Про інклюзивно-ресурсний центр

1 листопада 2021
66305
Середній бал: 5 із 5

Кабінет міністрів України ухвалив постанову, яка вносить зміни до документів щодо організації інклюзивного навчання в Україні. Дізнайтеся, на що спрямована діяльність інклюзивно-ресурсних центрів та яка їх роль у вихованні дітей з особливими освітніми потребами


Наступні нововведення планують реалізувати:

 • З 1 січня 2022 року надбавка в розмірі 25% встановлюється для педагогів ІРЦ.
 • Кілька засновників можуть створити спільний ІРЦ.
 • Якщо діти мають освітні труднощі тяжкого прояву, комплексна психолого-педагогічна оцінка може надаватися за місцем перебування чи проживання дитини
 • Комплексна оцінка для учнів передбачатиме результат спостереження та додаткового збирання інформації фахівцями ІРЦ, консультації з педагогами.
 • Тривалість робочого тижня в педагогів ІРЦ скорочується з 40 до 36 годин. Скачовується вимога про 18 годин безпосередньої роботи з дітьми.
 • Керівника ІРЦ будуть призначатися на 6 років замість 3-х. Призначення, як і раніше, відбуватиметься через конкурс. 
 • Інклюзивно-ресурсні центри зможуть надавати платні послуги.
 • Інклюзивно-ресурсний центр може мати у своїй структурі філію.

  Створіть інклюзивний освітній простір

  Що таке інклюзивно-ресурсний центр

  Інклюзивно-ресурсні центри утворюють, щоб забезпечити права дітей з особливими освітніми потребами віком від 2-х до 18-ти років на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти. Задля цього ІРЦ має:

  Така діяльність центру не розповсюджується на:
  • вихованців ДНЗ компенсуючого типу
  • учнів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів).

  Принципи діяльності інклюзивно-ресурсних центрів:

  • повага та сприйняття індивідуальних особливостей дітей
  • дотримання найкращих інтересів дитини
  • недопущення дискримінації та порушення прав дитини
  • конфіденційність
  • доступність освітніх послуг з раннього віку
  • міжвідомча співпраця.

  ⇒ Корекційно-розвиткові заняття

  Основні завдання ІРЦ:

  • проведення комплексної оцінки з метою визначення особливих освітніх потреб дитини, зокрема й IQ (здійснює практичний психолог центру)

  • розроблення рекомендацій щодо освітньої програми, надання психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг відповідно до потенційних можливостей дитини

  • надання психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг дітям з ООП, які навчаються у закладах дошкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної) освіти та інших закладах освіти, які забезпечують здобуття загальної середньої освіти (не відвідують заклади освіти) та не отримують відповідної допомоги

  • участь педагогічних працівників центру в командах психолого-педагогічного супроводу дитини з ООП у ЗЗСО та ЗДО, а також психолого-педагогічних комісіях спеціальних ЗЗСО з метою моніторингу динаміки розвитку дитини не рідше, ніж двічі на рік

  • ведення реєстру дітей, які пройшли комплексну оцінку і перебувають на обліку в ІРЦ, за згодою їх батьків або законних представників на обробку персональних даних неповнолітньої дитини

  • ведення реєстру закладів освіти, а також реєстру фахівців, які надають психолого-педагогічні та корекційно-розвиткові послуги

  • надання консультацій та взаємодія з педагогічними працівниками закладів дошкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної) освіти та інших закладів освіти, які забезпечують здобуття загальної середньої освіти, з питань організації інклюзивного навчання

  • надання методичної допомоги педагогічним працівникам закладів дошкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної) освіти та інших закладів освіти, які забезпечують здобуття загальної середньої освіти, батькам або законним представникам дітей з ООП щодо особливостей організації надання психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг таким дітям

  • консультування батьків або законних представників дітей з ООП стосовно мережі закладів дошкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної) освіти, інших закладів освіти, які забезпечують здобуття загальної середньої освіти, та зарахування до цих закладів

  • надання консультативної та психологічної допомоги, проведення бесід з батьками (законними представниками) дітей з ООП потребами у формуванні позитивної мотивації щодо розвитку таких дітей

  • моніторинг динаміки розвитку дітей з ООП шляхом взаємодії з їх батьками (законними представниками) та закладами освіти, в яких вони навчаються

  • організація інформаційно-просвітницької діяльності шляхом проведення конференцій, семінарів, засідань за круглим столом, тренінгів, майстер-класів з питань надання психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг дітям з ООП

  • взаємодія з місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, закладами освіти, закладами охорони здоров’я, закладами (установами) соціального захисту населення, службами у справах дітей, громадськими організаціями щодо надання психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг дітям з ООП, починаючи з раннього віку в разі потреби із залученням відповідних спеціалістів

  • підготовка звітної інформації про результати діяльності ІРЦ для засновника, відповідного структурного підрозділу з питань діяльності інклюзивно-ресурсних центрів органів управління освітою, а також аналітичної інформації для відповідного центру підтримки інклюзивної освіти.

  Утворення інклюзивно-ресурсного центру

  ІРЦ:

  ІРЦ утворюють з розрахунку один центр не більш як:

  • на 7 тис. дітей, які проживають на території ОТГ (району)
  • на 12 тис. дітей, які проживають у місті (районі міста).

  Засновниками ІРЦ можуть бути:

  Засновник розробляє та затверджує установчі документи центру відповідно до:

  • вимог законодавства
  • цього Положення.

  Штатний розпис ІРЦ: яка максимальна чисельність фахівців

  У діяльності ІЦР підпорядкований:

  • органам управління освітою і МОН
  • засновникові — у частині провадження фінансово-господарської діяльності.

  Центри повинні мати приміщення, пристосовані для дітей з особливими освітніми потребами. У приміщеннях облаштовують:

  • приймальні
  • кімнати для:
   • вчителя-логопеда та інших фахівців
   • надання індивідуальної психолого-педагогічної допомоги
   • проведення групових психолого-педагогічних занять
   • занять з лікувальної фізкультури
   • проведення спільних засідань фахівців центру
  • кабінет директора центру
  • технічні приміщення тощо.

  Ділова документація центру

  Задля організації та обліку роботи фахівці центру ведуть документацію в електронному вигляді, зокрема:

  • річний план роботи центру
  • річний план роботи фахівців центру
  • щотижневі графіки роботи центру та його фахівців
  • звіти фахівців центру про результати надання психолого-педагогічної допомоги дітям з особливими освітніми потребами
  • журнал обліку заяв
  • журнал обліку висновків про комплексну оцінку
  • журнал обліку консультацій
  • особові справи дітей, які пройшли комплексну оцінку

  logo