text
Педрада

2017 рік: реалізація Концепції Нової української школи

 • 3 серпня 2017
 • 9609

На початок 2017/2018 навчального року оголошено старт експериментального втілення Концепції Нової української школи. Як це відбуватиметься і в яких навчальних закладах?

Обґрунтування Концепції Нової української школи виклала Національна академія педагогічних наук України у науково-аналітичній доповіді «Про зміст загальної середньої освіти» (К., 2015; керівники проекту — О. Ляшенко, С. Максименко та О. Топузов).

А з 1 вересня 2017 року Міністерство освіти і науки України оголосило старт Нової української школи.

Методичний супровід реалізації Концепції НУШ – 2017

За заявками на участь в експерименті обрали 100 загальноосвітніх навчальних закладів — по чотири:

 • у кожній області
 • в Києві.

У 2018/2019 навчальному році і надалі розширятимуть базу шкіл — учасників експерименту.

Заклади післядипломної освіти мають:

 • забезпечити науково-методичний супровід педагогічних колективів ЗНЗ, які беруть участь в експерименті
 • створити рубрикатор «Всеукраїнський експеримент з розроблення і впровадження навчально-методичного забезпечення початкової освіти в умовах реалізації нового Державного стандарту початкової загальної освіти».

У рубрикаторі вчителі, залучені до експерименту, щомісяця розміщуватимуть власні:

 • методичні й дидактичні розробки
 • навчальні матеріали.

Щодо навчальних матеріалів

Комісія з педагогіки і методики початкового навчання Науково-методичної ради з питань освіти МОН України:

 • розглядатиме запропоновані матеріали
 • прийматиме рішення про надання матеріалам грифа МОН для використання в експериментальних ЗНЗ

► Навчально-методична література вчителя НУШ

Програма реалізації Концепції НУШ

Програма всеукраїнського експерименту за темою «Розроблення і впровадження навчально-методичного забезпечення початкової освіти в умовах реалізації нового Державного стандарту початкової загальної освіти» затверджена наказом МОН України «Про проведення всеукраїнського експерименту на базі загальноосвітніх навчальний закладів» від 13.07.2017 № 1028.

Втілення Концепції відбуватиметься у три етапи:

 • організаційно-підготовчий

червень–жовтень 2017 року

 • формувальний

листопад 2017 року — травень 2022 року

 • узагальнювальний

червень — жовтень 2022 року

У жовтні 2017 року

Звіт наукових керівників про завершення І та ІІ етапів всеукраїнського експерименту заслухає Комісія з питань інноваційної діяльності та дослідно-експериментальної роботи з проблем виховання, розвитку дітей та учнівської молоді у загальноосвітніх навчальних закладах Науково-методичної ради з питань освіти МОН України.

Наукові керівники експерименту:

 • П. Хобзей, заст. Міністра освіти і науки, канд. фіз.-матем. н.
 • Ю. Завалевський, в. о. директора ІМЗО, д-р пед. н., проф.

Координатори:

 • Н. Софій, директор Всеукраїнського фонду «Крок за кроком»
 • А. Лотоцька, гол. спеціаліст відділу змісту освіти, мовної політики та освіти національних меншин департаменту загальної середньої та дошкільної освіти МОН України
 • Н. Пархоменко, начальник відділу наукового та навчально-методичного забезпечення змісту дошкільної та початкової освіти у Новій українській школі Інституту модернізації змісту освіти

У червні–жовтні 2022 року

Відбуватиметься узагальнення результатів експерименту, яке реалізують у Звіті про результати всеукраїнського експерименту за 2017‑2022 роки.

ПРОГРАМА

всеукраїнського експерименту за темою «Розроблення і впровадження навчально-методичного забезпечення початкової освіти в умовах реалізації нового Державного стандарту початкової загальної середньої освіти» на базі загальноосвітніх навчальних закладів на 2017–2022 роки

№ з/п

Заходи, спрямовані на реалізацію завдань експерименту

Строки виконання

Очікувані результати

І. Організаційно-підготовчий етап
(червень–жовтень 2017)

1.

Розроблення навчально-методичного забезпечення предметів початкової школи інтегрованого навчання в умовах реалізації нового Державного стандарту початкової загальної середньої освіти

протягом етапу

Навчально-методичне забезпечення предметів початкової школи в умовах реалізації нового Державного стандарту початкової загальної середньої освіти

2.

Розроблення тренінгових модулів для підготовки тренерів-консультантів і вчителів 200 перших класів загальноосвітніх навчальних закладів – учасників експерименту

червень

Кадрове забезпечення експерименту

3.

Організація та проведення тренінгів для тренерів з питань впровадження Державного стандарту початкової загальної середньої освіти

Проведення 25 навчально-практичних семінарів для педагогів 100 ЗНЗ — учасників експерименту

липень–серпень

Підготовка регіональних тренерів з метою навчання та надання методичної допомоги вчителям-учасникам експерименту (50 осіб)

Підготовка 200 вчителів перших класів, 100 заступників директорів з навчально-виховної роботи з початкової освіти

4.

Створення та організація робочої групи вчених і вчителів, які здійснюватимуть науково-методичний супровід експерименту

червень–липень

Науково-методичний супровід експерименту

Створення науково-методичної ради експерименту

5.

Розроблення інтегрованих курсів
(назва, терміни; за окремим планом)

протягом ІІ та ІІІ етапів

Навчальне та навчально-методичне забезпечення

6.

Проект нормативно-правового забезпечення надання навчальним і навчально-методичним комплектам відповідного грифа МОН

протягом етапу

Проект нормативно-правового забезпечення

7.

Інформування громадськості та педагогічній спільноті про особливості навчально-виховного процесу в експериментальних класах

Інформаційні повідомлення для громадськості й педагогічної спільноти про хід та проміжні результати експерименту на сайті МОН України та сайтах базових загальноосвітніх навчальних закладів

9.

Проведення обласних курсів підготовки педагогічних працівників з навчання за інтегрованими курсами у початковій школі обласними інститутами післядипломної педагогічної освіти

серпень

Кадрове забезпечення експерименту на обласному рівні

10.

Проведення форумів та інтернет-конференцій для педагогічних працівників — учасників експерименту з метою підвищення якості навчально-виховного процесу в експериментальних класах

протягом етапу

Підвищення фахового рівня вчителів — учасників експерименту

11.

Організація та проведення науково-методичних заходів МОН, Національної академії педагогічних наук, інших наукових установ та вищих навчальних закладів з метою оприлюднення та обговорення результатів експерименту, а також визначення шляхів його вдосконалення (за планом роботи МОН на 2017–2022 роки)

протягом ІІ та ІІІ етапів

Оприлюднення результатів реалізації експерименту, ознайомлення педагогічної спільноти та громадськості з досвідом навчання й виховання учнів початкової школи з реалізації Концепції Нової української школи

12

Підбиття підсумків І (організаційно-підготовчого) етапу експерименту

жовтень

Звіт про підсумки етапу

ІI. Формувальний етап
(листопад 2017 — травень 2022)

1.

Апробація та внесення коректив до навчально-методичного забезпечення навчально-виховного процесу в початковій школі (для учасників експерименту)

протягом етапу

Забезпечення реалізації програми експерименту

2.

Забезпечення наставницької підтримки вчителів шкіл — учасників експерименту:

 • підготовка наставників
 • спостереження за практикою педагогів і надання зворотного зв’язку
 • робочі зустрічі з командами вчителів
 • ведення наставницької документації
 • створення кращих практик роботи вчителів (кейси)

листопад 2017 — травень 2021

Кадрове забезпечення реалізації завдань експерименту на рівні базових загальноосвітніх навчальних закладів

3.

Здійснення експериментального навчання у початкових класах:

 • розроблення навчально-методичних матеріалів з урахуванням завдань експерименту
 • проведення робочих зустрічей вчителів навчальних закладів — учасників експерименту з метою обговорення кращих практик і викликів у процесі експерименту
 • проведення круглих столів для представлення та обговорення проміжних результатів, внесення змін і доповнень до плану експериментальної діяльності

Досягнення освітніх результатів експерименту

4.

Здійснення моніторингу ходу експерименту і його проміжне коригування:

Корекція навчального, навчально-методичного, методичного, кадрового та управлінського забезпечення експерименту

Аналітична довідка про результати за поточний навчальний рік

 • розроблення інструментарію

вересень 2017 – травень 2021

 • здійснення поточного моніторингу впровадження експериментальних практик

травень – червень 2018

 • опрацювання результатів моніторингу

травень – червень 2019

 • надання рекомендацій для покращення педагогічної практики

травень – червень 2020

 • проведення зустрічей робочої групи для обговорення результатів та внесення змін і доповнень у план експериментальної діяльності

травень – червень 2021

 • серпень 2018, 2019, 2020, 2021

Розроблення рекомендацій для поширення у початковій школі інтегрованого навчання

Підготовка та направлення інструктивно-методичного листа МОН до органів управління освітою, регіональних закладів післядипломної педагогічної освіти з питання подальшої реалізації Концепції Нової української школи кожного навчального року

5.

Розширення бази шкіл — учасників експерименту за темою «Розроблення і впровадження навчально-методичного забезпечення початкової освіти в умовах реалізації нового Державного стандарту початкової загальної середньої освіти» на базі загальноосвітніх навчальних закладів

з 2018/2019 навчального року

Створення експериментальної вибірки достатньої для отримання статистично вірогідної інформації щодо модернізації змісту освіти в початковій школі

6.

Розроблення електронного курсу для самоосвіти вчителів — учасників експерименту

серпень – вересень 2017

Підвищення фахового рівня вчителя

7.

Підбиття підсумків ІІ (формувального) етапу експерименту

травень 2022

Звіт про підсумки ІІ (формувального) етапу експерименту

IІІ. Узагальнювальний етап
(червень–жовтень 2022)

1.

Узагальнення результатів всеукраїнського експерименту

червень–жовтень

Підготовка матеріалів до наукового звіту

2.

Визначення динаміки показників ефективності розвитку академічних здібностей в учнів початкової школи – учасників експерименту

червень–липень

Визначення динаміки показників рівня сформованості академічних здібностей в учнів початкової школи – учасників експерименту

3.

Перевірка статистичної гіпотези дослідження

серпень

Висновок про вірогідність отриманих експериментальних даних

4

Формулювання висновків теоретико-експериментального дослідження

вересень

Висновки щодо ефективності розробленого навчально-методичного забезпечення початкової освіти в умовах реалізації нового Державного стандарту початкової загальної середньої освіти

5.

Проведення серії семінарів, конференцій і круглих столів, спрямованих на розповсюдження перспективного досвіду щодо впровадження навчально-методичного забезпечення початкової освіти

протягом експерименту

Ознайомлення освітян із результатами проведеного експерименту

Розповсюдження перспективного досвіду щодо впровадження навчально-методичного забезпечення початкової освіти

6.

Підготовка та видання навчальних і методичних посібників, методичних рекомендацій за результатами експерименту

Створення та видання навчальних і методичних посібників, методичних рекомендацій за результатами експерименту

7.

Підготовка наукового звіту про результати всеукраїнського експерименту за 2017‑2022 роки

жовтень

Звіт про результати всеукраїнського експерименту за 2017‑2022 роки

Підписка на статті

Щоб не пропустити жодної нової статті, підпишіться на розсилку

Освітні заходи

Освітні заходи

Перевірте свої знання та здобудьте нові

Взяти участь
Інтернет-магазин

Самое выгодное предложение

Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями щодо передплати і станьте нашим читачем просто зараз

Ми в соцмережах
Упс! Файл доступний лише для зареєстрованих користувачів!

57 секунд на реєстрацію
І Ви отримаєте доступ до:
форм та зразків
фахових статей
найсвіжіших новин галузі
нормативних документів

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
І скачаю потрібні файли!
Зареєструюся

Зареєструймо наші взаємини!

І я Вам подарую цілий світ освіти:
 • допомагатиму розв’язати робочі завдання
 • запрошуватиму на освітні заходи
 • сповіщатиму про новини

Портал «Педрада»

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
Реєстрація за хвилину!
До світу освіти