Телефонуйте 0 800 212 012, якщо бажаєте передплатити. Усі дзвінки безплатні

Активуйте подарунковий доступ >

Педрада

Складаємо штатний розпис дошкільного навчального закладу

 • 4 серпня 2017
 • 12235

Формування штатного розпису є досить непростим процесом. Тож доводиться залучати і працівників дошкільного закладу, і фахівців кадрової служби, і економістів органу управління освітою. Як проектують штатний розпис дошкільного закладу

Штатний розпис є одним із найважливіших документів дошкільного навчального закладу.

На підставі штатного розпису — як і правил внутрішнього розпорядку навчального закладу та посадових і робочих інструкцій — керівник приймає рішення з кадрових питань щодо прийняття на роботу, переведення на іншу посаду, визначення посадового окладу, тарифної ставки тощо.

Медичні огляди працівників: тримаємо на контролі

Ніна ОмельяненкоШеф-редактор управлінських видань MCFR Освіта
Як у пісні співають «...Усе в твоїх руках. І навіть я...», так і весь контроль у руках керівника закладу освіти. Якщо деякі його питання керівник може делегувати своїм заступникам, то контроль за своєчасним проходженням працівниками обов’язкових профілактичних медичних оглядів ліпше залишити за собою

Штатний розпис — це внутрішній (локальний) нормативно-правовий документ ДНЗ, у якому:

 • фіксують розподіл праці між працівниками
 • закріплюють структурний і чисельний склад працівників
 • визначають місячний та річний фонди заробітної плати
 • конкретизують перелік посад і професій
 • установлюють розмір основної заробітної плати за кожною конкретною посадою тощо.

Нормативна база складання штатного розпису ДНЗ

Основні нормативно-правові акти, що регламентують порядок складання штатного розпису, такі:

Типова форма штатного розпису затв. наказом Мінфіну від 28.01.2002 № 57.

Можна розробити й індивідуальну форму

Головне, щоб були передбачені графи, де зазначають:

 • назви посад, структурних підрозділів (за їх наявності)
 • кількість штатних одиниць
 • посадові оклади
 • надбавки та доплати
 • фонд заробітної плати на місяць, рік

► Терміни та поняття штатного розпису

Складання проекту штатного розпису

Проект штатного розпису зазвичай розробляє керівник ДНЗ. До цієї роботи він залучає інших працівників закладу, зокрема:

посада

чому

працює з педагогічними працівниками, попередньо визначає, за якими групами дітей їх закріпити

 • завідувача господарства

відповідає за організацію роботи технічних працівників, розподіл навантаження між ними тощо

Також до складання проекту залучають:

 • діловода — щоб він правильно оформив документ.
 • головного бухгалтера (бухгалтера) — адже штатний розпис є одним із основних фінансово-господарських документів закладу
 • бухгалтера/економіста місцевого органу управління освітою.

Після затвердження штатних розписів навчальних закладів, які підпорядковані органу управління освітою, бухгалтер чи економіст:

 • складає узагальнювальні документи про:

– кількість штатних одиниць навчальних закладів

– загальний фонд оплати праці по району (місту)

 • прогнозує видатки на навчальний чи календарний рік тощо.

Робота з інформацією

Складанню проекту штатного розпису навчального закладу передує аналітична та узагальнювальна робота, у ході якої керівник з’ясовує різні питання, як-то:

Щоб правильно скласти проект штатного розпису та успішно погодити і затвердити його, керівник ДНЗ має надати всім задіяним працівникам необхідну інформацію — про:  

 • кількість штатних одиниць
 • перелік посад, передбачених Типовими штатними нормативами
 • фактично зайнятих працівників
 • вакантні посади.

Працівників, залучених до складання проекту штатного розпису, ознайомлюють також із результатами тарифікації педагогічних та інших працівників закладу.

Ця інформація є важливою, оскільки під час тарифікації визначають:

 • обсяг педагогічного навантаження
 • розмір заробітної плати кожного працівника
 • доплати тощо.

У штатному розписі фіксують відомості про посадові оклади працівників, ураховуючи підвищення, доплати й надбавки. Тому під час підготовки проекту штатного розпису слід проаналізувати:

 • наявні накази про встановлення підвищень, доплат і надбавок
 • відповідність встановлених підвищень, доплат і надбавок нормативно-правовим актам.

Нарада при завідувачу

Після надання необхідної інформації варто провести нараду з працівниками, під час якої з’ясувати такі питання:

 • чи не передбачене введення до штатного розпису додаткових штатних одиниць
 • чи не змінився стаж педагогічної роботи працівників на початок нового навчального року
 • які результати атестації педагогічних працівників у поточному навчальному році
 • наскільки збільшився розмір заробітної плати педагогічних працівників після проходження ними атестації тощо.

На нараді варто обговорити й питання кадрового забезпечення, як-от:

 • наскільки достатньо укомплектовано заклад кадрами
 • чи є і скільки вакантних посад
 • скільки сумісників
 • який обсяг роботи, виконуваної суміщенням тощо.

Перед поданням проекту штатного розпису на затвердження відповідному органу управління освітою варто попередньо погодити його з виборним профспілковим органом первинної профспілкової організації, що підтверджують грифом погодження.

Оформлення штатного розпису ДНЗ

Назви посад вносять до штатного розпису, звіряючи з:

 • Національним класифікатором України ДК 003:2010 «Класифікатор професій», затв. наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 28.07.2010 № 327 (далі — КП)
 • Типовими штатними нормативами.

Професійні назви робіт можуть бути розширені за потреби термінами та словами, які уточнюють:

 • місце роботи
 • виконувані роботи
 • сферу діяльності.

При цьому необхідно дотримати лаконічності, якщо інше не передбачено у КП чи відповідних законодавчо-правових актах.

ПРИКЛАД

Сестра медична старша

Помічник вихователя для дітей віком до трьох років/від трьох років

Окрему увагу слід приділити посадам, утвореним з різних професійних назв робіт. Недопустимо поєднувати у назві посади кілька професійних назв робіт, якщо таке не передбачено КП.

ПРИМІРОМ

КП містить професійні назви робіт «Вчитель-логопед», «Вихователь-методист», «Лікар-педіатр». Застосування цих назв у штатному розписі є цілком правомірним

Проте у КП немає таких професійних назв, як «Двірник-садівник», «Машиніст-опалювач» тощо

Натомість передбачено окремі професійні назви робіт «Двірник», «Садівник», «Машиніст», «Опалювач»

Кількість штатних одиниць

Зазначають у штатному розписі відповідно до кількості штатних одиниць, обчисленої у розрізі кожної посади (професії) загалом по навчальному закладу.

Доцільно враховувати особливості внесення однакових назв посад і посадових окладів (ставок) працівників. Якщо у штатному розписі потрібно зазначити:

 • однакові назви посад

⇒ різні оклад/ставки

⇒ необхідно вказати

 • назву посади

 • кваліфікаційний розряд

 • тарифну ставку працівника, який обіймає зазначену посаду

⇒ однакові оклади/ставки

⇒ в одному рядку зазначають

 • кількість штатних одиниць працівників певної професії та кваліфікації (розряду, класу, категорії, групи)

 • тарифну ставку (посадовий оклад)

Вакантні посади

Оскільки штатний розпис є елементом планування робочої сили, то в ньому зазначають також відомості про вакантні посади.

За вакантними посадами зазначають середні посадові оклади відповідної групи працівників.

ПРИКЛАД

За вакантною посадою музичного керівника зазначають середній посадовий оклад, встановлений за 9-12 тарифними розрядами.

Неповні оклади/ставки

Для посад (професій), за якими штатними нормативами передбачено неповні посадові оклади, зазначають відповідну частку посадового окладу штатної посади (професії), наприклад 0,25; 0,5; 0,75.

Сезонні робітники

Якщо у ДНЗ вводять посади не на повний рік (наприклад, сезонні робітники), то у штатному розписі зазначають період, на який вводять певну посаду.

Оплата праці

У графах «Посадовий оклад (грн.)», «Надбавки (грн.)», «Доплати (грн.)» вказують розміри посадових окладів, надбавок та доплат працівників, визначені відповідно до чинних нормативно-правових актів.

Скористайтеся калькулятором посадових окладів

У графах «Фонд заробітної плати на місяць (грн.)» та «Фонд заробітної плати на рік (грн.)» навпроти кожної категорії працівників зазначають відповідний розмір заробітної плати з урахуванням надбавок і доплат.

       

Медичні огляди працівників: тримаємо на контролі

Ніна ОмельяненкоШеф-редактор управлінських видань MCFR Освіта
Як у пісні співають «...Усе в твоїх руках. І навіть я...», так і весь контроль у руках керівника закладу освіти. Якщо деякі його питання керівник може делегувати своїм заступникам, то контроль за своєчасним проходженням працівниками обов’язкових профілактичних медичних оглядів ліпше залишити за собою
Підписка на статті

Щоб не пропустити жодної нової статті, підпишіться на розсилку

Освітні заходи

Освітні заходи

Перевірте свої знання та здобудьте нові

Взяти участь
Інтернет-магазин

Самое выгодное предложение

Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями щодо передплати і станьте нашим читачем просто зараз

Ми в соцмережах
57 секунд зараз = доступ до документів постійно!

Зареєструйтеся —
і скачуйте все! 
 
Зразки та форми документів закладу освіти, інфографіку, рекомендації експертів...

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
І скачаю потрібні файли!
Зареєструюся

Зареєструймо наші взаємини!

І я Вам подарую цілий світ освіти:
 • допомагатиму розв’язати робочі завдання
 • запрошуватиму на освітні заходи
 • сповіщатиму про новини

Портал «Педрада»

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
Реєстрація за хвилину!
До світу освіти