Телефонуйте 0 800 212 012, якщо бажаєте передплатити. Усі дзвінки безплатні

Активуйте подарунковий доступ >

Педрада

Форми роботи з батьками та «Школа молодих батьків»

 • 25 жовтня 2017
 • 7388

Дізнайтеся, які є форми роботи з батьками в дошкільному закладі та як спрямувати зусилля педагогів та батьків на розвиток дитини за допомогою проекту «Школа молодих батьків»

Вступ до дитсадка знаменує новий етап розвитку особистості, пов’язаний із входженням дитини в соціум, адаптацією до нових умов життя, засвоєнням правил поведінки в групі. Важливо створити широкий розвивальний простір, сприятливий для повноцінної життєдіяльності дитини раннього віку в сім’ї та дитячому садку. Проводьте роботу з батьками в дошкільному закладі, використовуючи різні форми та засоби. 

Нетрадиційні форми роботи

Завдання просвітницької роботи з батьками

Провідне місце у формуванні особистості дитини раннього віку відведено сім’ї. Саме тут малюк отримує первинні уявлення про навколишню дійсність, усвідомлює себе повноправним представником суспільства. Украй важливо, аби батьки розуміли, що за виховання й розвиток своєї дитини несуть відповідальність передусім вони, а решта освітніх інститутів, зокрема й заклад дошкільної освіти, мають лише сприяти цьому.

Просвітницька робота закладу дошкільної освіти з родинами має бути спрямована на ознайомлення, розширення та поглиблення уявлень членів родини про сучасні освітні завдання. Зокрема, ідеться про роль вікових та індивідуальних особливостей дитини в її особистісному становленні, сутність компетентності як інтегративної якості особистості.

Основні завдання просвітницької роботи з батьками:

 • розкривати важливість ролі матері й батька (об’єднання їхніх зусиль) у вихованні дитини раннього віку
 • ознайомлювати батьків з ефективними методами та прийомами розвитку, виховання та навчання дітей раннього віку
 • формувати в батьків віру в можливості дитини
 • переорієнтовувати батьків з дорослої на дитячу модель буття дитини раннього віку в сім’ї
 • розвивати упевненість у собі, уміння враховувати свої здібності, довіряти власному життєвому досвіду, своїм життєвим враженням та відчуттям
 • роз’яснювати батькам необхідність формування компетентної особистості дитини, починаючи з раннього віку
 • створювати в сім’ї та дошкільному навчальному закладі сприятливі умови для формування компетентності дитини раннього віку
 • ознайомлювати з базовими якостями особистості, показниками їх сформованості в дитини раннього віку
 • актуалізувати важливість створення в сім’ї життєвого простору, що сприятиме розвитку дитини в спокійному природному темпі.

Форми роботи з батьками в закладі дошкільної освіти

Бесіди

Батьківський клуб

Консультації

Вечори відпочинку

Відвідування сім’ї дитини

Родинні свята і розваги

День довіри

Виставки

Родинний міст

Освітні проекти

Семінари-практикуми, тренінги

Скринька довіри

Круглі столи

Педагогічний порадник для батьків

Творчі майстерні

Інформаційні стенди

Батьківські збори

Папки-пересувки

Батьківські конференції

Родинні газети

День відкритих дверей

Мультимедійні презентації

День добрих справ

 «Школа молодих батьків» як форма просвітницької роботиСкачайте таблицю з описом мети та змісту роботи кожної з названих форм співпраці

Робота з батьками в ДНЗ (ЗДО): принципи співпраці

Принципи

Характеристика

Дотримання прав батьків

Не нав’язуйте батькам форм співпраці, а пропонуйте і практично доводьте їх ефективність, зацікавлюйте батьків. Під час роботи враховуйте звичаї і традиції родин дітей, їх культурну, релігійну, етнічну приналежність

Врахування уподобань, інтересів, нахилів членів родин дітей

Вивчення та врахування запитів, інтересів та вподобань батьків дає змогу не лише дізнатися про їхні очікування, виявити схильності й таланти членів родин, а й вдало скоординувати співпрацю, обрати доцільні форми взаємодії. Це забезпечить ефективне використання досвіду батьків під час їхньої участі в освітньому процесі

Творчий підхід

Під час організації роботи з батьками творчо підходьте до досягнення поставленої мети. Так співпраця буде ефективнішою

Конструктивне спілкування

Спілкування з батьками має бути позитивно емоційно забарвленим. Чітко визначте питання й теми для обговорення

Своєчасна підготовча робота

Плануючи співпрацю з сім’єю, пам’ятайте, що батьки можуть відчувати невпевненість, сумніватися, чи впораються із поставленими завданнями. Тому інформацію про різні форми роботи з дітьми педагогічні працівники доводьте до відома батьків заздалегідь. Так ви у ніяковість і збільшите участь батьків в освітньому процесі. Щоб уникнути непорозумінь під час організації різних заходів, до проведення яких залучили батьків, підготуйте бейджі для себе та для батьків

Скачайте інфографіку про форми роботи з батьками від журналу «Вихователь-методист дошкільного закладу»

Форми роботи з батьками | інфографіка

Підготовка до реалізації  проекту «Школа молодих батьків»

Мета

створення сприятливих умов для підвищення теоретичної та практичної обізнаності батьків щодо ключових орієнтирів розвитку, виховання та навчання дітей раннього віку

Завдання

 • перебудувати організаційну структуру дошкільного навчального закладу відповідно до принципів варіативності, індивідуального підходу, доступності, співпраці із сім’єю
 • створити позитивний імідж дошкільного навчального закладу
 • сформувати команду однодумців, здатних до ефективної самоосвіти та реалізації своїх творчих здібностей
 • удосконалити науково-методичну підготовку педагогів.

Створення відповідних умов

Вони необхідні для:

 • надання педагогам і батькам права на відповідальне самовизначення
 • оволодіння батьками базовим набором теоретичних та практичних знань, умінь та навичок щодо розвитку, виховання та навчання дітей раннього віку
 • формування стійких мотивів і намірів батьків щодо досягнення особистих успіхів у розвитку, вихованні та навчанні дітей раннього віку
 • переорієнтування стилю спілкування педагогів і батьків, встановлення їхніх партнерських взаємин
 • згуртування педагогічного колективу, підвищення його професійної майстерності.

Очікувані результати

 • оновлення педагогічної практики взаємодії педагогів та батьків
 • усвідомлення батьками головних педагогічних принципів розвитку, виховання та навчання дітей раннього віку
 • формування педагогічної культури та психологічної грамотності батьків.

Особливості планування проектної діяльності 

План роботи «Школи молодих батьків»Скачайте приклад
План роботи «Школи молодих батьків» (ЗДО № 138, Харків)

При плануванні діяльності враховуйте такі особливості родин:

 • склад
 • вік батьків
 • освіта
 • стаж шлюбного життя
 • кількість дітей
 • досвід батьківства
 • матеріальний стан
 • умови проживання
 • професійні інтереси
 • характери тощо
 • етнічну, соціальну та культурну приналежність сім’ї

Особливу увагу приділяйте неповним сім’ям, розлученим, із повторним шлюбом, конфліктним.

Конфіденційність

Створіть сприятливі умов для конфіденційного спілкування батьків із різними фахівцями — практичним психологом, лікарем-педіатром, старшою медичною сестрою, музичними керівниками, інструктором з фізичної культури, учителями англійської мови.

Організуйте консультативний куточок, ізольований від стороннього втручання, що нагадував би домашній інтер’єр і містив достатню кількість педагогічної та психологічної літератури.

Аби батьки регулярно відвідували всі ваші засідання, потурбуйтеся про їх своєчасне сповіщення: розробіть спеціальні запрошення, які батьки отримували за декілька днів до засідання Школи.

Результативність роботи

 «Школа молодих батьків» допомагає:

 • розкрити виховні можливості педагогів та родини, спонукати їх до максимального використання цього потенціалу у формуванні особистості дитини
 • підвищити рівень психолого-педагогічної культури батьків, сформувати в них свідоме розуміння власної відповідальності за результат виховання власної дитини
 • заохотити батьків до активної участі в освітньому процесі на рівні партнерства та співпраці
 • залучити батьків до створення належних умов для забезпечення життєдіяльності та повноцінного розвитку дітей у сім’ї та в дитячому садку.

Просвітницький проект «Школа молодих батьків» на прикладі ЗДО № 138 (м. Харків) допоміг досягнути таких результатів:

 • батьки усвідомили свій статус та ролі в освітньому процесі
 • переконалися, що вони є повноправними суб’єктами цього процесу
 • зрозуміли, що заклад дошкільної освіти — це не закрита система, і саме  вони є дієвою опорою педагогів як безпосередньо в роботі з дітьми, так і в розв’язанні різних супутніх проблем, пов’язаних зі створенням умов для такої роботи
 • батьки перестали ставитися до дитсадка як до установи, яка зобов’язана надати їм комплекс послуг з догляду, навчання і виховання їхніх дітей
 • більшість батьків позбавилися звички відмежовуватися від участі в житті дошкільного навчального закладу або групи.

Організуйте також «Школу батьківства» про виховання в дитині доброти.

За матеріалом Альбіни Кіяшко,
вихователя-методиста закладу дошкільної освіти № 138, Харків;
принципи організації роботи з батьками —
за матеріалом Світлани Мартиненко, директора ДНЗ № 792, Київ,
ж. «Вихователь-методист дошкільного закладу»

Булінг педагогів: п’ять порад для нівелювання проблеми

Ольга КляпецьПсихолог-консультант, канд. психол. наук, Київ
«Заводилами» булінгу педагога здебільшого є ті самі діти, які цькують своїх однокласників. Вони вже мають досвід насилля чи глузування над іншими. Коли булери ігнорують правила дорослого життя та обирають жертвою педагога, то в такий спосіб посідають ще вищий ступінь у дитячій ієрархії.
Підписка на статті

Щоб не пропустити жодної нової статті, підпишіться на розсилку

Освітні заходи

Освітні заходи

Перевірте свої знання та здобудьте нові

Взяти участь
Інтернет-магазин

Самое выгодное предложение

Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями щодо передплати і станьте нашим читачем просто зараз

Ми в соцмережах

Зареєструймо наші взаємини!

І я Вам подарую цілий світ освіти:
 • допомагатиму розв’язати робочі завдання
 • запрошуватиму на освітні заходи
 • сповіщатиму про новини

Портал «Педрада»

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
Реєстрація за хвилину!
До світу освіти