Виплата матеріальної допомоги на оздоровлення працівникам дошкільних закладів

13 квітня 2017
16891
Середній бал: 5 із 5

Скоро літо, а з ним — відпустка… і така приємна виплата, як матеріальна допомога на оздоровлення. Скільки ж отримають працівники дошкільних закладів у цьому році?

Допомога на оздоровлення гарантована державою, а отже на її виплату:

  • передбачають видатки обов’язково
  • писати заяву не обов’язково

Розмір матеріальної допомоги на оздоровлення = посадовий оклад (ставка заробітної плати). При цьому орієнтуються на обсяги фонду оплати праці.

Під час планування до початку бюджетного року місцевий орган управління освітою у складових заробітної плати передбачає допомогу на оздоровлення, керуючись нормами:

  • постанови КМУ «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» від 30.08.2002 № 1298
  • наказу МОН «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ» від 26.09.2005 № 557.

Справи керівника у жовтні: що проконтролювати

Коли виплачують допомогу на оздоровлення

Для вихователів та інших педагогічних працівників матдопомогу на оздоровлення надають разом із виплатами до щорічної основної відпустки (ст. 57 Закону України «Про освіту»).

Право на таку допомогу мають педпрацівники:

1. зазначені у Переліку посад педагогічних та науково-педагогічних працівників (затв. постановою КМУ від 14.06.2000 № 963)

2. лише за основним місцем роботи незалежно від навантаження (обсягу роботи).

Зорієнтуймося, скільки грошової допомоги нарахують у 2017 році.

Розрахунок для завідувача (директора) дошкільного закладу

Завідувачу дошкільного закладу встановлено найвищий 14-й тарифний розряд (з вересня найвищим буде 16-й т. р., якщо ще не підвищили), за яким посадовий оклад = 3872 грн.

Припустимо, середньомісячна кількість дітей у закладі — 132 дитини. А за кожні наступні 60 дітей понад 60 посадовий оклад підвищується на 3% (примітка до п. 11 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти від 15.04.1993 № 102). Тому:

3872 грн. × 3% = 116 грн — розмір підвищення

3872 + 116 = 3988 грн — новий розмір окладу,
а також допомоги на оздоровлення.

Розрахунок для вихователя ДНЗ компенсуючого типу

Вихователю за результатами атестації присвоєно першу кваліфікаційну категорію, що відповідає 11-му тарифному розряду (з вересня — 13-му, якщо ще не підвищено).

За таких умов ставка заробітної плати за 11-м тарифним розрядом становить 3152 грн.

За роботу з дітьми, які мають порушення у фізичному чи розумовому розвитку, потребують особливих умов виховання або тривалого лікування, ставка підвищується на 20%. А тому:

3152 грн. × 20% = 630 грн — розмір підвищення

3152 + 630 = 3782 грн — новий розмір ставки з/п,
а також допомоги на оздоровлення.

Розрахунок для вихователя, який має педагогічне навантаження менше ніж на ставку

Вихователь ДНЗ загального типу за основним місцем роботи має тижневе навантаження 15 год.

Ставка відповідає 9-му тарифному розряду = 2768 грн.

За 15 год. виховательської роботи йому нарахують:

(2768 грн × 15 год.) ÷ 30 год = 1384 грн.

Однак розмір матеріальної допомоги на оздоровлення становитиме 2768 грн, тобто відповідатиме ставці заробітної плати.

Дещо ще про виплату допомоги на оздоровлення

Її виплачують у тих розмірах окладів та ставок, що діють на час надання відпусток

Її не виплачують, якщо працівник зажадав компенсацію за невикористану відпустку (наприклад, при звільненні)

Окрім як на оздоровлення, педагоги та інші працівники мають право на матеріальну допомогу, яку надають на інших підставах

logo