ІПР та корекційно-розвиткові заняття

14 червня 2021
100785
Середній бал: 5 із 5

Що таке корекційно-розвиткова робота та як її застосовувати в освітньому процесі - у статті

У постанові КМУ від 09.08.2017 № 588 Порядок організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах прописано пункт про корекційно-розвиткову роботу. 

Якість освіти: готовий словник термінів

Корекційно-розвиткова робота

У абзаці Порядку визначили поняття:

«Корекційно-розвиткова робота — це комплекс заходів із системного психолого-педагогічного супроводження дітей з особливими освітніми потребами у процесі навчання, що спрямований на корекцію порушень шляхом розвитку пізнавальної діяльності, емоційно-вольової сфери, мовлення та особистості дитини.»

Таку роботу проводять як корекційно-розвиткові заняття за напрямами відповідно до індивідуальних особливостей учня.

З огляду на індивідуальні особливості дітей з особливими освітніми потребами складають індивідуальні програми розвитку.

В ІПР зазначають такі відомості про учня:

 • загальна інформація про учня
 • рівень знань і вмінь + потенційні можливості й потреби
 • динаміка розвитку
 • адаптація навчального матеріалу
 • технічні пристосування
 • додаткові послуги.

Що ще знаємо про ІПР:

 • спрямована на індивідуалізацію навчання
 • визначає конкретні навчальні стратегії та підходи
 • означає напрями корекційно-розвиткових занять
 • розроблена групою фахівців за обов’язкового залучення батьків учня або його законних представників
 • затверджена керівником закладу загальної середньої освіти
 • підписана батьками або законними представниками
 • переглядається двічі на рік (за потреби й частіше) задля коригування

Що таке корекційно-розвиткові заняття

Вони визначені як додаткові послуги в ІПР, психолого-педагогічна допомога, яку надають у позаурочний час.

Спрямованість КРЗ визначає у своєму висновку психолого-медико-педагогічна консультація з огляду на:

 • особливості психофізичного розвитку учня
 • типові навчальні плани спеціальних ЗНЗ.

Обсяг корекційно-розвиткових занять:

кількість годин

для дітей з особливими освітніми потребами

3–5 год.

 • з порушеннями опорно-рухового апарату
 • з затримкою психічного розвитку
 • зі зниженим зором чи слухом
 • з легкими інтелектуальними порушеннями

5–8 год.

 • сліпих
 • глухих
 • з тяжкими порушеннями мовлення
 • із розладами спектра аутизму
 • з іншими складними порушеннями розвитку (порушеннями слуху, зору, опорно-рухового апарату в поєднанні з інтелектуальними порушеннями чи затримкою психічного розвитку тощо)

Ці години не враховують під час визначення гранично допустимого тижневого навчального навантаження учнів з особливими освітніми потребами.

Тривалість корекційно-розвиткового заняття:

 • групового —
35-40 хв.
 • індивідуального — 20-25 хв.

Групові заняття

Групи для проведення КРЗ комплектують:

спеціалісти

двома–шістьома учнями

ураховуючи:

– однорідність порушень

– рекомендації ПМПК

Хто проводить

Заняття проводять:

 • вчитель-дефектолог/корекційні педагоги
 • практичний психолог.

logo