Скільки триває відпустка помічника вихователя

7 червня 2017
10320
Середній бал: 5 із 5

Помічники вихователів можуть відпочивати щороку навіть 60 календарних днів. Потрібно всього лиш додати декілька днів. Як?

Відпустка помічникам вихователів дошкільних навчальних закладів триває 28 календарних днів.

На це вказано у частині четвертій статті 30 ЗУ «Про дошкільну освіту».

Додаткові відпустки помічникам вихователя

Помічники вихователів можуть відпочивати додатково за особливий характер праці. Підставою для цього є стаття 8 ЗУ «Про відпустки».

Тривалість до 7 к. д.

Додаткову відпустку такої тривалості надають за ненормований робочий день.

Орієнтовний перелік посад працівників з ненормованим робочим днем додано до Галузевої угоди на 2016-2020 роки. У переліку — посада «помічник вихователя».

Ця відпустка — як компенсація за:

  • виконаний обсяг робіт
  • ступінь напруженості
  • складність і самостійність у роботі
  • періодичне виконання службових завдань понад встановлену тривалість робочого часу.

За роботу понад установлену норму робочого часу помічникові вихователя доплачують.

Тривалість до 25 к. д.

Це відпустка за роботу з дітьми, які мають вади у фізичному чи розумовому розвитку. Її надають згідно з пунктом 41 розділу XVII додатка 2 до постанови КМУ «Про затвердження Списків виробництв, цехів, професій і посад, зайнятість працівників в яких дає право на щорічні додаткові відпустки за роботу із шкідливими і важкими умовами праці та за особливий характер праці».

Зауважте!

У підпункті 7.1.9 Галузевої угоди МОН зобов’язується внести зміни до пункту 41 до щодо тривалості відпустки.

Право на таку відпустку набувають в окремих типах дошкільних навчальних закладів, як-от:

  • спеціальні
  • санаторні
  • комбіновані.

Умови надання додаткових відпусток

Соціально-економічні інтереси працівників установлюють у колективному договорі. Тому найперше конкретну тривалість додаткової відпустки помічника необхідно вказати у колдоговорі, укладеному в дошкільному навчальному закладі. При цьому зважають на час зайнятості працівника в особливих умовах.

Якщо відпустку за особливий характер праці не включено до колективного договору, то це питання в компетенції профкому закладу.

Як бачимо, відпустка помічника вихователя може тривати й 60 к. д. Але необхідні два збіги:

  • особливі умови праці
  • зміст колективного договору.
logo