-

Унормують діяльність авторських шкіл у системі загальної середньої освіти

4 жовтня 2021
4424
Середній бал: 5 із 5

Особливість авторських шкіл — у здатності до саморозвитку та орієнтація на компетентності. До літа МОН України планує скласти проект Положення про авторську школу. Якою вбачають авторську школу та як відбуватиметься втілення

Електронний документообіг: ПЕРЕВАГИ

Нинішні авторські школи в Україні, окрім основних освітніх, у своїй діяльності спираються на такі нормативні акти, як:

Але основний документ, який мав би бути на державному рівні — Положення про авторську школу, — на сьогодні не укладено.

Феномен авторської школи

До 2021 року на базі загальноосвітніх навчальних закладів провадитимуть всеукраїнський експеримент у межах становлення Нової української школи.

Такий феномен, як авторська школа, виник в останні десятиліття ХХ століття. Його поява в Україні обумовлена:

 • зміною політико-економічних та соціально-культурних векторів розвитку держави
 • відходом від адміністративно-командної централізованої управлінської системи
 • установкою на подолання абсолютної ідентичності загальноосвітніх закладів
 • переходом держави до стратегії децентралізації та автономії освітніх закладів
 • підвищенням попиту на якісну та конкурентоспроможну середню освіту.

Авторські школи — це експериментальні ЗОШ, діяльність яких основується на принципах:

 • інноваційності
 • використання перспективних авторських педагогічних, психологічних, управлінських парадигм.

Від традиційних (масових) освітніх закладів авторські різняться низкою сутнісних особливостей, як-от:

 • експериментальність, що ефективно втілюється в життя
 • якісно нова філософія освіти
 • чітко сформульована оригінальна концепція школи
 • харизматичність дирекції, її дійсне лідерство у педагогічному колективі
 • автономність педагогічних працівників
 • атмосфера заохочення та конкуренції серед школярів
 • перманентно високі показники ефективності у діяльності школи.

Авторські школи в Україні

У становленні авторських шкіл в Україні розрізняють кілька етапів:

Етап

Тривалість

Особливості

Пошуковий

80-90-ті рр. ХХ ст.

 • намагання подолати негативні тенденції в освіті, що супроводжували процеси шкільного навчання
 • гуманістичний підхід
 • дитиноцентризм
 • бачення ролі педагога як партнера

Модернізаційний

90-ті рр. ХХ ст. — поч. ХХІ ст.

Сучасний

Поч. ХХІ ст. — сьогодні

 • обмін досвідом на рівнях:

– національному

– міжнародному

 • використання інноваційних технологій у навчанні
 • застосування кейс-методів у навчально-виховному процесі
 • демократизація освіти
 • надання широкої автономії педагогічним працівникам
 • забезпечення всебічного розвитку учнів
 • популяризація успішного досвіду експериментальних шкіл

На сучасному етапі відбувається компіляція базових принципів діяльності найуспішніших і найрезультативніших експериментальних шкіл 80-90 рр. ХХ ст. Серед найвідоміших авторських шкіл в Україні:

Назва

Засновник

Дата заснування

Місцезнаходження

Базові принципи організації педагогічного процесу

Авторська школа Захаренка

О. А. Захаренко

60-ті рр. ХХ ст.

с. Сахнівка,
Черкаська область

 • дитиноцентризм
 • педагогіка партнерства
 • виховання школярів у дусі патріотизму
 • атмосфера підтримки і безпеки:

– дружні взаємини

– спокійні умови навчання

– виключення потенційних дратівливих факторів впливу на учнів

 • діагностика умов проживання школярів
 • чітка система учнівського самоврядування
 • мотивуюча система заохочень

Авторська школа Гузика

М. П. Гузик

80-ті рр. ХХ ст.

м. Южне,
Одеська область

 • спеціалізація навчання відповідно до індивідуальних талантів учнів:

– академічних

– художніх

– прикладних

– спортивних

– соціальних

– управлінських

– духовних

– універсальних

 • диференціація темпів навчання для учнів залежно від їхніх можливостей
 • індивідуалізація глибини засвоєння навчального матеріалу через відповідні програми:

– базові

– з підвищеною складністю

– персональні

Авторська школа «Тривіта»

М. І. Чумарна

90-ті рр. ХХ ст.

м. Львів

 • виховання учнів у християнському дусі
 • побудова індивідуальних траєкторій розвитку школярів
 • створення належних умов для розкриття індивідуальних потенційних можливостей
 • впровадження інноваційних технологій
 • гармонійний розвиток школярів

Авторська школа Сологуба

А. І. Сологуб

90-ті рр. ХХ ст.

м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область

 • орієнтація на розвиток креативності школярів
 • забезпечення творчої самореалізації особистості
 • управління, засноване на демократичних засадах
 • мотивація до самотворення та самореалізації
 • сприянні самоосвіті учнів

Найближче майбутнє авторської школи

Наказом МОН України № 79 від 19.01.2017 року затверджено програму всеукраїнського експерименту за темою «Теоретико-методологічні засади моделювання розвитку авторських шкіл».

Як запропоновано в наказі

Авторська школа — це ЗНЗ із високим рівнем розвитку інноваційного потенціалу як необхідної передумови і результату саморозвитку його конкурентоспроможності засобами експериментально перевіреної оригінальної авторської концепції педагогічної системи, технологізованої за суттю, що забезпечує стабільні позитивні результати діяльності

Експеримент відбуватиметься на базі тридцяти п’яти відібраних ЗОШ у різних областях України і триватиме до 2021 року.

Основна мета експерименту — впровадити у практику українських ЗОШ основоположні методологічні засади розвитку авторської школи (зокрема й через апробацію авторського програмного, нормативного та методичного забезпечення).

Етапи реалізації експерименту

Етап

Завдання

Початок

Завершення

Організаційно-підготовчий

 • узагальнення:

– нормативної бази

– досвіду експериментальних майданчиків по всій Україні

 • розробка:

– нормативних документів, які регламентували б діяльність авторських шкіл

– Положення про авторську школу

 • налагодження:

– інформаційного та науково-методичного супроводу

– співпраці з ВНЗ задля підвищення профкомпетентності вчителів шкіл

січень
2017

вересень
2017

Концептуально-діагностичний

 • розробка:

– комплексу забезпечення авторських шкіл:

 • методичного
 • програмного
 • нормативного

– концепції моделювання розвитку авторської школи

 • уточнення:

– категоріального апарату експериментального дослідження:

 • «авторська школа»
 • «моделювання розвитку»

– критеріїв розвитку шкіл

– інструментів діагностики

жовтень
2017 

червень
2018

Формувальний

 • перевірка:

– ефективності реалізації концепції моделювання розвитку авторської школи

– результативності обраної моделі розвитку

 • апробація:

– унікальних моделей авторських педагогічних систем

– комплексу забезпечення шкіл:

 • методичного
 • програмного
 • нормативного
 • забезпечення належної підготовки та інформаційної підтримки директорів експериментальних майданчиків

липень
2018 

серпень
2020

Узагальнювальний

 • визначення та порівняння результатів:

– упровадження концепції моделювання розвитку авторської школи та її ефективності

– діагностування 2-3-го етапів експерименту

 • узагальнення та обґрунтування:

– основних принципів і закономірностей розвитку авторських шкіл

– базових теоретичних і методичних положень експерименту

 • підбиття підсумків щодо реалізації мети та завдань експерименту
 • оприлюднення отриманих результатів:

– друк відповідних методичних посібників

– висвітлення результатів експерименту в ЗМІ

вересень
2020

серпень
2021

logo