Інфографіка в школі - засіб навчання та самоосвіти

19 грудня 2021
16451
Середній бал: 5 із 5

За надмірного інформаційного навантаження та регламентованих часових обмежень доречно застосовувати інфографіку. І директор школи, і вчитель щонайменше у чотири рази скоротить витрати часу на донесення інформації

Забезпечте якість освіти на дистанційному навчанні: ПОРАДИ

Інфографіка — це:

 • спосіб передачі великого обсягу інформації за допомогою простих і зрозумілих візуальних методів
 • сучасний метод навчання
 • форма інформаційного дизайну
 • різновид навчальної творчості, що передбачає поєднання графіки з текстом у найрізноманітніших пропорціях.
Припускають, що сучасна інфографіка розійшлася світом зі шпальт американської газети «USA Today», заснованої 1982 року. Це видання порушило «табу» друкованих ЗМІ і почало відводити графічному контенту більше площі, аніж текстовому.

За останні 35 років графічна інформація поєднала у собі десятки форм:

проста

складна

 • графіки
 • таблиці
 • схеми
 • діаграми
 • карти
 • комікси
 • карикатури
 • емблеми
 • відеографіка
 • презентації
 • ілюстрації
 • різнопропорційні комбінації контенту:

– текстового

– фото

– таблиць

З огляду на це є прибічники тези, що слід відрізняти інфографіку від звичайної візуалізації. Адже сучасна інфографіка значно складніша, оскільки є результатом кропіткої, часто доволі тривалої, роботи.

Структура складної інфографіки

 • вступ — ключові тези
 • підготовка до теми
 • інтрига
 • акцентування уваги
 • основа — подія
 • подача нової інформації
 • висновок — заклик до дії
 • підбиття підсумків
 • заклик до конкретних дій

Наскільки доцільна інфографіка в освіті

Ми є свідками незворотного процесу «розвантаження» навчальних програм, коли учні Нової української школи набуватимуть компетентностей замість знань. Уміння навчатися протягом життя — одне з ключових.

Інфографіка дає змогу організовувати навчальний процес у двох взаємозалежних напрямах — від загального до конкретного, і навпаки.

Переваги використання інфографіки

допомога самому собі

допомога іншим

 • пригадати важливу інформацію
 • навести на думку
 • структурувати виклад матеріалу
 • виділити найголовніше
 • стисло візуалізувати інформацію, що закарбована у пам’яті, з досвіду
 • узагальнити, підбити підсумки

 • повідомити:

– про зміст подій

– про пов’язані між собою факти

 • ілюструвати:

– дії

– алгоритми

– правила

– норми

– масштаби процесів

 • демонструвати:

– статистичні чи порівняльні дані

– алгоритмізовані дії на кшталт «якщо результат x — то дія A, якщо y — то дія B»

– кореляцію між взаємодотичними даними (як-от положеннями кількох нормативно-правових актів про освіту)

– ієрархію та логічні зв’язки між подіями

– шлях від загального до конкретного (як в інтелект-картах)

 • пояснювати і тлумачити складні та заплутані поняття, процеси, явища
 • акцентувати увагу на:

– фактах, а не оціночних судженнях

– головному, а не другорядному

 • економити час на:

– ознайомленні з новою інформацією

– розумінні взаємозв’язків між подіями, явищами

Інфографіка — як публічний спікер: покликана повідомити, привернути увагу й переконати. Кожен читач, чию увагу привернула інфографіка, має знати, що він не витратив свій час дарма.

І директор школи, і вчитель

Може використовувати інфографіку не лише на уроках, але й при взаємодії з:

Правила роботи з інфографікою

Означені переваги працюватимуть лише тоді, якщо інфографіка буде належно оформлена та відповідатиме загальним вимогам:

 • не виходьте за межі обраної площини:

– аркуша А4

– слайда

– веб-сторінки

 • формуйте не більше 10 інформаційних блоків з:

– текстового контенту

– графічних зображень

– формулюйте текстові повідомлення максимально лаконічно і доступно для сприйняття

 • візуальний ряд робіть максимально простим і чистим, не використовуйте:

– тіней

– текстур

– візерунків

– темних чи різнобарвних фонів

– дотримуйтеся приблизно однакового обсягу тексту

 • не дублюйте інформацію:

– об’єднуйте текстові повідомлення, якщо вони корелюють між собою

– робіть вибір на користь одного тексту замість двох

– мінімізуйте текстовий контент і максимізуйте графічний

 • орієнтуйтеся на найкращі приклади візуалізації, що не викривляють інформацію та не утруднюють сприйняття
 • не перевантажуйте інфографіку:

– відмовляйтеся від зайвих ілюстрацій і текстового контенту

– не використовуйте більше двох простих інфографіків на одній площині

 • подавайте інформацію у логічній послідовності:

– в алфавітному порядку

– у висхідній послідовності

– у низхідній послідовності.

Створення інфографіки

Перед створенням інфографіки дайте чіткі відповіді на три запитання:

 • який тип інформації буде представлений в інфографіці:

– хронологічний

– просторовий

– кількісний

– комбінований

 • наскільки гармонійно виглядатиме інфографіка у загальній картині представленого
 • яким буде тип подачі інформації:

– статичний

– динамічний

– інтерактивний.

Накази з основ­ної діяльності: що потрібно знати керівнику

Етапи створення складної інфографіки

1 етап

оберіть тему виступу/доповіді

 • зверніть увагу на:

– актуальність обраної теми

– відповідність віковим особливостям аудиторії та її інтересам

2 етап

доберіть необхідну інформацію

 • знайдіть максимум інформації, що стосується обраної теми:

– плани

– фотокартки

– карти

– схеми тощо

3 етап

систематизуйте зібрані дані

 • розбийте зібраний матеріал на окремі інформаційні блоки
 • продумайте детальний алгоритм/план їх представлення

4 етап

візуалізуйте інформацію

 • самостійно створіть просту інфографіку на основі зібраних матеріалів:

– символи

– графіки

– таблиці

– діаграми

 • намагайтеся зробити візуальний ряд максимально зрозумілим і легким

5 етап

оформте інфографіку

 • попрацюйте над:

– композицією

– колористикою

– шрифтами

Важливо зробити ескізи до інфографіки, щоб зорієнтуватися, що, де і як розміщувати.

Сервіси творення інфографіки

При створенні інфографіки акцентуйте на візуальній простоті, а не кольоровій гамі чи багатофункціональності.

Кілька інструментів для створення інфографіки

Інструмент

Функціонал

Piktochart

 • автоматичне налаштування інфографіки
 • додавання власних зображень
 • широкий вибір тем для дизайну

АnyСhart

 • побудова інтерактивних діаграм і картограм
 • створення діаграм
 • візуалізація фінансових даних

ArcGIS

 • побудова карт
 • робота з геоданими

Cacoo

 • створення:

– карт сайтів

– схем сторінок

– мережевих графіків

– презентацій

 • можливість командної роботи в реальному часі

Creately

 • побудова:

– професійних діаграм

– графіків

– динамічних схем

Stat Planet

 • створення:

– інтерактивних візуалізацій

– статичних зображень

Сanva

 • розроблення:

– макетів на основі шаблонів

– презентацій

– графіків

Chartbuilder

 • створення та редагування діаграм

ChartsBin

 • побудова діаграм і картограм

Сreately

 • створення:

– схем

– діаграм

 • можливість командної роботи

D3plus

 • візуалізація даних:

– схем

– графіків

– діаграм

– таблиць

DIY Сhart

 • створення діаграм з базовими інтерактивними функціями

Здебільшого ці сервіси прості для користування. Користуючись запропонованими шаблонами, можна швидко скласти елементарну інфографіку (візуалізацію).

Приклади інфографіки щодо освітніх тем

logo