Інспектор ДІНЗ на порозі, і — планова перевірка

12 травня 2017
5601
Середній бал: 5 із 5

З часів Гоголя фраза «До нас їде ревізор!» не втратила своєї ваги. Керівник навчального закладу одразу непокоїться, які недоліки можуть виявити і що тоді робити. Підготуйтеся до перевірки заздалегідь — озбройтеся знаннями

Перевірку проводить зазвичай комісія, до складу якої, крім працівників Державної інспекції навчальних закладів, можуть входити освітні експерти — працівники навчальних закладів, місцевих органів управління освітою.

Перевірка може бути плановою або позаплановою.

На планові до кінця 2017 року — мораторій, позапланові можуть бути за підстав.

Порядок проведення перевірок регламентований:

Планові перевірки ДІНЗ проводить згідно з річним планом, який завчасно затверджує щороку до 1 грудня. При цьому:

 • плановим вважають період із 1 січня до 31 грудня планового року
 • у плані визначають дати початку перевірок та строки їх проведення
 • зміни у річний план не вносять — хіба що змінилася назва суб’єкта надання освітніх послуг чи потрібно виправити технічну помилку.

Зауважте!

Протягом планового періоду орган державного нагляду (контролю) не має права здійснювати дві чи більше перевірок одного навчального закладу

Періодичність перевірок і критерії оцінювання

Періодичність визначають з огляду на ступінь ризику від провадження господарської діяльності з надання освітніх послуг:

ВИСОКОГО

СЕРЕДНЬОГО

НЕЗНАЧНОГО.

Критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності з надання освітніх послуг у системі загальної середньої і професійно-технічної освіти та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною інспекцією навчальних закладів, затверджені постановою КМУ від 30.03.2011 № 311.

Критеріями у системі загальної середньої освіти є:

 • строк провадження господарської діяльності з надання освітніх послуг
 • результати державної атестації навчального закладу
 • наявність фактів порушення вимог законодавства, яке регулює питання щодо провадження господарської діяльності з надання освітніх послуг у системі загальної середньої освіти
 • виконання планових показників діяльності.

На підставі цих критеріїв визначають періодичність перевірок конкретного навчального закладу:

ступінь ризику

максимальна частота перевірок

 • високий

 • раз на два роки
 • середній

 • раз на рік
 • незначний

 • раз на п’ять років

ДІНЗ розробила проекти постанов КМУ про затвердження нових критеріїв оцінювання ступенів ризику від провадження господарської діяльності з надання освітніх послуг.

Плановий період перевірок зростає

Якщо протягом останніх трьох років, — але за результатами не менш як двох останніх заходів державного нагляду (контролю), — ДІНЗ не виявила порушень законодавства, яке регулює питання щодо провадження господарської діяльності з надання освітніх послуг

У такому разі наступну перевірку здійснять не раніше ніж через період часу, встановлений за відповідного ступеня ризику, збільшений у 1,5 раза

Наприклад

Навчальний заклад належить до середнього ступеня ризику

За результатами останніх двох перевірок ДІНЗ не виявила порушень законодавства

Остання перевірка відбулася у квітні 2017 року

Отож плановий період зростає у 1,5 раза: 3 × 1,5 = 4,5 роки, — наступна перевірка буде не раніше жовтня 2021 року

Напрями перевірок

Перевіряють навчальні заклади за такими напрямами:

 • виконання положень Конституції та законів України, інших нормативно-правових актів з питань освіти
 • дотримання вимог навчальних програм
 • якість навчання та державних стандартів освіти виховання дітей
 • організація навчально-виховної роботи
 • ефективність використання педагогічного потенціалу і матеріальних ресурсів
 • забезпечення розвитку та ефективність використання матеріально-технічної бази.

Документи до перевірки:

 • наказ ДІНЗ

 • у ньому зазначають:

– найменування закладу, який перевірятимуть

– місцезнаходження закладу

– форма, напрями та строк проведення перевірки

– склад комісії

 • посвідчення (направлення) на проведення перевірки

 • програма перевірки

 • визначають перелік питань і документів, які перевірятимуть
 • повідомлення ДІНЗ про проведення перевірки
 • надсилають навчальному закладу та відповідному органу управління освітою за 10 днів до початку перевірки

Порядок перевірки

Перевірку проводять у робочий час, встановлений правилами внутрішнього розпорядку навчального закладу.

До початку перевірки

Голова комісії зобов’язаний пред’явити керівникові навчального закладу:

 • посвідчення (направлення) на проведення перевірки
 • службове посвідчення
 • документи, що засвідчують особу членів комісії.

Після цього голова комісії:

 • надає копію направлення
 • проводить нараду з участю працівників навчального закладу, щоби повідомити програму перевірки
 • вносить запис до Журналу реєстрації перевірок навчального закладу (за його наявності) або ж до візитаційної книги

Під час перевірки

Якщо виявлене порушення — комісія має право вимагати від керівника та працівників закладу письмові пояснення. Якщо їх не надано — комісія фіксує це в акті про проведення перевірки.

Під час перевірки комісія не має права вилучати у навчального закладу:

 • оригінали фінансово-господарських, бухгалтерських та інших документів
 • комп’ютери та їх частини.

Виняток становлять випадки, передбачені кримінальним процесуальним законодавством.

Узагальнення результатів

За результатами перевірки, опираючись на висновки членів комісії та зміст документів, наданих керівником навчального закладу:

– голова та члени комісії

– керівник навчального закладу

 • примірники акта надають:

– керівникові закладу

– органу управління освітою

– ДІНЗ.

В акті про проведення перевірки комісія вказує:

 • на порушення вимог законодавства і державних стандартів, виявлені під час перевірки, посилаючись на відповідне положення нормативного документа
 • про необхідність розробити план заходів на усунення недоліків і порушень

Якщо керівник навчального закладу

 • не погоджується з актом

 • він підписує його із зауваженнями, які обов’язково докладають до акта
 • відмовляється підписувати акт

 • голова комісії вносить до акта відповідний запис, під яким ставлять підписи члени комісії

Наразі ДІНЗ розробила та подала на затвердження нові форми уніфікованих актів.

Результати роботи комісії оголошують на засіданні педагогічної ради або нараді за участі працівників навчального закладу.

За повідомленням Руслана ГУРАКА,
голови Державної інспекції навчальних закладів України

logo