-

Складаємо план виховної роботи класного керівника

3 листопада 2021
24612
Середній бал: 5 із 5

Проведемо аналіз плану виховної роботи класного керівника, адже план – показник професійного рівня, педагогічної компетентності і системного підходу.

Під час складання плану виховної роботи класний керівник враховує:

Функціональні обов’язки класного керівника

Циклограма діяльності класного керівника

Моніторинг виховної діяльності класного керівника

Форми плану виховної роботи

У плані виховної роботи вказуйте:

 • перелік заходів
 • відповідальних за організацію
 • терміни проведення.

Як свідчить досвід, найзручніше користуватися планами виховної роботи, у яких цю інформацію подано у таких формах:

 • план-графік
 • план-сітка
 • календарний план
 • циклічний план тощо.

Завдання та обов`язки класного керівника

4 факти про якісний план виховної роботи:

 • можна втілити в життя
 • різносторонній
 • містить конкретні справи
 • ґрунтується на потребах учнів, їх батьків, громадськості.

Завдання класного керівника
на день, тиждень, місяць, семестр, рік

Структура плану виховної роботи

Незалежно від періоду виконання — рік, семестр, чверть — план класного керівника повинен містити:

За що платять класному керівникові у школі

Психолого-педагогічна характеристика на учня: як скласти

Характеристика класу: як скласти

Зміст розділів у плані роботи класного керівника

Аналіз виховної роботи за минулий навчальний рік

Дайте відповіді на запитання:

 • У яких формах проводили заходи минулого року?
 • Чи були вони результативними, чи вплинули на клас і учнів зокрема?
 • Чи брали участь у цих заходах батьки та громадськість?
 • Чи забезпечувалася співпраця з органами учнівського самоврядування класу?
 • Які проблеми вдалося розв’язати за допомогою виховної роботи?

Цілі та завдання виховної роботи

Влучні завдання виховної роботи:

 • узгоджуються з інтересами та цінностями класу
 • відповідають особливостям колективу та умовам його життєдіяльності
 • забезпечені ресурсами для реалізації
 • конкретні, чіткі, ясно сформульовані
 • придатні до коригування
 • можна продіагностувати

Психолого­педагогічна характеристика класу

Містить:

Основні напрями виховної роботи та заходи класного колективу

Плануйте виховну роботу слід відповідно до змістових ліній та виховних досягнень:

Варіюйте форми і методи виховної роботи, враховуючи реальні потреби учнівського колективу та батьків

Беріть до уваги різноманітні діяльнісні та діалогічні форми виховної роботи, адже їх використання сприяє:

Обирайте заходи, що дають змогу учням бути не просто виконавцями розроблених класним керівником сценаріїв, а брати активну участь у їх розробці

Індивідуальна робота з учнями

Вказуйте відомості про надання індивідуальної допомоги певним учням.

Якщо у класі є діти, які важко адаптуються в умовах учнівського та педагогічного колективів, не дотримуються норм і правил поведінки у школі та поза її межами, то у цьому розділі зробіть відмітку про проведення з ними виховних заходів

Робота з батьками

Зробіть батьків активними учасниками навчально-виховного процесу: передбачте заходи, до організації та проведення яких плануєте залучити батьків

Умовою успішної виховної роботи є співпраця класного керівника з батьками, оскільки сім’я — найсприятливіше середовище формування особистості учня

Виявлення обдарованих учнів у школі: місія (не)здійсненна

logo