Оплата праці особи, яка переривала роботу на педагогічній посаді

18 квітня 2014
94
Середній бал: 5 із 5

У 2008 році вчитель, який мав кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» та педагогічне звання «старший учитель», звільнився з посади. Із 1 вересня 2012 року він відновив роботу на педагогічній посаді. За цей період курси підвищення кваліфікації не проходив і не атестувався. Як здійснювати оплату праці такого працівника?

Питання, пов’язані з оплатою праці педагогічних працівників, регламентовано Інструкцією про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженою наказом Міністерства освіти України від 15.04.1993 № 102 (далі — Інструкція № 102), та наказом Міністерства освіти і науки України «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ» від 26.09.2005 № 557.

Пунктом 4 Інструкції № 102 визначено, що посадові оклади встановлюються керівниками на основі діючих кваліфікаційних вимог і тарифних розрядів працівників відповідної кваліфікації з наступною атестацією або тарифікацією згідно з чинним законодавством.

Тобто питання визначення розміру оплати праці належать до компетенції керівника навчального закладу (керівника органу управління освітою). При цьому головним критерієм, за яким визначають посадовий оклад працівнику, є рівень його освіти, кваліфікація, практичний досвід роботи.

Типове положення про атестацію педагогічних працівників, затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 06.10.2010 № 930 (далі — Типове положення), передбачає можливість збереження кваліфікаційної категорії та педагогічного звання за педагогічним працівником, який переривав роботу на педагогічній посаді.

Зокрема, пунктом 3.22 Типового положення визначено, що за працівниками, які перервали роботу на педагогічній посаді (незалежно від тривалості перерви у роботі), зберігаються присвоєні за результатами останньої атестації кваліфікаційні категорії та педагогічні звання. Атестація таких працівників здійснюється не пізніше ніж через два роки після прийняття їх на роботу.

Слід враховувати, що необхідною умовою для застосування норми, встановленої пунктом 3.22 Типового положення, має бути наявність у працівника відповідної педагогічної освіти. Окрім того, кваліфікаційна категорія та педагогічне звання можуть бути збережені лише у разі, якщо на час звільнення з посади вони не були втрачені, тобто з часу останньої атестації не пройшло більше п’яти років.

З огляду на те що вчитель на час звільнення мав кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» та педагогічне звання «старший учитель», у разі відновлення роботи за фахом за ним протягом двох років зберігають кваліфікаційну категорію та педагогічне звання.

За таких підстав для збереження й надалі кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії» та педагогічного звання «старший учитель» у цьому році вчителеві необхідно пройти курси підвищення кваліфікації та атестуватися.

logo