У поміч класному керівникові — циклограма діяльності

28 березня 2017
13410
Середній бал: 5 із 5

Маючи безліч справ та обмаль часу, класний керівник, аби не загубитися у потоці подій та завдань, звертається до такого інструменту, як циклограма роботи

Класний керівник — всебічно розвинена особистість, яка володіє навичками соціального педагога, практичного психолога, наставника.

Серед головних завдань класного керівника:

 • формування учнівського колективу
 • створення умов для розвитку особистості кожного учня
 • надання допомоги учням щодо реалізації соціальних функцій та розв’язання проблем, з якими вони стикаються
 • організація та здійснення заходів щодо формування в учнів мотивації вести здоровий спосіб життя, виховання в них толерантності і поваги до себе, людей, які їх оточують, довкілля
 • створення атмосфери, сприятливої для навчання, творчості, спілкування
 • профілактика правопорушень, бездоглядності.

Здебільшого ці завдання лежать в основі циклограми діяльності класного керівника.

Виховна робота

Організація виховної роботи з учнями є одним із головних завдань класного керівника. Щоб вона була вдалою:

 • враховують вікові особливості учнів
 • беруть до уваги заходи, які були здійснені у попередній період виховної роботи.

Ознаками вдалої виховної роботи у класі є:

 • активність учнів, участь у класних і загальношкільних заходах, спортивних, патріотичних та доброчинних акціях
 • здобуття учнями перемог на різноманітних конкурсах і науково-практичних конференціях
 • високий рівень вихованості учнів.

Результатом виховної роботи має бути:

 • інтеграція виховної роботи в класі у виховну систему школи, батьківських організацій, учнівського самоврядування
 • проведення психолого-педагогічних консультацій і тренінгів для учнів та батьків спільно з практичним психологом
 • зменшення чисельності «важких» підлітків
 • наявність в учнів стійких пізнавальних інтересів
 • усвідомлення учнями важливості здорового способу життя
 • повага учнів до культурної спадщини свого народу.

Робота за циклограмою

Класний керівник щоденно:

 • перевіряє відвідування учнями його класу уроків
 • з’ясовує у батьків причини відсутності учнів, які не заявилися на уроках
 • заповнює класний журнал.

Більшість справ повторюються із завидною періодичністю. Тому чимало своїх справ класний керівник може розподілити у циклограмах:

logo