загальні критерії оцінювання читацьких компетенцій

Що оцінюють

За якими критеріями

Читаня вголос та сприйняття прочитаного

 • наскільки правильно читає:

– чи є заміни, пропуски, літер, перестановки складів

– чи правильні наголоси

 • у який спосіб читає:

– складами або словами

– плавно чи з зупинками

– чи дотримується інтонацій, пауз

 • наскільки розуміє прочитане, вміє визначати жанр, тему й головну думку твору
 • який ступінь виразності читання
 • яка швидкість читання (середній показник для випускника початкової школи — 90-95 слів/хв.)

Читання мовчки та сприйняття прочитаного

 • у який спосіб читає (чи здійснює артикуляційні рухи, коли читає мовчки)
 • наскільки розуміє зміст прочитаного
 • яка швидкість читання про себе (середній показник випускника початкової школи — 130-150 слів/хв.)

Читання виразно та читаня напам’ять

 • наскільки правильно відтворює текст
 • який ступінь виразності читання:

– чіткість дикції

– правильність інтонації

– чи використовує невербальні засоби виразності

Читацький досвід

 • наскільки сформоване коло дитячого читання
 • як засвоєно базові літературознавчі поняття
 • як працює з текстами різних жанрів
 • як переказує текст, виконує завдання за змістом тексту
 • як оцінює події та вчинки персонажів
 • наскільки самостійно шукає інформацію з різних джерел

Матеріал, який учитель здобуде внаслідок анкетування, аналізу робіт учнів або їх оцінок, може стати підставою для складання чи коригування програми формування читацької компетентності дітей у класі.

Зауважте!

Для розвитку читацьких компетенцій сензитивним є саме молодший шкільний вік

Якщо інтерес до читання не сформовано в початковій школі, це негативно вплине на подальше навчання та розвиток

Якщо до 13-14-ти років у дитини не сформована читацька компетентність, вікно в світ книги закривається. У сфері її інтересів будуть інші світи, можливо, не завжди соціально прийнятні

Якщо учень каже: «Я люблю читати», «Я хочу читати», «Я хочу цю книгу», «Я не можу зупинитися, коли читаю», «Я хочу поділитися книгою або її змістом із друзями», — можемо говорити про те, що педагогічна мета з формування читацької компетентності досягнута.

За матеріалами Ганни Колесової,
методиста Славутицького міського методичного центру,
Київська обл.

Підписка на статті

Щоб не пропустити жодної нової статті, підпишіться на розсилку

Освітні заходи

Освітні заходи

Перевірте свої знання та здобудьте нові

Взяти участь
Інтернет-магазин

Самое выгодное предложение

Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями щодо передплати і станьте нашим читачем просто зараз

Ми в соцмережах
Упс! Файл доступний лише для зареєстрованих користувачів!

57 секунд на реєстрацію
І Ви отримаєте доступ до:
форм та зразків
фахових статей
найсвіжіших новин галузі
нормативних документів

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
І скачаю потрібні файли!
Зареєструюся

Зареєструймо наші взаємини!

І я Вам подарую цілий світ освіти:
 • допомагатиму розв’язати робочі завдання
 • запрошуватиму на освітні заходи
 • сповіщатиму про новини

Портал «Педрада»

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
Реєстрація за хвилину!
До світу освіти