Заповнення тарифікаційного списку працівників дошкільного закладу

9 серпня 2017
13109
Середній бал: 5 із 5

Розглянемо по порядку, як заповнюють кожну графу тарифікаційного списку педагогічних працівників дошкільного навчального закладу

Щоб провести тарифікацію педагогічних працівників, у дошкільному навчальному закладі створюють тарифікаційну комісію. Її очолює завідувач (директор) ДНЗ.

Справи керівника у жовтні: що проконтролювати

У процесі роботи комісія:

Тарифікаційний список:

  • включає усіх працівників закладу, ставки заробітної плати і посадові оклади яких установлюють згідно з кваліфікаційною категорією, тарифним розрядом
  • складають окремо на вихователів, музичних керівників, медичних сестер, підводячи підсумки по кожній групі працівників.

Зауважте!

► Доступний запис вебінару «Тарифікація працівників дошкільного закладу»

Щоб переглянути відео, потрібно зареєструватися на захід

Як складати тарифікаційний список

Графа 1. Номер за порядком

Тут за зростанням нумерують показники.

Графа 2. Прізвище, ім’я та по батькові

Зазначають повністю відповідно до запису в паспорті працівника.

Графа 3. Посада

Зазначають відповідно до запису в трудовій книжці працівника.

Записи про найменування роботи, професії або посади роблять відповідно до найменування професій і посад, зазначених у Національному класифікаторі України ДК 003:2010 «Класифікатор професій», затв. наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 28.07.2010 № 327.

Графа 4. Освіта

Рівні освіти зазначають відповідно до:

Графа 5. Тарифний розряд

Схеми тарифних розрядів педагогічних працівників дошкільних навчальних закладів наведено у додатку 9 до наказу МОН України «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ» від 26.09.2005 № 557.

Графа 6. Які групи веде

Зазначають:

  • назву групи
  • тип групи
  • режим роботи.

Графа 7. Ставка на місяць

Посадові оклади і тарифні ставки можна визначити за допомогою калькулятора:

Калькулятор для визначення розміру посадового окладу педагога

Основою для обчислення розміру заробітної плати працівника є базовий посадовий оклад. Калькулятор дасть змогу визначити його за лічені секунди. Для цього заповніть запропоновані поля.

Розмір посадового окладу працівника першого т.р., грн
Тарифний розряд
* 2225 грн розмір посадового окладу працівника 1-го тарифного розряду із 01.09.2020.


Калькулятор доступний передплатникам і в гостьовому доступі

Графа 8. Кількість годин та тиждень

Зазначають установлений обсяг годин на тиждень педагогічного працівника.

Графа 9. Кількість дітей в установі, за яку проведена тарифікація

Зазначають кількість дітей, які відвідують дошкільний заклад.

Графа 10. Заробітна плата на місяць

Місячний розмір заробітної плати педагогічних працівників навчальних закладів обчислюють відповідно до п. 68 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затв. наказом Міносвіти від 15.04.1993 № 102. Для цього виконують дві послідовні математичні дії:

Визначаючи розмір зарплати на місяць, ураховують підвищення, встановлені для педагогічних працівників. Зокрема це підвищення:

  • за роботу з дітьми у групах компенсуючого типу
  • за педагогічні звання.

Графа 11. Всього заробітна плата за місяць

Заповнюючи цю графу, враховують суми надбавок, передбачених для педагогічних працівників, зокрема надбавки:

  • за вислугу років
  • за престижність праці.

До 5 вересня керівник ДНЗ подає оформлений тарифікаційний список на розгляд і затвердження органу управління освітою.

Після затвердження всім працівникам, переліченим у списках, повідомляють остаточні результати тарифікації.

Справи керівника у жовтні: що проконтролювати

logo