-

Дії у разі виникнення пожежі в школі

14 квітня 2021
42296
Середній бал: 5 із 5

У разі виникнення пожежі дії працівників навчального закладу, залучених до її гасіння, мають бути спрямовані на убезпечення людей, перш за все дітей, їх евакуацію та порятунок

Дії вчителя при пожежі в школі

Учитель, як і будь-який інший працівник навчального закладу, який виявив пожежу або її ознаки (задимлення, запах горіння або тління різних матеріалів, підвищення температури в приміщенні тощо), зобов’язаний вжити такі дії при пожежі:

 • негайно повідомити про це пожежну охорону (чітко назвати адресу об’єкта, місце виникнення пожежі, а також свою посаду та прізвище)
 • задіяти систему сповіщення людей про пожежу
 • розпочати евакуацію людей з будівлі до безпечного місця згідно з планом евакуації та залучити до цього інших осіб
 • сповістити про пожежу керівника навчального закладу або працівника, що його заміщує
 • організувати зустріч пожежних підрозділів, вжити заходів для гасіння пожежі наявними в навчальному закладі засобами пожежогасіння

Наказ про уточнення посадових інструкцій: ПРИКЛАД

Дії директора школи при пожежі

Керівник закладу освіти або працівник, що його заміщує, який прибув на місце пожежі, зобов’язаний:

 • перевірити, чи повідомлено пожежну охорону про виникнення пожежі
 • керувати евакуацією людей та гасінням пожежі до прибуття пожежних підрозділів

→ Інструктажі з пожежної безпеки в закладі освіти: як проводити за новим порядком

У разі загрози для життя людей негайно організувати їх рятування, використовуючи для цього всі наявні сили і засоби
 • організувати перевірку наявності всіх учасників освітнього процесу, евакуйованих з будівлі, за списками і журналами обліку навчальних занять
 • виділити для зустрічі пожежних підрозділів особу, яка добре знає розміщення під’їзних шляхів та вододжерел
 • перевірити включення в роботу автоматичної (стаціонарної) системи пожежогасіння
 • вилучити з небезпечної зони всіх працівників та інших осіб, не зай­нятих евакуацією людей та ліквідацією пожежі
 • викликати медичну та інші служби у разі потреби
 • припинити всі роботи, не пов’язані з ліквідацією пожежі
 • організувати відключення мереж електро- і газопостачання, зупинку систем вентиляції та кондиціонування повітря і провести інші заходи, що запобігають поширенню пожежі
 • убезпечити людей, які беруть участь в евакуації та гасінні пожежі, від можливих обвалів конструкцій, дії токсичних продуктів горіння і підвищеної температури, ураження електрострумом тощо
 • організувати евакуацію матеріальних цінностей із небезпечної зони, визначити місця їх складування і забезпечити, за потреби, їх охорону
 • інформувати керівника пожежного підрозділу про наявність людей у будівлі

Дії під час евакуації та гасіння пожежі

Під час проведення евакуації та гасіння пожежі необхідно:

 • з урахуванням обстановки, що склалася, визначити найбезпечніші евакуаційні шляхи і виходи до безпечної зони у найкоротший термін
 • ліквідувати умови, що сприяють виникненню паніки. З цією метою працівникам навчального закладу не можна залишати дітей без нагляду з моменту виявлення пожежі та до її ліквідації
 • евакуацію людей починають із приміщення, у якому виникла пожежа, і суміжних з ним приміщень, яким загрожує небезпека поширення вогню і продуктів горіння. Дітей молодшого віку слід евакуювати в першу чергу
 • у зимовий час, на розсуд осіб, які здійснюють евакуацію, діти старших вікових груп можуть заздалегідь одягтися або взяти теплий одяг із собою, а дітей молодшого віку слід виводити або виносити, загорнувши в ковдри або інші теплі речі
 • ретельно перевірити всі приміщення, щоб унеможливити перебування у небезпечній зоні дітей, які сховалися під ліжками, партами, у шафах або інших місцях
 • виставити пости безпеки на входах у будівлю, щоб унеможливити повернення дітей і працівників до будівлі, де виникла пожежа
 • у разі гасіння у першу чергу забезпечують сприятливі умови для безпечної евакуації людей
 • утримуватися від відчинення вікон і дверей, а також від розбивання скла, щоб вогонь і дим не поширилися до суміжних приміщень

Залишаючи приміщення або будівлю навчального закладу, що постраждали від пожежі, потрібно зачинити за собою всі двері та вікна.

logo