Тематика засідань педради школи

13 липня 2017
20829
Середній бал: 5 із 5

Відправною точкою, що визначає тематику засідань педагогічної ради на наступний навчальний рік, є результати глибокого аналізу стану навчально-виховного процесу

До обговорення тематики засідань педагогічної ради залучають:

 • керівників методичних об’єднань
 • учителів-новаторів
 • працівників психологічної служби.
Тематика засідань педради є каркасом, на який «нанизується» вся методична робота в плані загальноосвітнього навчального закладу на рік.

Вихідні та робочі 2020

Типи засідань педради

Зазвичай річний цикл роботи педради формується з чотирьох-п’яти засідань. Обов’язкові з них —

 • у серпні, коли проводять установче (аналітико-прогностичне) засідання
 • у травні-червні — підсумкове (узагальнювально-аналітичне).
Можна проводити засідання комбіновані, що виконуватимуть функції, скажімо, науково-педагогічного й установчого чи тематичного й підсумкового.

Циклограма роботи педагогічної ради

Місяць

Тип засідання

Тема/Зміст роботи

серпень

Установче

 • Планування роботи загальноосвітнього навчального закладу
 • Визначення завдань педагогічного колективу
 • Обговорення питань готовності школи до початку навчального року

жовтень-квітень

Науково-педагогічне

Психолого-педагогічне

Тематичне

Проблемне

 • Реалізація науково­-педагогічної проблеми, над якою працює загальноосвітній навчальний заклад
 • Спрямування діяльності педагогічного колективу на забезпечення ефективності навчально-виховного процесу, створення простору нових освітніх можливостей, формування компетентностей, необхідних для успішної самореалізації в суспільстві
 • Підвищення рівня навчальних досягнень учнів, поліпшення ефективності навчально-виховного процесу, формування самостійної творчої особистості

травень-червень

Підсумкове

 • Аналізування роботи загальноосвітнього закладу за навчальний рік та обговорення шляхів її поліпшення
 • Обговорення здобутків педагогічного колективу щодо орієнтації на потреби учня в освітньому процесі; застосування інформаційно-комунікаційних технологій, що оптимізують управлінські процеси й формують в учнів важливі технологічні компетентності
 • Обговорення:

– річного плану та режиму роботи навчального закладу на наступний навчальний рік

– робочого навчального плану, зокрема варіативної складової

– питань про переведення учнів до наступних класів, випуск учнів, видачу документів про відповідний рівень освіти, нагородження за успіхи у навчанні тощо

– допуску екстернів до державної підсумкової атестації (за потреби)

 • Звітування щодо організації співпраці з батьками, громадами і її результативності

Зважаючи на циклограму, завдання колективу, визначають тематику засідань.

Циклограма роботи педагогічної ради

logo