Телефонуйте 0 800 212 012, якщо бажаєте передплатити. Усі дзвінки безплатні

Активуйте подарунковий доступ >

Педрада

Вимоги до оцінювання навчальних досягнень учнів

 • 19 червня 2014
 • 276

Наказом Міністерства освіти і науки України «Про затвердження орієнтовних вимог оцінювання навчальних досягнень учнів із базових дисциплін у системі загальної середньої освіти» від 21.08.2013 № 1222 затверджено орієнтовні вимоги до оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти з предметів інваріантної складової навчального плану

Змістом вимог до оцінювання є виявлення, вимірювання та оцінювання навчальних досягнень учнів, які структуровані у навчальних програмах, за навчальними предметами.

Оцінювання — це процес встановлення рівня навчальних досягнень учнів в оволодінні ними змістом навчального предмета, уміннями та навичками відповідно до вимог навчальних програм

Медичні огляди працівників: тримаємо на контролі

Ніна ОмельяненкоШеф-редактор управлінських видань MCFR Освіта
Як у пісні співають «...Усе в твоїх руках. І навіть я...», так і весь контроль у руках керівника закладу освіти. Якщо деякі його питання керівник може делегувати своїм заступникам, то контроль за своєчасним проходженням працівниками обов’язкових профілактичних медичних оглядів ліпше залишити за собою

Оцінювання навчальних досягнень учнів

Оцінювання здійснюють вербально у:

 • 1-му класі з усіх предметів інваріантної складової
 • 2–4-му класах з предметів інваріантної складової —
 1. Сходинки до інформатики
 2. Музичне мистецтво
 3. Образотворче мистецтво
 4. інтегрований курс «Мистецтво»
 5. Основи здоров’я
 6. Фізична культура
 • 1–4-му класах з усіх предметів варіативної складової

Навчальні досягнення учнів оцінюють за 12-бальною шкалою у:

 • ІІ семестрі 2-го класу
 • 3–4-му класах з предметів інваріантної складової освітніх галузей:
 1. Мова і література (мовний і літературний компоненти)
 2. Математика
 3. Природознавство
 4. Суспільствознавство
 5. Трудове навчання

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи

Рівні навчальних
досягнень

Бали

Вимоги до знань, умінь і навичок учня

Початковий

1

Володіє знаннями у формі окремих фактів, елементарних уявлень

2

Відтворює незначну частину навчального матеріалу.

Володіє окремими видами умінь на рівні копіювання зразка виконання певної навчальної дії

3

Відтворює незначну частину навчального матеріалу.

Виконує елементарні завдання за допомоги вчителя, потребуючи їх детального кількаразового пояснення

Середній

4

Відтворює частину навчального матеріалу у формі понять з допомогою вчителя.

Повторює за зразком певну операцію, дію

5

Відтворює основний навчальний матеріал з допомогою вчителя.

Дає визначення понять із помилками та неточностями дати

6

Відповідає у засвоєній послідовності, виконує дії за зразком.

Працює самостійно зі значною допомогою вчителя

Достатній

7

Оперує поняттями, відтворює їх зміст.

Уміє наводити окремі власні приклади на підтвердження певних думок.

Контролює власні навчальні дії частково

8

Розпізнає об’єкти, визначені засвоєними ним поняттями.

Відтворює під час відповіді засвоєний зміст в іншій послідовності, не змінюючи логічних зв’язків.

Володіє вміннями на рівні застосування способу діяльності за аналогією.

Виконує самостійні роботи з незначною допомогою вчителя.

Відповідає логічно з окремими неточностями

9

Оперує вивченим матеріалом добре.

Застосовує знання в стандартних ситуаціях.

Уміє виконувати окремі етапи розв’язання проблеми у співробітництві з учителем (частково — пошукова діяльність)

Високий

10

Володіє системою понять у межах, визначених навчальними програмами.

Встановлює як внутрішньо­понятійні, так і міжпонятійні зв’язки.

Розпізнає об’єкти відповідно до засвоєних ним понять різного рівня узагальнення.

Аргументує відповідь новими прикладами

11

Має гнучкі знання в межах вимог навчальних програм.

Застосовує способи діяльності за аналогією і в нових ситуаціях

12

Має системні, міцні знання в обсязі та в межах вимог навчальних програм, усвідомлено використовує їх у стандартних і нестандартних ситуаціях.

Виконує самостійні роботи за опосередкованого керівництва.

Виконує творчі завдання

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів основної і старшої школи

Рівні навчальних досягнень

Бали

Вимоги до знань, умінь і навичок учня

Початковий

1

Розрізняє об’єкти вивчення

2

Відтворює незначну частину навчального матеріалу, має нечіткі уявлення про об’єкт вивчення

3

Відтворює частину навчального матеріалу.

Виконує елементарні завдання з допомогою вчителя

Середній

4

Відтворює основний навчальний матеріал з допомогою вчителя.

Повторює за зразком певну операцію, дію

5

Відтворює основний навчальний матеріал.

Дає визначення понять, формулює правило з помилками й неточностями

6

Виявляє знання й розуміння основних положень навчального матеріалу.

Відповідає правильно, але недостатньо осмислено.

Застосовує знання під час виконання завдань за зразком

Достатній 

7

Відтворює навчальний матеріал правильно.

Знає основні теорії та факти.

Вміє наводити окремі власні приклади на підтвердження певних думок.

Контролює власні навчальні дії частково

8

Має достатні знання.

Застосовує вивчений матеріал у стандартних ситуаціях.

Намагається аналізувати, встановлювати найсуттєвіші зв’язки та залежність між явищами, фактами, робити висновки, загалом контролює власну діяльність.

Відповідає логічно, допускаючи неточності

9

Володіє вивченим матеріалом добре.

Застосовує знання у стандартних ситуаціях.

Уміє аналізувати й систематизувати інформацію.

Використовує загальновідомі докази із самостійною та правильною аргументацією

Високий 

10

Має повні, глибокі знання, використовує їх у практичній діяльності.

Робить висновки, узагальнення

11

Має гнучкі знання в межах вимог навчальних програм.

Використовує знання аргументовано у різних ситуаціях.

Уміє знаходити інформацію та аналізувати її, ставити і розв’язувати проблеми

12

Має системні, міцні знання в обсязі та у межах вимог навчальних програм.

Використовує знання у стандартних та нестандартних ситуаціях усвідомлено.

Аналізує, оцінює, узагальнює опанований матеріал самостійно.

Користується джерелами інформації та приймає рішення самостійно

Підписка на статті

Щоб не пропустити жодної нової статті, підпишіться на розсилку

Освітні заходи

Освітні заходи

Перевірте свої знання та здобудьте нові

Взяти участь
Інтернет-магазин

Самое выгодное предложение

Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями щодо передплати і станьте нашим читачем просто зараз

Ми в соцмережах
57 секунд зараз = доступ до документів постійно!

Зареєструйтеся —
і скачуйте все! 
 
Зразки та форми документів закладу освіти, інфографіку, рекомендації експертів...

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
І скачаю потрібні файли!
Зареєструюся

Зареєструймо наші взаємини!

І я Вам подарую цілий світ освіти:
 • допомагатиму розв’язати робочі завдання
 • запрошуватиму на освітні заходи
 • сповіщатиму про новини

Портал «Педрада»

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
Реєстрація за хвилину!
До світу освіти