Як вивчати базові предмети старшої школи у ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації

18 вересня 2017
6247
Середній бал: 5 із 5

Інститут модернізації змісту освіти видав лист «Про особливості навчання базових предметів старшої школи у вищих навчальних закладах І-ІІ рівнів акредитації у 2017/2018 н. р.» від 14.09.2017 № 21.1/10-1973

У листі роз’яснено окремі моменти вивчення базових предметів старшої школи у 2017/2018 навчальному році в таких типах ВНЗ, як:

 • коледж
 • технікум
 • училище.

ІМЗО підготував цей лист на запити керівників ВНЗів І-ІІ рівнів акредитації, які здійснюють підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста на основі базової загальної середньої освіти.

Справи керівника у жовтні: що проконтролювати

Навчальні програми на 2017/2018 навчальний рік

У згаданих навчальних закладах чинними є навчальні програми для ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації:

 • розроблені у 2010–2013 роках
 • схвалені комісіями Науково-методичної Ради з питань освіти МОН України та Інститутом інноваційних технологій і змісту освіти
 • розміщені на офіційному сайті ІМЗО (лист ІМЗО від 01.03.2016 № 2.1/10-370).

Зауважено

На виконання рішення колегії МОН від 26.03.2015 (протокол № 34-2) назву предмета «Світова література» змінено на «Зарубіжна література» (наказ МОН від 08.05.2015 № 518).

Програми предметів загальноосвітньої підготовки для ВНЗів І-ІІ рівнів акредитації укладені на основі Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти, затв. постановою КМУ від 23.11.2011 № 1392, ураховуючи специфіку:

 • навчально-виховного процесу у цих закладах
 • профільної підготовки.

Чинними лишаються програми:

 • Людина і світ 11 кл.
 • Астрономія 11 кл.

Вони розміщені на сайті МОН у рубриці «Навчальні програми для 10-11 класів».

Зміни у навчальних програмах

Ще у 2016/2017 навчальному році внесено зміни до навчальних програм старшої школи (наказ МОН від 14.07.2016 № 826). 

У 2017 році на реалізацію рішення колегії щодо типових навчальних планів для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів МОН України:

⇒ Створення ПЦУ 11 клас

МОН спільно з Національною академією педагогічних наук України та Інститутом модернізації змісту освіти уклало Методичні рекомендації про викладання навчальних предметів у загальноосвітніх навчальних закладах у 2017/2018 навчальному році (лист МОН від 09.08.2017 № 1/9-436).

ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації можуть долучитися до пілотування інтегрованого курсу «Громадянська освіта 10 клас» («Правознавство», «Економіка», Людина і світ»).

Як викладати базові предмети

ІМЗО рекомендує методичним об’єднанням (обласним, міським) викладачів:

 • розглянути на своїх засіданнях питання викладання відповідних предметів у 2017/2018 навчальному році
 • надати поради предметним (цикловим) комісіям щодо внесення змін (за необхідності) до робочих навчальних програм у межах запланованих годин
 • звернути увагу на організацію навчально-виховного процесу на засадах компетентнісного підходу для формування особистості, яка здатна творчо мислити, приймати рішення, мати свою позицію, брати на себе відповідальність, адаптуватися до умов життя.

Дозволено використовувати підручники з грифом МОН України, що видані у попередні роки.

Викладачі вільні:

Зміни в українській системі освіти висувають нові вимоги до рівня професійної кваліфікації та компетентності викладачів.

Сучасний викладач повинен:

 • перенести акцент у процесі навчання з викладання на навчання
 • організувати саме викладання не як трансляцію інформації, а як активізацію процесів осмисленого навчання, яке дасть змогу студентам досягти очікуваних результатів навчання, визначених Державним стандартом повної загальної середньої освіти.
logo