Замовте видання онлайн або телефонуйте 0 800 212 012. Дзвінки безплатні

Активуйте подарунковий демодоступ

Практика управління дошкільним закладом

Справи директора ЗДО на січень–травень

14 листопада 2017
16651
Середній бал: 0 із 5

Директорові закладу дошкільної освіти в поміч — перелік управлінських та інших справ на січень–травень календарного року

⇒ Орієнтовна циклограма наказів у ЗДО на рік

Здійснюючи управління закладом дошкільної освіти, керівник, окрім управлінської діяльності, опікується питаннями:

Оглянемо орієнтовну циклограму роботи керівника ЗДО на перші п'ять місяців календарного року.

Справи директора ЗДО на кожен місяць:

Важливі справи січня

Циклограма на січеньзбережіть таблицю

Управлінська діяльність

Підготувати наказ про перенесення робочих днів у 20__ році

Затвердити графік відпусток працівників закладу на 20__ рік та ознайомити з ним працівників

Організувати роботу щодо упорядкування справ і документів попереднього діловодного року для їх експертизи та зберігання

Проаналізувати виконання плану роботи закладу на рік

Перевірити стан освітнього процесу (відповідно до річного плану роботи)

Скласти та подати до відповідного органу управління освітою звіт дошкільного навчального закладу за рік (форма 85-к)

Видати наказ про встановлення батьківської плати за харчування дітей пільгових категорій у закладі

Внести до річного плану роботи закладу зміни

за потреби

Розробити та затвердити номенклатуру справ та порядок документообігу в закладі

Внести зміни у тарифікації педагогічних працівників

Розробити колективний договір та додатки до нього чи внести зміни, доповнення до чинного колективного договору та його додатків

Розробити правила внутрішнього розпорядку закладу чи внести зміни до них

Видати наказ про призначення виконувача обов’язків директора на час його відсутності

Організувати списання обладнання, інвентарю і матеріалів, які непридатні для використання

Упорядкувати особові справи та трудові книжки працівників

Охорона праці та безпека життєдіяльності

Підготувати накази про організацію роботи з

⇒ цивільного захисту у 20__ році

⇒ питань охорони праці у 20__ році

Проаналізувати стан травматизму у 20__ році та скласти план заходів щодо запобігання травматизму

Скласти довідку про стан роботи з охорони праці, безпеки життєдіяльності у 20__ році

за потреби

Методична діяльність

Проаналізувати результативність проведення новорічних ранків

Підготувати план роботи вихователів, музичних керівників, інструкторів із фізкультури на лютий

Скласти план підготовки до засідання педагогічної ради (відповідно до річного плану роботи)

Проаналізувати роботу з молодими спеціалістами (якщо такі є)

Освітня діяльність

Розробити систему роботи щодо формування психологічної готовності старших дошкільників до шкільного навчання за результатами діагностування

Провести заходи з українознавства до Дня соборності України

Медичне обслуговування та організація харчування

Проаналізувати стан організації харчування дітей у закладі у 20__ році

⇒ та видати відповідний наказ

Проаналізувати стан захворюваності дітей у 20__ році

Провести моніторинг середньорічної чисельності дітей, зокрема дошкільників віком від трьох до шести (семи) років

Внести пропозиції відповідному органу управління освітою щодо встановлення розміру батьківської плати за харчування дітей пільгових категорій

Скласти план заходів із гігієнічного виховання

за потреби

Справи керівника у жовтні: що проконтролювати

Важливі справи лютого

Циклограма на лютийзбережіть таблицю

Управлінська діяльність

Вивчити стан виконання ухвалених педагогічною радою управлінських рішень

Затвердити графік проведення святкових ранків, присвячених Міжнародному жіночому дню (8 Березня)

Провести засідання педагогічної ради

Видати накази про:

⇒ впровадження заходів щодо економного використання води, тепла, електроенергії

за потреби

⇒ результати оперативного контролю з питань організації харчування дітей

підготовку закладу до весняного періоду

Охорона праці та безпека життєдіяльності

Перевірити ведення документації з охорони праці та безпеки життєдіяльності

Створити комісію щодо перевірки виконання Інструкції з охорони життя і здоров’я дітей

за потреби

Методична діяльність

Погодити плани роботи вихователів, музичних керівників, інструкторів з фізкультури, керівників гуртків на березень

Скласти довідку про результати тематичного вивчення стану освітньої роботи педагогів (у разі завершення вивчення)

Підготувати анкети для опитування педагогів і батьків щодо роботи закладу

Провести засідання робочої групи зі складання плану роботи закладу на наступний навчальний рік

Надати консультації та методичну допомогу педагогам щодо підготовки виступів на засіданні педагогічної ради, організувати тематичні виставки методичних і дидактичних засобів, підготувати проект рішення педагогічної ради

Погодити сценарії святкових ранків, присвячених Міжнародному жіночому дню (8 Березня)

Внести корективи в план вивчення системи роботи педагогів, які атестуються

за потреби

Організувати педагогічні читання (конференцію) з актуальних питань роботи закладу

Освітня діяльність

Провести діагностування дошкільної зрілості дітей шестирічного віку

Організувати проведення Дня здоров’я

Підготуватися до відзначення Міжнародного дня рідної мови

Скласти сценарії святкових ранків, присвячених Міжнародному жіночому дню (8 Березня)

Медичне обслуговування та організація харчування

Проаналізувати стан фізичного розвитку дітей та комплектування їх за групами здоров’я

Скласти список працівників закладу, які підлягають обов’язковим профілактичним медичним оглядам у березні

Оформити матеріали медико-педагогічного контролю за фізичним розвитком дітей кожної групи

Підготувати звіт про щеплення

Скласти картотеку страв відповідно до примірного двотижневого меню на весняний період

Перевірити дотримання санітарно-гігієнічних вимог та протиепідемічного режиму в кожній групі

Скласти примірне двотижневе меню на весняний період

за потреби

Важливі справи березня

Циклограма на березеньзбережіть таблицю

Управлінська діяльність

Перевірити:

⇒ дотримання працівниками графіка роботи

⇒ своєчасність внесення батьками плати за харчування дітей

Проаналізувати мережу груп та кількість дітей у них, визначити наявність вільних місць і скласти орієнтовну мережу груп на 20__/20__ навчальний рік

Подати до атестаційної комісії закладу підготовлені характеристики діяльності педагогічних працівників у міжатестаційний період

Провести підсумкове засідання атестаційної комісії

Видати накази про:

результати атестації педагогічних працівників у поточному навчальному році

за потреби

⇒ проведення місячника з благоустрою території закладу

⇒ виконання вимог Інструкції з організації охорони життя і здоров’я дітей у весняно-літній період

⇒ заходи пожежної безпеки у весняно-літній період

⇒ заходи з підготовки та експлуатації спортивних споруд у весняно-літній період

⇒ стан роботи з профілактики дитячого травматизму, охорони життя та здоров’я дітей

⇒ організацію розроблення та перегляду окремих видів документів з охорони праці

⇒ результати тематичного (комплексного) вивчення стану освітнього процесу (відповідно до річного плану роботи)

⇒ проведення Дня охорони праці

⇒ підготовку до проведення Дня відкритих дверей

Підготувати проект письмового повідомлення про можливе наступне вивільнення працівників, які працюють у закладі, у зв’язку зі скороченням кількості груп, штатних одиниць тощо

Охорона праці та безпека життєдіяльності

Перевірити стан:

⇒ охорони праці та безпеки життєдіяльності в закладі

⇒ профілактичної роботи з батьками щодо запобігання дитячому травматизму

Проаналізувати виконання працівниками Інструкції з організації охорони життя і здоров’я дітей

Методична діяльність

Підготувати:

⇒ документи (клопотання, атестаційні листи) щодо присвоєння педагогічним працівникам кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії» та педагогічних звань

⇒ довідку про організацію та результативність гурткової роботи

⇒ уточнені списки дітей, які підуть до першого класу

Скласти план підготовки до Дня відкритих дверей

Надати допомогу педагогам з питань планування освітньої роботи з дітьми на квітень

Погодити плани роботи вихователів, музичних керівників, інструкторів з фізкультури, керівників гуртків на квітень

Організувати ознайомлення батьків дітей старших груп з порядком:

⇒ приймання дітей до першого класу початкової школи

⇒ конкурсного приймання дітей (учнів, вихованців) до гімназій, ліцеїв, колегіумів, спеціалізованих шкіл (шкіл-інтернатів)

Вивчити організацію та результативність гурткової роботи

Організувати відзначення:

⇒ Міжнародного жіночого дня — 8 Березня

⇒ Шевченківських днів

⇒ Міжнародного дня театру

Освітня діяльність

Провести заходи, присвячені:

⇒ Міжнародному жіночому дню — 8 Березня

⇒ Шевченківським дням

⇒ Міжнародному дню театру

Підготуватися до проведення Дня відкритих дверей

Провести збори для батьків, діти яких підуть до першого класу, за участі вчителів початкової школи

Провести роботу з дітьми шостого року життя та їхніми батьками щодо профілактики шкільної дезадаптації майбутніх першокласників

Медичне обслуговування та організація харчування

Перевірити дотримання санітарно-гігієнічних вимог та протиепідемічного режиму в кожній групі

Провести роз’яснювальну роботу серед батьків про необхідність своєчасного оформлення медичної карти дитини для школи (ф. 026/о)

Оформити:

⇒ контрольну карту диспансерного нагляду (ф. 030/о)

за потреби

⇒ індивідуальні карти імунізації дітей (ф. 063-1/о)

Проконтролювати проходження працівниками закладу обов’язкових профілактичних медичних оглядів

Важливі справи квітня

Циклограма на квітеньзбережіть таблицю

Управлінська діяльність

Організувати проведення місячника з благоустрою території закладу

Затвердити графік проведення випускних ранків для дітей старших груп

Проаналізувати мережу груп та кількість дітей у них, визначити наявність вільних місць і скласти орієнтовну мережу груп на 20__/20__ навчальний рік

Підготуватися до звітування керівника закладу на загальних зборах (конференції)

Видати накази про:

⇒ стан харчування дітей в І кварталі 20__ року

за потреби

⇒ стан захворюваності дітей у І кварталі 20__ року

⇒ проведення практичного тренінгу з евакуації дітей та працівників

⇒ підготовку та проведення Тижня охорони праці й безпеки життєдіяльності

⇒ проведення комплексного (тематичного) вивчення стану роботи з питань, визначених річним планом роботи

⇒ результати оперативного контролю з питань організації додаткових освітніх послуг

⇒ проведення анкетування батьків дітей 5-річного віку для визначення відвідування їхніми дітьми закладу протягом літнього періоду

⇒ присвоєння кваліфікаційних категорій (встановлення тарифних розрядів), педагогічних звань педагогічним працівникам за результатами атестації

⇒ проведення щорічної акції з благоустрою «За чисте довкілля»

⇒ організацію літнього оздоровлення дітей у закладі

Затвердити примірне двотижневе меню на літній період, погодити його з відповідним територіальним органом санітарного нагляду

Охорона праці та безпека життєдіяльності

Проаналізувати готовність колективу до дій в екстремальних ситуаціях

Проконтролювати своєчасність проведення інструктажів з охорони праці

Підготувати:

⇒ довідку про стан дитячого травматизму у І кварталі 20__ року

за потреби

⇒ звіт про проведення Дня цивільного захисту й Тижня охорони праці та безпеки життєдіяльності

Методична діяльність

Погодити

⇒ сценарії випускних ранків

⇒ плани роботи вихователів, музичних керівників, інструкторів з фізкультури, керівників гуртків на травень

Проаналізувати рівень освіченості, розвиненості та вихованості дітей випускних груп відповідно до вимог Базового компонента дошкільної освіти

Провести анкетування батьків дітей п’ятирічного віку для визначення місця подальшого отримання освіти їхніми дітьми

Скласти:

⇒ план проведення Дня цивільного захисту

за потреби

⇒ план проведення Дня відкритих дверей

Створити робочі групи з розроблення річного плану роботи закладу на новий навчальний рік

Внести зміни до плану роботи закладу на літній оздоровчий період

Освітня діяльність

Провести збори для батьків, діти яких підуть до першого класу, за участі учителів початкової школи

Ознайомити батьків із правилами приймання дітей до закладів загальної середньої освіти та розмістити їх на інформаційних стендах у куточках для батьків дітей випускних груп

Медичне обслуговування та організація харчування

Проаналізувати:

⇒ виконання норм харчування дітей у І кварталі 20__ року

⇒ стан захворюваності дітей у І кварталі 20__ року

⇒ проходження дітьми старших груп обов’язкових медичних оглядів перед вступом до школи

Скласти:

⇒ звіт про стан захворюваності дітей у І кварталі 20__ року

⇒ звіт про виконання норм харчування дітей у І кварталі 20__ року

⇒ список працівників закладу, які підлягають обов’язковим профілактичним медичним оглядам у ІІ кварталі 20__ року

⇒ примірне двотижневе меню на літній період

Сформувати картотеку страв відповідно до примірного двотижневого меню на літній період

Перевірити дотримання санітарно-гігієнічних вимог прибирання дитячих майданчиків

Подати до відповідного органу управління освітою звіт про виконання норм харчування дітей у І кварталі 20__ року

Подати до відповідного органу управління освітою та органу охорони здоров’я звіт про стан захворюваності дітей у І кварталі 20__ року

Важливі справи травня

Циклограма на травеньзбережіть таблицю

Управлінська діяльність

Провести засідання педагогічної ради

Проконтролювати своєчасність оплати батьками за харчування дітей

Перевірити стан виконання ухвалених управлінських рішень

Обговорити з батьківським комітетом результати роботи за навчальний рік та визначити основні завдання діяльності на 20__/20__ навчальний рік

Узагальнити результати анкетування батьків дітей п’ятирічного віку щодо відвідування їхніми дітьми закладу протягом літнього періоду

Повідомити батьків про мережу груп на літній період

Видати накази про:

⇒ підготовку та організацію літнього оздоровлення дітей у закладі

за потреби

⇒ запобігання харчовим отруєнням та інфекційним захворюванням дітей у літній період

⇒ організацію харчування дітей у літній період

⇒ мережу груп на літній період та режим їх роботи

⇒ підсумки корекційної роботи з дітьми, які відвідують заклад (для закладів компенсуючого типу)

⇒ підготовку закладу до нового навчального року

⇒ призначення виконуючого обов’язки директора на час його відпустки

⇒ надання відпусток педагогічним працівникам і виплату їм допомоги на оздоровлення

Подати до відповідного органу управління освітою

⇒ перелік вакансій на наступний навчальний рік

⇒ заявку на направлення молодих спеціалістів до закладу

⇒ копію наказу про надання відпусток педагогічним працівникам і виплату їм допомоги на оздоровлення

Охорона праці та безпека життєдіяльності

Ознайомити педагогічних працівників із правилами організації безпеки життєдіяльності дітей у літній період

Проконтролювати, чи відповідають приміщення та територія закладу вимогам охорони праці, безпеки життєдіяльності

Перевірити ведення документації з охорони праці та безпеки життєдіяльності

Методична діяльність

Проаналізувати роботу закладу у 20__/20__ навчальному році

Створити творчу групу з підготовки проекту плану роботи закладу на 20__/20__ навчальний рік

Підготувати методичні рекомендації щодо літнього оздоровлення вихованців, зокрема щодо:

⇒ системи загартування дітей усіх вікових груп

⇒ організації рухової активності дітей протягом дня

⇒ забезпечення питного режиму для збереження здоров’я дітей

Розробити пропозиції щодо:

⇒ організації гурткової роботи на 20__/20__ навчальний рік

⇒ орієнтовної мережі груп на 20__/20__ навчальний рік

Вивчити рівень готовності дітей старшого дошкільного віку до шкільного навчання

Освітня діяльність

Організувати відзначення Дня пам’яті та примирення, Дня матері, Міжнародного дня сім’ї

Провести випускні ранки

Медичне обслуговування та організація харчування

Скласти примірне двотижневе меню на літньо-осінній період

Сформувати картотеку страв відповідно до примірного двотижневого меню на літньо-осінній період

Оформити стенд із рекомендаціями щодо організації літнього оздоровлення дітей

Підготувати графік видачі їжі з харчоблоку на літній період

Перевірити, чи відповідають приміщення і територія закладу санітарно­гігієнічним нормам, зокрема:

⇒ обстежити трав’яний покрив території закладу, стан зелених насаджень

⇒ проконтролювати, чи немає на території закладу отруйних рослин та грибів або рослин, що можуть викликати алергічні реакції

Повідомити батьків про порядок проходження медичного огляду перед вступом їхніх дітей до школи та про оформлення відповідних документів

logo
57 секунд зараз = доступ до документів постійно!

Зареєструйтеся —
і скачуйте все! 
 
Зразки та форми документів закладу освіти, інфографіку, рекомендації експертів...

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
І скачаю потрібні файли!
Зареєструюся
57 секунд зараз = доступ до документів постійно!

Зареєструйтеся —
і скачуйте все! 
 
Зразки та форми документів закладу освіти, інфографіку, рекомендації експертів...

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
І скачаю потрібні файли!
Зареєструюся

Зареєструймо наші взаємини!

І я Вам подарую цілий світ освіти:
  • допомагатиму розв’язати робочі завдання
  • запрошуватиму на освітні заходи
  • сповіщатиму про новини

Портал «Педрада»

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
Реєстрація за хвилину!
Зареєструватися