Протипожежний інструктаж: що розповісти працівникам

11 липня 2017
7728
Середній бал: 5 із 5

Які теми та питання охопити під час проведення інструктажів з пожежної безпеки з працівниками загальноосвітнього навчального закладу

Інструктажі з питань пожежної безпеки проходять усі працівники школи:

 • уперше — при прийомі на роботу
 • періодично — під час виконання роботи.

Порядок інструктажів визначає директор загальноосвітнього навчального закладу.

Які ж теми та питання розглянути?

Вступний інструктаж із пожежної безпеки:

Тема

Питання

Загальні питання пожежної безпеки

 • пожежі та їх наслідки —

– матеріальні, соціальні, екологічні втрати

– загибель і травмування людей

Пожежна безпека у закладі

 • імовірність поширення пожежі та швидкого задимлення
 • безпечність електропроводки (проходження кабелів), роботи електроустаткування та правила його експлуатації
 • можливість проведення будівельних, ремонтних, зокрема вогневих, робіт
 • імовірність підпалу
 • характеристика небезпечних для людини чинників пожежі

Протипожежний режим навчального закладу

 • локальні нормативні документи закладу з питань пожежної безпеки (інструкції, правила, положення, загальні вимоги протипожежного режиму)

Обов’язки працівників щодо забезпечення пожежної безпеки

 • забезпечення закладу первинними засобами гасіння пожеж і пожежним інвентарем.
 • порядок повідомлення про виникнення пожежі й ужиття заходів щодо її ліквідації, рятування людей та майна

Відповідальність за порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки

 • порядок притягнення до відповідальності

Імовірні причини пожеж

 • умови виникнення горіння
 • основні причини пожеж
 • характерні ознаки горіння речовин і матеріалів
 • зони пожеж та їх вплив на матеріали, конструкції, організм людини
 • правила улаштування й експлуатації електронагрівальних та опалювальних приладів
 • дії при короткому замиканні та перевантаженні електричних мереж
 • можливі сценарії розвитку пожежі

Основні заходи запобігання пожежам

 • правила користування електронагрівальними та газовими приладами, спеціальним навчальним обладнанням у кабінетах, лабораторіях, майстернях тощо
 • дотримання безпечних відстаней між світильниками й предметами, виготовленими із горючих матеріалів
 • заборона прокладання електропроводки та встановлення електророзеток безпосередньо на горючих основах, встановлення тимчасових електропроводок, залишення без догляду ввімкненого електрообладнання
 • правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів

Пожежна охорона

 • порядок і номер виклику пожежно-рятувальних підрозділів

Оповіщення про пожежу

 • система оповіщення про пожежу (голосове оповіщення, світлові покажчики евакуаційних виходів, що вмикаються в разі пожежі)
 • порядок оповіщення про пожежу працівників й учнів навчального закладу

Протипожежний захист

 • загальна характеристика системи протипожежного захисту навчального закладу (автоматичні установки пожежної сигналізації та пожежогасіння, системи димовидалення)
 • місця розташування кранів-комплектів, їх комплектація і порядок технічного обслуговування

Первинні засоби пожежогасіння

 • види первинних засобів пожежогасіння
 • призначення, будова, технічні характеристики та маркування вогнегасників, які використовують у закладі
 • правила розміщення й експлуатації вогнегасників, порядок приведення їх у дію
 • методи ефективного використання вогнегасників
 • правила безпеки під час застосування вогнегасників

Дії у разі пожежі

 • особливості поведінки людей за пожежі
 • ознайомлення з планами евакуації на випадок пожежі
 • обов’язки працівників та порядок дій за виявлення пожежі
 • організація евакуації працівників й дітей навчального закладу
 • правила поведінки в активній зоні пожежі, прийоми виживання
 • допомога у разі опіків

Первинний (повторний) інструктаж із пожежної безпеки

Тема

Питання

Пожежна небезпека робочого місця, кабінету, будівлі

 • пожежне навантаження горючих матеріалів
 • характеристики пожежної небезпеки робочого місця працівника, місць виконання пожежонебезпечних робіт, приміщень і будівлі навчального закладу

Протипожежний режим навчального закладу, вимоги до утримання робочого місця працівника

Дотримання правил пожежної безпеки та під час роботи

 • локальні нормативні документи навчального закладу з питань пожежної безпеки (накази, інструкції, правила, загальні вимоги протипожежного режиму)

Причини пожеж, запобіжні заходи й дії щодо них на робочому місці

 • причини виникнення пожежі на робочому місці
 • заборона доступу сторонніх осіб до устаткування, речовин та матеріалів
 • огляд приміщень (кабінетів, залів, підсобних приміщень) перед їх замиканням
 • порядок дій в разі тимчасового відлучення з робочого місця, знеструмлення електроустаткування

Засоби зв’язку

 • місцезнаходження кнопок (важелів) ручної пожежної сигналізації, телефонів
 • порядок виклику пожежно-рятувальних підрозділів

Утримання шляхів евакуації та евакуаційних виходів

 • плани евакуації та порядок евакуації людей під час пожежі
 • евакуаційні шляхи й виходи з робочого місця працівника
 • вимоги до їх улаштування й утримання

Первинні засоби пожежогасіння

 • місця розміщення, характеристика, правила експлуатації й приведення у дію вогнегасників
 • утримання й застосування інших первинних засобів пожежогасіння, розміщених у зоні роботи працівника

Дії у разі виникнення пожежі

 • порядок дій працівників у разі виникнення пожежі. виклик пожежно-рятувальних підрозділів й евакуація з робочого місця
 • повідомлення про пожежу інших осіб та підрозділів
 • персональні дії щодо евакуації учнів
 • порядок перевірки наявності учнів після евакуації
 • огляд навчальних приміщень після евакуації

logo