Заняття з розвитку мовлення дітей дошкільного віку

7 квітня 2021
58119
Середній бал: 5 із 5

Скористайтеся запропонованою системою планування освітньої роботи з розвитку мовлення дошкільників, аби заняття були ефективними, змістовними і цікавими

Як написати якісний фандрейзинговий план

Перед педагогами дошкілля стоять важливі завдання:

 • розвивати усне мовлення дітей
 • навчати їх рідної мови
 • формувати культуру мовленнєвого спілкування.

Система розвитку мовлення дітей дошкільного вікуСкачайте
циклограму проведення дидактичних ігор та індивідуальної роботи на тиждень

До основних складових, які формують мовленнєву компетентність дітей, належать:

Заняття з розвитку мовлення

Заняття з розвитку мовлення

Головною складовою цієї системи є планування спеціальних занять з розвитку мовлення як організованого, планомірного, систематичного, цілеспрямованого процесу:

 • розвитку мовленнєвих здібностей дітей
 • формування у них мовленнєвих умінь і навичок
 • збагачення словника
 • засвоєння елементарних знань про культуру мовлення.

Плануючи заняття, враховуйте такі чинники:

 • зміст навчання в кожній віковій групі 
 • пізнавальну тему тижня (ознайомлення з навколишнім світом і природою);
 • обрану методику розвитку мовлення:

— методику доктора педагогічних наук Алли Богуш
— технологію діяльнісного підходу до навчання мови і розвитку мовлення дітей доктора педагогічних наук Катерини Крутій
— методику розвитку зв’язного мовлення доктора педагогічних наук Наталії Гавриш
— теорію розв’язання винахідницьких завдань (ТРВЗ) у мовленнєво-творчій діяльності

 • вид заняття — комплексне або тематичне
 • основні частини заняття:

— звукова культура мовлення
— словникова робота
— граматична правильність мовлення
— зв’язне діалогічне і монологічне мовлення.

Відповідно до методики Алли Богуш комплексне мовленнєве заняття — це заняття, що складається із трьох самостійних частин, кожна з яких присвячена одному з розділів мовленнєвої роботи. Ураховуючи рівень підготовки дітей, визначте самостійно, який розділ розглядати з ними першим. В окремих випадках доцільно розпочинати заняття з роботи над словником чи граматичною правильністю мовлення, а потім переходити до розв’язання завдань з розвитку зв’язного мовлення, які є обов’язковими елементами комплексних занять. Робота над звуковою культурою мовлення зазвичай є третьою частиною заняття. Заплануйте комплексні мовленнєві заняття тричі на місяць.

Тематичне мовленнєве заняття, присвячене реалізації завдань з одного мовного розділу, проводять один раз на місяць. Тематичне заняття, присвячене розв’язанню завдань зв’язного мовлення, зазвичай не планують. Але у старшій віковій групі за потреби можуть передбачати і таке.

Ураховуючи наведені чинники, плануйте заняття з розвитку мовлення відповідно до орієнтовного розподілу занять на тиждень у середу або четвер.

Завдання для відпрацювання мовленнєвого матеріалу будуйте на змісті заняття з ознайомлення із природою чи ознайомлення з навколишнім світом, яке планують на понеділок чи вівторок відповідно до однієї із двох пізнавальних тем тижня. Наприклад:

Пізнавальна тема тижня — «Природа Космосу» (середня вікова група).

Вид заняття — тематичне, основним компонентом якого є звукова культура мовлення.

Тема заняття — «Звуки [с], [з], [м], [м’], [р]».

З огляду на тему тижня відпрацювання цих звуків відбуватиметься на лексичному матеріалі до пізнавальної теми тижня: сонце, зорі, місяць, ракета тощо.

Мета заняття:

навчати дітей 

 • виділяти перший звук у слові
 • визначати місце звука у слові
 • вчити знаходити слова зі звуками [м], [м’]

вправлятися в артикуляції звуків

розвивати

 • мовне дихання
 • фонематичний слух
 • силу голосу.

Визначайте тему заняття відповідно до змісту мовленнєвих завдань:

 • «Назвемо лагідно тварин»
 • «Чарівні слова»
 • «Наші друзі До, Від, Біля»
 • «Складання сюжетної розповіді за картиною»
 • «Розкажемо про іграшку» тощо.

Однак іноді можна визначати тему заняття з розвитку мовлення відповідно до сюжетної лінії, завдяки якій розв’язуватимуть мовленнєві завдання:

 • «На допомогу весні»
 • «Мандруємо Космосом».

Заняття з ознайомлення з навколишнім світом та природою

Пов’яжіть заняття з розвитку мовлення із заняттями з ознайомлення із природою чи навколишнім світом — використовуйте на занятті відповідний лексичний матеріал. Дошкільники закріплять та активізують у мовленні словник відповідно до тем тижня, розширять свій кругозір, поповнюватимуть знання про об’єкти і явища навколишнього світу.

Дидактичні ігри та вправи

Застосовуйте дидактичні ігри і вправи на заняттях і під час інших режимних моментів. Добирайте їх, враховуючи:

 • пізнавальні теми тижня
 • заняття з розвитку мовлення
 • вік дошкільнят
 • рівень сформованості мовленнєвих умінь.

У системі планування дидактичні ігри та вправи забезпечують закріплення й удосконалення набутих на заняттях мовленнєвих умінь і навичок, також відіграють важливу роль в індивідуальній роботі з дітьми.

Індивідуальна робота

Приділяйте увагу індивідуальній роботі з дітьми, у яких виявлено проблеми щодо формування певних мовленнєвих умінь і навичок. Практика засвідчила, що цю складову планування вихователям іноді складно узгодити із плануванням дидактичних ігор. Щоб уникнути небажаної повторюваності однакових видів роботи з дітьми протягом тижня, скористайтеся циклограмою проведення дидактичних ігор та індивідуальної роботи. Вона не лише допоможе доцільно спланувати форми роботи з дітьми, враховуючи орієнтовний розподіл занять на тиждень, а й сприятиме систематичності, послідовності, різнобічності планування та проведення зазначених форм роботи протягом тижня. За потреби скоригуйте її відповідно до завдань вашого закладу дошкільної освіти.

Використання художньої літератури

За допомогою творів художньої літератури словник дітей:

 • збагачується
 • уточнюється
 • активізується.

Для закріплення правильної звуковимови, розвитку виразності мовлення і поетичного слуху у дошкільників, читайте з ними:

Запропонуйте дітям переказати оповідання чи казку, аби розвивати в них зв’язне мовлення.

Під час добирання й планування творів художньої літератури враховуйте пізнавальну тему тижня і завдання з розвитку мовлення.

Театральна діяльність

«Подорож до чарівного лісу»

У системі планування роботи з розвитку мовлення важливим є взаємозв’язок трьох складових «заняття — художня література — театральна діяльність». Набуті під час занять з розвитку мовлення уміння і навички — засоби виразності, діалогічне і монологічне мовлення — діти використовують у театральній діяльності.

Простежмо взаємозв’язок усіх трьох складових у плануванні роботи з розвитку мовлення у середній віковій групі на прикладі пізнавальних тем тижня «Сільськогосподарська праця восени», «Фрукти і ягоди».

При розкритті зазначених тем використано такі твори художньої літератури:

 • соціально-побутового характеру — Віра Паронова «Зебра»
 • природничого характеру — Василь Сухомлинський «Коржик і Колосок», «Хліб — то праця людська»,«Восени пахне яблуками»,«Мамин кавун», «Чого яблука стали кислі?»
 • морально-етичного спрямування — Лев Толстой «Кісточка»; Микола Стеценко «Гіркий апельсин»; Наталія Кулик «Ромасеве яблуко і Петрикова груша», українська народна казка «Півник і двоє мишенят».

Заняття з розвитку мовлення

Тема: переказування народної казки «Півник і двоє мишенят».
Вид заняття: комплексне.
Мета:

 • Зв’язне мовлення. Вчити переказувати казку за частинами, використовуючи пряму мову
 • Словник. Збагачувати лексику дітей прикметниками та дієсловами
 • Звукова культура мовлення. Вчити чітко вимовляти звуки рідної мови, вправляти у вимові звуків [с], [ш]; інтонаційно забарвлювати висловлювання, використовуючи окличну та прохальну інтонації; контролювати силу голосу, темп мовлення.

Театральна діяльність — театр іграшок «Півник і двоє мишенят».

Мета: вчити дітей емоційно сприймати і відтворювати художні твори, відчувати авторську інтонацію та передавати за допомогою інтонації характер героїв казки.

Сюжетно-рольова гра

Сюжетно-рольова гра як складова системи планування відіграє особливу роль у розвитку комунікативних умінь дітей, зокрема:

 • вміння будувати діалог у грі
 • висловлювати власну думку
 • знаходити однодумців для реалізації своїх задумів
 • використовувати у спілкуванні численні мовленнєві засоби тощо.

Зауважте!

Саме під час занять та інших форм роботи з використанням творів художньої літератури, ви формуєте в дітей знання й уміння, які є підґрунтям для успішного розвитку в дошкільників комунікативно-мовленнєвих умінь і навичок, що позитивно впливають на організацію самостійних ігор та їх збагачення; підвищення мовленнєвої активності дошкільників.

За матеріалом Ірини Романюк,
методиста Науково-методичного центру Управління освіти Миколаївської міської ради,

Світлани Бондарук,
завідувача дошкільного навчального закладу № 84 комбінованого типу «Журавлик», Миколаїв,
ж. «Вихователь-методист дошкільного закладу»

logo