Які загальні вимоги написання наказів у навчальному закладі

29 червня 2017
7426
Середній бал: 5 із 5

Які загальні вимоги написання наказів у навчальному закладі можна виокремити?

Нові вимоги написання наказів з 2018 року

Накази поділяють на такі групи:

 • накази з основної діяльності
 • накази з адміністративно-господарських питань
 • накази з кадрових питань.

Група наказів з кадрових питань має додатковий розподіл:

 • накази тривалого строку зберігання
 • накази тимчасового строку зберігання.

Кількість наказів і періодичність їх видання визначає керівник навчального закладу з урахуванням типу навчального закладу, його потреб та специфіки діяльності.

Підготовка наказів

Виокремлюють такі етапи підготовки наказів:

 • вивчення суті питання
 • складання проекту наказу
 • оформлення наказу
 • погодження
 • підписання
 • доведення наказу до виконавців (заінтересованих установ або осіб).

Уніфіковані форми наказів

До уніфікованих міжвідомчих форм первинної документації з обліку кадрів належать накази:

 • про прийняття на роботу (типова форма П-1)
 • про переведення на іншу роботу (типова форма П-5)
 • про надання відпустки (типова форма П-6 та типова форма П-7 — список про надання відпустки)
 • про припинення трудового договору (контракту) (типова форма П-8).

Оформлення наказів

Для оформлення наказів використовують шрифт з такими параметрами:

 • розмір — 12–14 друкарських пунктів
 • гарнітура — Times New Roman.

logo