Який робочий час вчителя на тарифну ставку

7 серпня 2019
123642
Середній бал: 5 із 5

Чи тотожні повному робочому часу вчителя його 18 навчальних годин на тиждень, що дорівнюють тарифній ставці?

Одразу слід зауважити, що робочий час учителя залежить від:

  • розкладу уроків
  • планів виховної та методичної роботи.

Як управляти репутацією закладу: ЧЕК-ЛІСТ

Робочий час вчителя

Включає час виконання педагогом:

  • навчальної, виховної, методичної, організаційної роботи
  • іншої педагогічної діяльності, передбаченої трудовим договором

Конкретний перелік та обсяг видів робіт встановлюють трудовим договором відповідно до законодавства

За ст. 60 Закону України «Про освіту»

Чи є норма робочого часу для вчителя

Щоб відповісти на це запитання, оглянемо дві законодавчі норми:

  • ст. 50 КЗпП, якою встановлена максимум нормальної тривалості робочого часу — 40 год./тиждень

18 год.

— це навчальні години протягом навчального тижня, що становлять тарифну ставку

Менший обсяг встановлюють тільки за згодою вчителя 

Зрештою, педагогічне навантаження вчителя закладу загальної середньої освіти — це:

  • час, призначений для здійснення освітнього процесу
  • 18 навчальних годин протягом навчального тижня, що становлять тарифну ставку
  • інші види педагогічної діяльності, як-от:

– класне керівництво

– перевірка зошитів

– завідування навчальними кабінетами тощо.

Педагогічне навантаження вчителя на ставку = 18 год./тиждень + іще дещо

Скачати таблицю

Чи обмежений час роботи вчителя 18 навчальними годинами

Окрім навчального навантаження, у робочому часі вчителя є й інша діяльність — передбачена ст. 25 Закону України «Про загальну середню освіту».

За таку діяльність педагог отримує доплати відносно тарифної ставки:

інші види педагогічної діяльності вчителя

співвідношення з тарифною ставкою

20–25%

10–20%

  • завідування

⇒ майстернями

15–20%

навчальними кабінетами

10–15%

⇒ навчально-дослідними ділянками

Два нюанси «іншого» педнавантаження:

logo