Як складають картку вивчення діяльності педагогічного працівника

7 листопада 2017
36864
Середній бал: 5 із 5

У міжатестаційний період адміністрація навчального закладу складає картку вивчення діяльності педагогічного працівника. Що передбачають у цій картці

Найважливішим заходом у системі оцінювання професійної діяльності педагогічного працівника є атестація.

Під час атестації враховують не лише показники попереднього етапу діяльності вчителя, а й зміни у:

 • рівні професійної компетентності
 • результативності
 • вмінні робити висновки та проектувати педагогічну діяльність на майбутнє.

Щоб все урахувати та провести атестацію об’єктивно, у закладі складають картку вивчення діяльності педагогічного працівника у міжатестаційний період.

Справи керівника у жовтні: що проконтролювати

Складанню картки передує:

 • науково-методичний супровід професійної діяльності педагогічного працівника
 • аналіз портфоліо індивідуальних досягнень педагогічного працівника (якщо він його з власного бажання підготував).

Орієнтовна структура картки:

Справи керівника у жовтні: що проконтролювати

Науково­-методичний супровід професійної діяльності

Аби сам процес і результати атестації були спрямовані на утвердження особистої гідності, підвищення авторитету педагогічних працівників, їх діяльність необхідно вивчати не лише в рік атестації, а й у міжатестаційний період.

Для цього адміністрація закладу має організувати науково-методичний супровід (або моніторинг професійної діяльності педагога). Атестаційна комісія аналізує:

 • динаміку розвитку його професійної компетентності
 • проблеми та пріоритетні напрями професійної компетентності педагогічного працівника
 • взаємозв’язок процесу атестації і розвитку професійної компетентності.

І для вчителя, який атестується, і для членів атестаційної комісії науково-методичний супровід дає чимало переваг, як-от:

 • зекономити час при підготовці до наступної атестації
 • зробити діяльність у міжатестаційний період максимально наближеною до повсякденної діяльності педагогічного працівника
 • виявити професійний рівень педагогічного працівника
 • розвивати рефлексію, критичне мислення, організованість
 • планувати власну професійну діяльність у міжатестаційний період.

У межах науково-методичного супроводу адміністрація закладу має з’ясувати такі відомості про діяльність педагогічного працівника в міжатестаційний період, як:

 • самоосвіта
 • дослідна та експериментальна робота
 • участь у роботі методичного об’єднання (МО).

Самоосвіта

На початку навчального року кожен педагогічний працівник:

 • обирає методичну тему, над якою він працюватиме протягом року або більшого проміжку часу
 • визначає напрям і зміст своєї роботи.

Робота над методичною темою є довготривалим процесом, під час якого педагог набуває нових знань та досвіду. Саме тому у відомостях про самоосвіту педагогічного працівника слід вказати його здобутки у роботі над методичною темою.

Дослідна та експериментальна робота

За участі у дослідній та експериментальній роботі підвищується професійна майстерність. Залежно від досвіду й кваліфікації педагогічного працівника участь у таких заходах може бути:

 • активна — виступ з доповіддю за результатами дослідної та експериментальної роботи
 • пасивна — відвідування заходів у якості слухача.

Результатом дослідної й експериментальної роботи є участь вчителя у:

Складаючи характеристику педагогічного працівника, слід обов’язково брати до уваги його участь у дослідній та експериментальній роботі, адже вона сприяє:

 • самоосвіті
 • підвищенню професійного рівня
 • творчому пошуку.

Участь у роботі методичних об’єднань

Усі МО планують свою роботу відповідно до річного плану роботи закладу. При цьому під час складання плану роботи МО, графіка взаємовідвідування уроків:

 • ураховують думку, можливості та потреби кожного педагогічного працівника, який входить до МО
 • визначають відповідальних за виконання пунктів плану так, щоб у роботі були задіяні всі члени МО.

Саме тому МО позитивно впливає на формування професійної майстерності педагогічного працівника, який атестується.

Участь у МО має чимало інших переваг, адже на засіданнях зазвичай:

 • активно обговорюють новітній педагогічний досвід, шляхи підвищення професійної майстерності
 • обмінюються власними розробками щодо використання ІКТ в освітньому процесі тощо.

Портфоліо педагогічного працівника

Кожен педагогічний працівник має власні напрацювання — певні дослідження, розробки уроків тощо.

У Типовому положенні про атестацію педагогічних працівників вказано, що до атестаційних комісій за власною ініціативою можна подавати матеріали, що підтверджують професійний рівень. Тому чимало педагогів демонструють власні напрацювання під час атестації, зокрема й у вигляді портфоліо.

Найчастіше портфоліо оформлюють як презентацію, щоб докладно й ґрунтовно ознайомити членів атестаційної комісії і з професійними досягненнями педагогічного працівника, і з рівнем володіння ним ІКТ.

Складання характеристики

Картка вивчення діяльності педагогічного працівника у міжатестаційний період містить дані, отримані у результаті науково-методичного супроводу та аналізу портфоліо. Для директора навчального закладу ця картка є основою для створення характеристики педагогічного працівника, яку обов’язково слід подати на розгляд атестаційної комісії.

Характеристика має містити:

 • оцінку виконання педагогічним працівником посадових обов’язків
 • відомості про професійну та фахову підготовку.

Зауважте!

Шаблони документів до атестації, зокрема й картки, доступні в програмі КОЗА Онлайн

logo