Телефонуйте 0 800 212 012, якщо бажаєте передплатити. Усі дзвінки безплатні

Активуйте подарунковий доступ >

Педрада

Щодо порядку проходження обов’язкових профілактичних медичних оглядів працівниками навчальних закладів

 • 16 травня 2014
 • 10254

У навчальних закладах проходження обов’язкових профілактичних медичних оглядів працівниками є об’єктом перевірки низки контрольних органів. Оскільки відповідальними за своєчасність проходження працівниками обов’язкових профілактичних медичних оглядів є керівники навчальних закладів, то їм доречно ознайомитися з роз’ясненням ЦК Профспілки працівників освіти і науки України щодо цього питання

Основами законодавства України про охорону здоров’я від 19.11.1992 № 2801-ХІІ, законами України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» від 24.02.1994 № 4004-ХІІ та «Про захист населення від інфекційних хвороб» від 06.04.2000 № 1645-ІІІ, зокрема, встановлено, що з метою охорони здоров’я населення організовуються обов’язкові профілактичні медичні огляди (далі — медогляди) ряду категорій громадян, професійна чи інша діяльність яких пов’язана з обслуговуванням населення і може спричинити поширення інфекційних захворювань, виникнення харчових отруєнь, а також працівників, зайнятих на важких роботах і на роботах зі шкідливими або небезпечними умовами праці, військовослужбовців. Серед них — працівники навчальних закладів.

Одночасно передбачено, що піклування про власне здоров’я та здоров’я своїх дітей, а також проходження у передбачених законодавством випадках медоглядів, здійснення щеплень тощо є обов’язком громадян України.

Статтею 169 Кодексу законів про працю України від 10.12.1971 № 322-VIII (КЗпП), статтею 17 Закону України «Про охорону праці» від 14.10.1992 № 2694-ХІІ (далі — Закон про охорону праці), низкою постанов Кабінету Міністрів України та наказів Міністерства охорони здоров’я України передбачено обов’язок роботодавця за свої кошти організувати проведення попереднього (при прийнятті на роботу) і періодичних (протягом трудової діяльності) медоглядів працівників, професійна чи інша діяльність яких пов’язана з обслуговуванням населення і може спричинити поширення інфекційних захворювань; працівників, зайнятих на важких роботах і на роботах із шкідливими або небезпечними умовами праці або таких, де є потреба у професійному доборі, а також щорічних обов’язкових профілактичних медичних оглядів осіб віком до 21 року.

Медичні огляди працівників: тримаємо на контролі

Ніна ОмельяненкоШеф-редактор управлінських видань MCFR Освіта
Як у пісні співають «...Усе в твоїх руках. І навіть я...», так і весь контроль у руках керівника закладу освіти. Якщо деякі його питання керівник може делегувати своїм заступникам, то контроль за своєчасним проходженням працівниками обов’язкових профілактичних медичних оглядів ліпше залишити за собою

Види медоглядів

З огляду на це медогляди поділяють на:

 • попередні (при прийнятті на роботу)
 • періодичні (протягом трудової діяльності)
 • щорічні (для осіб до 21 року)

Окрім того, на вимогу головного державного санітарного лікаря, а також на прохання працівника, якщо він пов’язує погіршення стану свого здоров’я з умовами праці, можуть проводити позачергові медогляди вказаних вище категорій осіб.

Витрати на проходження медоглядів

Перелік професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов’язковим профілактичним медичним оглядам, порядок проведення цих оглядів та видачі особистих медичних книжок затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 23.05.2001 № 559 «Про затвердження переліку професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов’язковим профілактичним медичним оглядам, порядку проведення цих оглядів та видачі особистих медичних книжок».

Абзацом другим пункту 2 Порядку проведення обов’язкових профілактичних медичних оглядів та видачі особистих медичних книжок визначено, що витрати закладів та установ охорони здоров’я, пов’язані з проведенням медоглядів працівників бюджетних установ та організацій, покриваються за рахунок коштів, передбачених кошторисом на утримання вказаного закладу та установи охорони здоров’я.

Вартість бланків особистих медичних книжок відшкодовують за власні кошти працівників. Можливе самостійне (за власні кошти) придбання таких бланків в організаціях, уповноважених реалізовувати бланки суворої звітності.

Варто зазначити, що пунктом 8.3.9 Галузевої угоди між Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України та ЦК Профспілки працівників освіти і науки України на 2011–2015 роки, зареєстрованої Міністерством праці та соціальної політики України 06.07.2011 за № 37, рекомендовано керівникам закладів та установ освіти забезпечувати на умовах колективних договорів здійснення компенсацій працівникам вартості бланків особистих медичних книжок та витратних матеріалів для проведення лабораторних досліджень.

Правила проведення медоглядів

Правила проведення обов’язкових профілактичних медичних оглядів, Перелік необхідних обстежень лікарів-спеціалістів, видів клінічних, лабораторних та інших досліджень, що необхідні для проведення обов’язкових медичних оглядів, та періодичність їх проведення, а також Перелік протипоказань для роботи за професіями, визначеними в Переліку професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов’язковим профілактичним медичним оглядам, затверджено наказом Міністерства охорони здоров’я України «Щодо організації проведення обов’язкових профілактичних медичних оглядів працівників окремих професій, виробництв і організацій, діяльність яких пов’язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб» від 23.07.2002 № 280.

Законодавством визначено, що керівники підприємств, установ і організацій несуть відповідальність за своєчасність проходження працівниками медоглядів та за шкідливі наслідки для здоров’я населення, спричинені допуском до роботи осіб, які не пройшли медогляди.

У разі приймання на роботу (або допуску до роботи) працівників, які не пройшли медогляди, а також порушення термінів їх проходження роботодавець несе відповідальність згідно із чинним законодавством.

Особисту медичну книжку видають працівникові тільки для проходження медогляду, після чого повертають роботодавцю, який забезпечує її зберігання. В окремих випадках, якщо зберігання особистої медичної книжки у роботодавця є недоцільним, то працівник може зберігати її в себе.

У разі звільнення працівника особисту медичну книжку видають йому під розписку разом із трудовою книжкою.

Статтею 123 КЗпП передбачено, що за час перебування в медичному закладі на обстеженні за працівниками, зобов’язаними їх проходити, зберігається середній заробіток за місцем роботи.

Згідно зі статтею 46 КЗпП, статтею 19 Закону про охорону праці роботодавець зобов’язаний відсторонити працівника, який ухиляється від проходження медогляду, від роботи без збереження заробітної плати. Крім того, працівника може бути в установленому законом порядку притягнуто до дисциплінарної відповідальності.

Обов’язкові для виконання правила проведення медоглядів, конкретні функції причетних до медоглядів посадових осіб встановлено Порядком проведення медичних оглядів працівників певних категорій, затвердженим наказом Міністерства охорони здоров’я України від 21.05.2007 № 246 (далі — Порядок № 246).

Відповідно до пункту 2.5 Порядку № 246 роботодавець за рахунок власних коштів забезпечує:

 • організацію проведення медоглядів
 • витрати на поглиблене медичне обстеження працівника з підозрою на професійні та виробничо зумовлені захворювання та їх медичну реабілітацію
 • диспансеризацію працівників груп ризику розвитку професійних захворювань

Психіатричні медогляди

Слід звернути увагу на нормативні акти, що стосуються проведення психіатричних медоглядів. Так, на виконання статті 9 Закону України «Про психіатричну допомогу» від 22.02.2000 № 1489-ІІІ Кабінетом Міністрів України 27.09.2000 за № 1465 прийнято постанову «Про затвердження Порядку проведення обов’язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів і Переліку медичних психіатричних протипоказань щодо виконання окремих видів діяльності (робіт, професій, служби), що можуть становити безпосередню небезпеку для особи, яка провадить цю діяльність, або оточуючих».

Згідно з пунктом 2 Порядку проведення обов’язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів обов’язковий попередній психіатричний огляд проводиться перед початком діяльності, а обов’язковий періодичний — у процесі діяльності.

Періодичність проведення психіатричних оглядів визначається затвердженим постановою Переліком медичних психіатричних протипоказань щодо виконання окремих видів діяльності (робіт, професій, служби), що можуть становити безпосередню небезпеку для особи, яка провадить цю діяльність, або оточуючих. Пунктом 18 цього Переліку передбачене проходження психіатричних медоглядів працівниками навчальних закладів, дошкільних навчальних закладів, дитячих будинків, шкіл-інтернатів, інтернатів при школах один раз на п’ять років.

Відповідно до пункту 6 Інструкції про проведення обов’язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів, затвердженої наказом Міністерства охорони здоров’я України від 17.01.2002 № 12, обов’язкові попередні та періодичні психіатричні огляди провадяться на госпрозрахункових засадах за рахунок коштів замовників.

Реалізація державної політики в галузі освіти, матеріально-фінансове забезпечення питань, пов’язаних із проведенням медоглядів працівників закладів та установ освіти, віднесено до компетенції місцевих органів влади (ст. 22 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» від 09.04.1999 № 586-ХІV, ст. 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 № 280/97-ВР).

Підписка на статті

Щоб не пропустити жодної нової статті, підпишіться на розсилку

Освітні заходи

Освітні заходи

Перевірте свої знання та здобудьте нові

Взяти участь
Інтернет-магазин

Самое выгодное предложение

Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями щодо передплати і станьте нашим читачем просто зараз

Ми в соцмережах
57 секунд зараз = доступ до документів постійно!

Зареєструйтеся —
і скачуйте все! 
 
Зразки та форми документів закладу освіти, інфографіку, рекомендації експертів...

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
І скачаю потрібні файли!
Зареєструюся

Зареєструймо наші взаємини!

І я Вам подарую цілий світ освіти:
 • допомагатиму розв’язати робочі завдання
 • запрошуватиму на освітні заходи
 • сповіщатиму про новини

Портал «Педрада»

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
Реєстрація за хвилину!
До світу освіти