Поки що притримайте охоту обліковувати дітей на районє…

1453
Нині для громадського обговорення МОН запропонувало зміни в обліку дітей та підлітків шкільного віку, аби одночасно спростити і конкретизувати процедуру. Розгляньмо, як є, а як може бути

Керуючись Інструкцією з обліку дітей і підлітків шкільного віку, до середини вересня кожного року керівництво навчальних закладів:

 • перевіряє явку учнів
 • направляє звіт до управління, департаменту чи відділу освіти.

За підсумками опитувань у межах проекту дебюрократизації освіти «Діти і папери» вчителі визнали облік дітей шкільного віку наймарнотратнішим, який найперше слід скасувати чи доопрацювати.

Що ж має змінитися в процесі обліку

 • розмежують облік дітей шкільного віку та облік учнів
 • педпрацівників не залучатимуть до обліку
 • створюватимуть реєстри дітей шкільного віку, які вестимуть уповноважені органи на місцях
 • не складатимуть списки дітей, яким станом на 1 вересня виповнилося 5 років

Міністерство фактично пропонує розділити облік на два процеси:

 • перший

 • облік дітей шкільного віку від 6 до 18 років, яким займатимуться державні адміністрації разом з органами місцевого самоврядування

Його хід контролюватиме Державна інспекція навчальних закладів України

 • другий

 • облік учнів, який вестимуть навчальні заклади під керівництвом структурних підрозділів уповноважених органів на місцях

Зауважте!

У проекті є чітка заборона залучати працівників освітніх закладів до провадження обліку дітей шкільного віку

Як це позначиться на процедурі обліку в школах

Порівняймо, як облік відбувається нині, а як очікувано в разі прийняття нової редакції:

за чинною інструкцією навчальний заклад

за проектом навчальний заклад

 • повідомляє про закріплену за ним територію та виділяє працівників для провадження обліку на ній
 • отримує списки дітей і підлітків шкільного віку від органу управління освітою
 • перевіряє явку учнів за списками та повертає їх із помітками про те, хто з дітей з’явився на навчання
 • повідомляє органу управління освітою, якщо учні переходять до іншої школи

 • повідомлятиме про закріплену за ним територію
 • складатиме списки учнів, які вступили у поточному році, та передає їх уповноваженому органу на місцях
 • повідомлятиме уповноваженому органу, якщо учні переходять до іншої школи

Тобто загальноосвітні навчальні заклади лише:

 • подаватимуть списки дітей, які прийшли на навчання у вересні
 • триматимуть уповноважені органи в курсі змін щодо складу учнівського колективу.

Оформлюватимуть списки дітей шкільного віку та звірятимуть їх зі списками учнів (з навчальних закладів) будуть місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування або ж створені/призначені ними структурні підрозділи.

Робота структурних підрозділів з обліку

Кожен структурний підрозділ виконуватиме завдання:

 • первісне — створити
 • перманентне — оновлювати реєстр даних про дітей шкільного віку (на кожний рік народження окремо).

До реєстру вноситимуть відомості про дитину:

 • прізвище, ім’я та по батькові
 • дата народження
 • місце проживання чи перебування
 • місце навчання.

Під час оброблення даних із реєстру спиратимуться на вимоги Закону України «Про захист персональних даних».

Дані видалятимуть з реєстру, якщо дитина

1) досягла 18 років

2) здобула повну загальну середню освіту

3) перейшла на облік до реєстру іншої адміністративно-територіальної одиниці

4) поїхала на постійне місце проживання за межі України (з припиненням здобуття загальної середньої освіти в Україні)

5) не може продовжувати навчання з інших причин

Відмінності на етапах обліку дітей

1. Розподіл ділянок обліку між навчальними закладами

за чинною інструкцією

за проектом

 • Райдержадміністрації разом із органами місцевого самоврядування закріплюють за закладами території, на яких вони мають здійснити облік

Гімназії, ліцеї, колегіуми, приватні та спеціалізовані заклади, а також заклади, з поглибленим вивченням окремих предметів становлять виняток — за ними території обліку не закріплюють

 • Те саме. Єдине, Кабмін наголошує на тому, що для ведення обліку на місцях можуть бути створені спеціальні структурні підрозділи

Виняток — усі навчальні заклади, зарахування до яких здійснюється виключно за результатами конкурсного відбору або за направленням в установленому порядку

2. Призначення відповідальних за проведення обліку

за чинною інструкцією

за проектом

 • Держадміністрації та органи місцевого самоврядування призначають для проведення обліку осіб з-поміж працівників навчальних закладів, житлово-будівельних кооперативів та житлово-експлуатаційних організацій, служб у справах неповнолітніх та ін.

 • Структурний підрозділ може залучати до проведення обліку органи і служби у справах дітей, спецустанови та заклади, які здійснюють соціальний захист і профілактику правопорушень

Залучати працівників навчальних закладів забороняється

3. Складання списків осіб шкільного віку

за чинною інструкцією

за проектом

 • 15 травня–15 серпня уповноважені особи проводять облік на відведеній їм ділянці та складають списки:

– дітей і підлітків віком 6–18 років

– дітей, які до 1 вересня поточного року досягають віку 5 років та постійно проживають на території України

 • Кожен список використовують, поки внесеним до нього особам не виповниться 18 років
 • Паралельно психолого-медико-педагогічні консультації складають списки дітей з вадами розумового і фізичного розвитку, які потребують навчання у спеціальних закладах
 • Не пізніше 20 серпня усі списки направляють до відповідних органів управління освітою

 • Структурний підрозділ певної територіальної одиниці створює реєстр для обліку дітей шкільного віку та оновлює його на підставі даних від:

– навчальних закладів

– органів і служб у справах дітей, спецустанов та закладів, які здійснюють їх соціальний захист і профілактику правопорушень

– органів місцевої виконавчої влади та місцевого самоврядування

– органів реєстрації, підприємств та організацій, що надають адміністративні послуги

– житлово-експлуатаційних організацій

– органів державної реєстрації актів цивільного стану

 • Упродовж 10 роб. днів з дня отримання даних структурний підрозділ обробляє їх та за необхідності вносить зміни до реєстру
 • Дані можуть бути внесені до реєстру також за письмовою заявою батька або матері дитини або осіб, що їх заміняють
 • Якщо дитина шкільного віку не зареєстрована в жодному навчальному закладі, протягом 3 днів структурний підрозділ надає її дані до територіального підрозділу Національної поліції та органу опіки й піклування

4. Перевірка учнів за списками у навчальних закладах

за чинною інструкцією

за проектом

 • Навчальні заклади отримують від органів управління освітою списки дітей шкільного та підліткового віку — до 25 серпня. За ними працівники навчального закладу перевіряють, чи з’явилися учні на навчання — до 5 вересня. Списки з відмітками щодо появи учнів повертають у відділ освіти — до 10 вересня
 • Разом зі списками у відділ освіти надають довідки з місця навчання дітей, які проживають на закріпленій за школою території, однак навчаються в інших навчальних закладах
 • Якщо під час перевірки виявили учнів, які проживають на закріпленій за навчальним закладом ділянці, однак не зазначені у списках, директор закладу має подати до відділу освіти додатковий список у двох примірниках
 • На підставі списків від навчальних закладів відділ освіти складає статистичний звіт, який подає до Держкомстату

 • Навчальні заклади більше не перевіряють дітей шкільного віку за списками. Замість цього вони надають до структурного підрозділу інформацію про всіх учнів, які зараховані в поточному навчальному році — до 15 вересня
 • Якщо учень переходить до іншого навчального закладу, або, навпаки, школа приймає нового учня, вона подає дані про нього до структурного підрозділу — не пізніше 15 числа наступного місяця
 • Структурний підрозділ уповноваженого органу на підставі даних реєстру складає статистичний звіт про кількість дітей шкільного віку та учнів — цей звіт передається до МОН

5. Документи, потрібні навчальному закладу для обліку

за чинною інструкцією

за проектом

 • книга обліку учнів
 • класні журнали
 • особові справи учнів
 • список учнів, які не прибули на навчання станом на 5 вересня (із зазначенням причини)

 • у проекті прямо не зазначені документи, які потрібні навчальному закладу при здійсненні обліку, та, очевидно, вони мають бути такими самими

6. Інші документи, які мають зберігатися в навчальному закладі

за чинною інструкцією

за проектом

якщо учень вибуває з населеного пункту, їде на постійне місце проживання за межі України

 • заява батьків із зазначенням причини вибуття

 • заява батьків (для неповнолітніх) або учня (для повнолітніх)
 • копія паспорта громадянина України для виїзду за кордон або проїзного документа дитини із записом про вибуття на постійне місце проживання за межі України

якщо учень переходить до іншого навчального закладу

 • відповідна заява батьків із зазначенням причини
 • довідка, що підтверджує зарахування дитини до іншого навчального закладу
 • учнівський квиток

 • заява батьків (для неповнолітніх) або учня (для повнолітніх)
 • будь-яке письмове підтвердження або його сканована копія з іншого навчального закладу про можливість зарахування

якщо учень тимчасово не відвідував заняття

 • медична довідка або письмове пояснення батьків про причину відсутності

 • медична довідка або письмове пояснення батьків (для неповнолітніх) чи учня (для повнолітніх)

Довідки та пояснення зберігають в особовій справі учня протягом навчального року.

Важливо!

До обов’язків керівника навчального закладу належить забезпечення контролю, щоб учні відвідували заняття

Якщо учень пропустив 10 днів навчання з невідомої/неповажної причини, навчальний заклад має:

за чинною інструкцією

за проектом

 • скласти акт і надіслати його до органу управління освітою, який у свою чергу повідомить службу у справах неповнолітніх

 • повідомити територіальний підрозділ Національної поліції та орган опіки і піклування

Як бачимо, процедуру обліку планують спростити та зробити її більш чіткою.Освітні заходи

Освітні заходи

Перевірте свої знання та здобудьте нові

Взяти участь

Інтернет-магазин

Самое выгодное предложение

Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями щодо передплати і станьте нашим читачем просто зараз

Живе спілкування з редакцією

Книжкова полиця

«Складаємо наказ: 5 хвилин і готово» від журналу «Практика управління дошкільним закладом»

Електронна книга «Організація харчування дітей у дошкільних навчальних закладах»

для передплатників е-журналу «Практика управління дошкільним закладом»

Читати книгу

Розсилка© Цифрове видавництво MCFR, 2017. Усі права захищено

Повне або часткове копіювання будь-яких матеріалів порталу, цитування, публікація їх анотованих оглядів допускаються лише з письмового дозволу редакції порталу


 • Ми в соцмережах
Упс! Файл доступний лише для зареєстрованих користувачів!

57 секунд на реєстрацію
І Ви отримаєте доступ до:
форм та зразків
фахових статей
найсвіжіших новин галузі
нормативних документів

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Я тут вперше
І отримати доступ на сайт
Знадобиться лише хвилина!
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль

Даруємо Вам 47 стікерів

Зареєструйтеся на порталі — і гайда до розділу «Стікери»:

• плакати для інфостендів

• інфографіка з питань освіти

• фахові підказки й нагадувалки

Скачуйте безплатно
прикрашайте освітній простір

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Я тут вперше
І отримати доступ на сайт
Знадобиться лише хвилина!
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль