Усе, що потрібно для вивчення рівня розвитку дошкільника

5 квітня 2021
26582
Середній бал: 5 із 5

Шаблони і розробки для вихователя-методиста, з якими вивчення і фіксування рівня розвитку дошкільників стане простим і систематизованим

Вихователь-методист спільно з педагогічним колективом обирає або розробляє методичний інструментарій, за допомогою якого:

  • отримує цілісне уявлення про рівень розвиненості та вихованості дітей певної вікової категорії
  • зіставляє фактично досягнуті результати з очікуваними
  • раціонально планує розвивальну роботу. 

Художньо-естетичний напрям: ПРИКЛАДИ ЗАВДАНЬ


Анкети й тести

Стануть у пригоді під час роботи з педагогічними працівниками та батьками для вивчення індивідуальних особливостей дітей

Опитувальники

Знадобляться для проведення бесід із дітьми для виявлення їхніх знань про навколишнє середовище

Індивідуальні картки

Використовуйте для фіксації результатів спостереження за поведінкою, емоційними реакціями дитини під час різних видів діяльності, а також відомостей, отриманих під час моніторингових досліджень і діагностичної роботи

Зведені картки 

Зручна форма для систематизації інформації, зібраної про кожну дитину, аналізування рівня розвитку дітей певних вікових груп

Базовим компонентом дошкільної освіти регламентовано, що узагальненим результатом освітньої роботи є сформованість компетенцій дошкільника за кожною освітньою лінією.

Ознайомтеся з повним переліком розміщених на диску шаблонів документів та методичних розробок:

МОНІТОРИНГ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ РОЗВИТКУ ДІТЕЙ

Презентація «Моніторинг індивідуальних особливостей розвитку дітей»

Довідкова таблиця «Методи моніторингу індивідуальних особливостей розвитку дітей»

Проект наказу про організацію та проведення моніторингу індивідуальних особливостей розвитку дітей

План проведення моніторингу індивідуальних особливостей розвитку дітей в дошкільному навчальному закладі на рік

План роботи групи з моніторингу індивідуальних особливостей розвитку дітей

Довідкова таблиця «Порівняння понять: діагностика, моніторинг, аналіз, контроль»

Індивідуальна карта розвитку дитини

Основні показники, які містить індивідуальна картка розвитку дитини

Картка спостереження за взаємодією батьків і дитини

Опитувальник для педагогів і батьків «Визначення індивідуальних особливостей розвитку дитини»

Анкета для батьків «Визначення здібностей дитини»

Картка моніторингу індивідуальних особливостей розвитку дитини

Картка індивідуального освітнього маршруту дитини (бланк)

ОЦІНЮВАННЯ ФІЗИЧНОГО РОЗВИТКУ

Паспорт здоров’я

Карта діагностування розвитку основних рухів дітей

Пам’ятка «Оцінювання фізичного розвитку дітей»

Таблиця для оцінювання фізичного розвитку хлопчиків трьох років

Таблиця для оцінювання фізичного розвитку хлопчиків чотирьох років

Таблиця для оцінювання фізичного розвитку хлопчиків п’яти років

Таблиця для оцінювання фізичного розвитку хлопчиків шести років

Таблиця для оцінювання фізичного розвитку дівчаток трьох років

Таблиця для оцінювання фізичного розвитку дівчаток чотирьох років

Таблиця для оцінювання фізичного розвитку дівчаток п’яти років

Таблиця для оцінювання фізичного розвитку дівчаток шести років

ДІАГНОСТИКА ПСИХІЧНОГО РОЗВИТКУ

Картка виявлення найважливіших ознак типу вищої нервової діяльності дитини

Картка психологічного фону розвитку дітей

Картка нервово-психічного розвитку дитини раннього віку

Нормативна карта розвитку (за Надією Коротковою, Петром Нєжновим)

Нормативна карта розвитку «Творча ініціатива»

Нормативна карта розвитку «Ініціатива як уміння ставити мету і проявляти вольове зусилля»

Нормативна карта розвитку «Комунікативна ініціатива»

Нормативна карта розвитку «Пізнавальна ініціатива — допитливість»

ВИВЧЕННЯ РІВНЯ РОЗВИТКУ ДИТИНИ РАННЬОГО ВІКУ

Завдання для вивчення динаміки досягнень дитини раннього віку із сенсорно-пізнавального розвитку на рік

Картка вивчення динаміки досягнень дитини раннього віку із сенсорно-пізнавального розвитку за рік

Зведена картка аналізування рівня досягнень дітей раннього віку із сенсорно-пізнавального розвитку за рік

Комплекс вправ для вивчення рівня сенсорного розвитку дитини раннього віку

Зведена картка вивчення рівня сенсорного розвитку дітей раннього віку

Зведення картка аналізування рівня досягнень дітей раннього віку

ВИВЧЕННЯ РІВНЯ РОЗВИТКУ ДИТИНИ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

Молодша та середня групи

Картка спостережень за розвитком дитини

Картка спостережень за поведінкою дитини

Картка аналізування дотримання дітьми соціокультурних норм

Опитувальник для визначення рівня знань дітей четвертого року життя про об’єкти і явища природи

Опитувальник для визначення рівня знань дітей п’ятого року життя про об’єкти і явища природи

Критерії визначення рівня знань дітей про об’єкти і явища природи

Індивідуальні картки для перевірки знань дітей п’ятого року життя

Картка вивчення пізнавального розвитку дитини п’ятого року життя

Індивідуальний маршрут розвитку дитини

Старша група

Опорна карта «Діагностування рівня розвитку дітей шостого (сьомого) року життя» (з наочними матеріалами)

Картка діагностування рівня розвитку дітей шостого (сьомого) року життя

Пам’ятка «Показники сформованості ігрових умінь дітей шостого (сьомого) року життя»

Картка спостереження за творчою грою

Картка спостереження за іграми з правилами

Опитувальник для виявлення знань дітей шостого (сьомого) року життя про об’єкти і явища природи

Індивідуальні картки для перевірки знань дітей шостого (сьомого) року життя

Картка вивчення пізнавального розвитку дитини шостого (сьомого) року життя

Картка визначення рівня сформованості соціальної компетенції дитини шостого (сьомого) року життя

Рівні сформованості соціальної компетенції дітей шостого (сьомого) року життя

Зведена картка аналізування рівня сформованості компетенцій дітей шостого (сьомого) року життя за освітніми лініями

Зведена картка визначення динаміки досягнень дітей шостого (сьомого) року життя за рік

ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ РОЗВИТКУ ДОШКІЛЬНИКА ЗА КВАЛІМЕТРИЧНОЮ МОДЕЛЛЮ

Методичні рекомендації щодо оцінювання рівня розвитку дитини старшого дошкільного віку за допомогою кваліметричної моделі

Протокол оцінювання рівня розвитку дитини старшого дошкільного віку

Кваліметрична модель оцінювання рівня розвитку дитини старшого дошкільного віку

Інструкція до кваліметричної моделі оцінювання рівня розвитку дитини старшого дошкільного віку

Протокол оцінювання рівня розвитку дитини старшого дошкільного віку (бланк)

Програма оцінювання рівня розвитку дитини старшого дошкільного віку

Кваліметрична модель оцінювання рівня розвитку дитини старшого дошкільного віку (з діаграмою «Невикористані резерви розвитку дитини старшого дошкільного віку)

Результати моніторингу рівня розвитку дитини старшого дошкільного віку (з діаграмою)

logo