Телефонуйте 0 800 212 012, якщо бажаєте передплатити. Усі дзвінки безплатні

Активуйте подарунковий доступ >

Педрада

Чи вести вчителям облік дітей шкільного віку та учнів

 • 18 вересня 2017
 • 10988

У травні для громадського обговорення МОН запропонувало зміни в обліку дітей та підлітків шкільного віку, аби одночасно спростити і конкретизувати процедуру. А вже у вересні Кабмін затвердив новий порядок обліку. Яка роль відведена вчителю?

Керуючись Інструкцією з обліку дітей і підлітків шкільного віку, на початку вересня кожного року керівництво навчальних закладів:

 • перевіряло явку учнів
 • направляло звіт до управління, департаменту чи відділу освіти.

Дбаємо про здоров’я працівників узимку

Чи задумувалися ви чому працівники часто хворіють? Контактують із хворими? Так. Слабкий імунітет? Так. А якщо створити у закладі здорове середовище, то працівники хворітимуть менше? Скористайтеся порадами, як це зробити.

За підсумками опитувань у межах проекту дебюрократизації освіти «Діти і папери» вчителі визнали облік дітей шкільного віку наймарнотратнішим, який найперше слід скасувати чи доопрацювати.

13 вересня КМУ затвердив Порядок ведення обліку дітей шкільного віку та учнів.

Що змінено в процесі обліку

 • розмежовано облік дітей шкільного віку та облік учнів
 • педпрацівників не залучатимуть до обліку
 • створюватимуть реєстри дітей шкільного віку, які вестимуть уповноважені органи на місцях
 • не складатимуть списки дітей, яким станом на 1 вересня виповнилося 5 років

МОН запропонувало розділити облік на два процеси:

 • перший

 • облік дітей шкільного віку від 6 до 18 років, яким займатимуться державні адміністрації разом з органами місцевого самоврядування

діти шкільного віку —
особи у віці 6–18 років, які повинні здобувати загальну середню освіту

 • другий

 • облік учнів, який вестимуть навчальні заклади під керівництвом структурних підрозділів уповноважених органів на місцях

учні —
особи, які здобувають загальну середню освіту у навчальному закладі

Зауважте!

У Порядку є чітка заборона залучати працівників освітніх закладів до провадження обліку дітей шкільного віку

Як це позначилося на процедурі обліку в школах

Порівняймо, як облік відбувався раніше, а як — із прийняттям нового Порядку (з 18.09.2017):

за Інструкцією навчальний заклад

за Порядком навчальний заклад

 • повідомляв про закріплену за ним територію та визначав працівників для провадження обліку на ній
 • отримував списки дітей і підлітків шкільного віку від органу управління освітою
 • перевіряв явку учнів за списками та повертав їх із помітками про те, хто з дітей з’явився на навчання
 • повідомляв органу управління освітою, якщо учні переходили до іншої школи

 • повідомляє про закріплену за ним територію обслуговування
 • складає списки учнів, які вступили у поточному році, та передає їх уповноваженому органу на місцях
 • повідомляє уповноваженому органу, якщо учні переходять до іншої школи

Тобто загальноосвітні навчальні заклади лише:

 • подають списки дітей, які прийшли на навчання у вересні
 • тримають уповноважені органи в курсі змін щодо складу учнівського колективу.

Оформлюватимуть списки дітей шкільного віку та звірятимуть їх зі списками учнів (з навчальних закладів) місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування або ж створені/призначені ними структурні підрозділи.

Робота структурних підрозділів з обліку

Кожен структурний підрозділ виконуватиме завдання:

 • первісне — створити реєстр даних про дітей шкільного віку (на кожний рік народження окремо)
 • перманентне — оновлювати реєстр даних.

До реєстру вноситимуть відомості про дитину:

 • прізвище, ім’я та по батькові
 • дата народження
 • місце проживання чи перебування
 • місце навчання.

Під час оброблення даних із реєстру спиратимуться на вимоги Закону України «Про захист персональних даних».

Дані видалятимуть з реєстру, якщо дитина

1) досягла 18 років

2) здобула повну загальну середню освіту

3) перейшла на облік до реєстру іншої адміністративно-територіальної одиниці

4) поїхала на постійне місце проживання за межі України (з припиненням здобуття загальної середньої освіти в Україні)

5) не може продовжувати навчання з інших причин

Відмінності на етапах обліку дітей

1. Розподіл ділянок обліку між навчальними закладами

за Інструкцією

за Порядком

 • Райдержадміністрації разом із органами місцевого самоврядування закріплюють за закладами території, на яких вони мають здійснити облік

Гімназії, ліцеї, колегіуми, приватні та спеціалізовані заклади, а також заклади, з поглибленим вивченням окремих предметів становлять виняток — за ними території обліку не закріплюють

 • Те саме. Єдине, Кабмін наголошує на тому, що для ведення обліку на місцях можуть бути створені спеціальні структурні підрозділи

Виняток — усі навчальні заклади, зарахування до яких здійснюється виключно за результатами конкурсного відбору або за направленням в установленому порядку

2. Призначення відповідальних за проведення обліку

за Інструкцією

за Порядком

 • Держадміністрації та органи місцевого самоврядування призначають для проведення обліку осіб з-поміж працівників навчальних закладів, житлово-будівельних кооперативів та житлово-експлуатаційних організацій, служб у справах неповнолітніх та ін.

 • Структурний підрозділ може залучати до проведення обліку органи і служби у справах дітей, спецустанови та заклади, які здійснюють соціальний захист і профілактику правопорушень

Залучати працівників навчальних закладів забороняється

3. Складання списків осіб шкільного віку

за Інструкцією

за Порядком

 • 15 травня–15 серпня уповноважені особи проводять облік на відведеній їм ділянці та складають списки:

– дітей і підлітків віком 6–18 років

– дітей, які до 1 вересня поточного року досягають віку 5 років та постійно проживають на території України

 • Кожен список використовують, поки внесеним до нього особам не виповниться 18 років
 • Паралельно психолого-медико-педагогічні консультації складають списки дітей з вадами розумового і фізичного розвитку, які потребують навчання у спеціальних закладах
 • Не пізніше 20 серпня усі списки направляють до відповідних органів управління освітою

 • Структурний підрозділ певної територіальної одиниці створює реєстр для обліку дітей шкільного віку та оновлює його на підставі даних від:

– навчальних закладів

– органів і служб у справах дітей, спецустанов та закладів, які здійснюють їх соціальний захист і профілактику правопорушень

– органів місцевої виконавчої влади та місцевого самоврядування

– органів реєстрації, підприємств та організацій, що надають адміністративні послуги

– житлово-експлуатаційних організацій

– органів державної реєстрації актів цивільного стану

 • Упродовж 10 роб. днів з дня отримання даних структурний підрозділ обробляє їх та за необхідності вносить зміни до реєстру
 • Дані можуть бути внесені до реєстру також за письмовою заявою батька або матері дитини або осіб, що їх заміняють
 • Якщо дитина шкільного віку не зареєстрована в жодному навчальному закладі, протягом 3 днів структурний підрозділ надає її дані до територіального підрозділу Національної поліції та органу опіки й піклування

4. Перевірка учнів за списками у навчальних закладах

за Інструкцією

за Порядком

 • Навчальні заклади отримують від органів управління освітою списки дітей шкільного та підліткового віку — до 25 серпня. За ними працівники навчального закладу перевіряють, чи з’явилися учні на навчання — до 5 вересня. Списки з відмітками щодо появи учнів повертають у відділ освіти — до 10 вересня
 • Разом зі списками у відділ освіти надають довідки з місця навчання дітей, які проживають на закріпленій за школою території, однак навчаються в інших навчальних закладах
 • Якщо під час перевірки виявили учнів, які проживають на закріпленій за навчальним закладом ділянці, однак не зазначені у списках, директор закладу має подати до відділу освіти додатковий список у двох примірниках
 • На підставі списків від навчальних закладів відділ освіти складає статистичний звіт, який подає до Держкомстату

 • Навчальні заклади більше не перевіряють дітей шкільного віку за списками. Замість цього вони надають до структурного підрозділу інформацію про всіх учнів, які зараховані в поточному навчальному році — до 15 вересня
 • Якщо учень переходить до іншого навчального закладу, або, навпаки, школа приймає нового учня, вона подає дані про нього до структурного підрозділу — не пізніше 15 числа наступного місяця
 • Структурний підрозділ уповноваженого органу на підставі даних реєстру складає статистичний звіт про кількість дітей шкільного віку та учнів — цей звіт передається до МОН

5. Документи, потрібні навчальному закладу для обліку

за Інструкцією

за Порядком

 • книга обліку учнів
 • класні журнали
 • особові справи учнів
 • список учнів, які не прибули на навчання станом на 5 вересня (із зазначенням причини)

 • прямо не зазначено документи, які потрібні навчальному закладу при здійсненні обліку, та, очевидно, вони мають бути такими самими

6. Інші документи, які мають зберігатися в навчальному закладі

за Інструкцією

за Порядком

якщо учень вибуває з населеного пункту, їде на постійне місце проживання за межі України

 • заява батьків із зазначенням причини вибуття

 • заява батьків (для неповнолітніх) або учня (для повнолітніх)
 • копія паспорта громадянина України для виїзду за кордон або проїзного документа дитини із записом про вибуття на постійне місце проживання за межі України

якщо учень переходить до іншого навчального закладу

 • відповідна заява батьків із зазначенням причини
 • довідка, що підтверджує зарахування дитини до іншого навчального закладу
 • учнівський квиток

 • заява батьків (для неповнолітніх) або учня (для повнолітніх)
 • будь-яке письмове підтвердження або його сканована копія з іншого навчального закладу про можливість зарахування

якщо учень тимчасово не відвідував заняття

 • медична довідка або письмове пояснення батьків про причину відсутності

 • медична довідка або письмове пояснення батьків (для неповнолітніх) чи учня (для повнолітніх)

Довідки та пояснення зберігають в особовій справі учня протягом навчального року.

Важливо!

До обов’язків керівника навчального закладу належить забезпечення контролю, щоб учні відвідували заняття

Якщо учень пропустив 10 днів навчання з невідомої/неповажної причини, навчальний заклад має:

за Інструкцією

за Порядком

 • скласти акт і надіслати його до органу управління освітою, який у свою чергу повідомить службу у справах неповнолітніх

 • повідомити територіальний підрозділ Національної поліції та орган опіки і піклування

Як бачимо, процедуру обліку спростили та зробили її більш чіткою.

Підписка на статті

Щоб не пропустити жодної нової статті, підпишіться на розсилку

Освітні заходи

Освітні заходи

Перевірте свої знання та здобудьте нові

Взяти участь
Інтернет-магазин

Самое выгодное предложение

Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями щодо передплати і станьте нашим читачем просто зараз

Ми в соцмережах
Упс! Файл доступний лише для зареєстрованих користувачів!

57 секунд на реєстрацію
І Ви отримаєте доступ до:
форм та зразків
фахових статей
найсвіжіших новин галузі
нормативних документів

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
І скачаю потрібні файли!
Зареєструюся

Зареєструймо наші взаємини!

І я Вам подарую цілий світ освіти:
 • допомагатиму розв’язати робочі завдання
 • запрошуватиму на освітні заходи
 • сповіщатиму про новини

Портал «Педрада»

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
Реєстрація за хвилину!
До світу освіти