10 кроків організації засідання педагогічної ради в дошкільному закладі

20 листопада 2017
10525
Середній бал: 5 із 5

Аби педрада в закладі дошкільної освіти була ефективною, скористайтеся алгоритмом підготовки колективу до засідання

Справи керівника у жовтні: що проконтролювати

Крок 1. Створюємо робочу групу

Для підготовки до засідання педагогічної ради створіть робочу групу. До її складу, крім вихователя-методиста, зазвичай входять найдосвідченіші педагоги чи ті, які поглиблено працюють над питанням, що розглядатиметься на засіданні.

Підготовку до засідання робоча група розпочинає з розв’язання таких завдань:

 • скласти план підготовки до засідання педагогічної ради
 • визначити форми проведення засідання педради
 • розподілити завдання й обов’язки між педагогами.

Усю роботу фіксуйте у формі плану в довільній формі. Чітко та зрозуміло формулюйте:

 • завдання
 • терміни їх виконання
 • імена і прізвища відповідальних осіб.

Такий конкретизований план:

 • по-перше, дає змогу контролювати роботу педагогів і за потреби вчасно її корегувати
 • по-друге, сприяє ґрунтовній підготовці і конструктивному проведенню засідання.

Педагогічна рада сповна виконуватиме свої функції за умови, якщо правильно визначено форму проведення засідання. Залежно від мети засідання можна проводити в одній із двох форм — традиційній чи інтерактивній.

Педрада у традиційній формі може містити:

 • доповіді

ухвалення рішень
щодо їх розв’язання

 • співдоповіді
 • обговорення питань

Основний недолік такої форми проведення — низька активність педагогів. Тож аби уникнути цього, важливо максимально залучати їх до участі в підготовці та самому засіданні.

Дедалі популярнішими нині є нетрадиційні форми проведення педради, як-от:

 • ділова гра
 • дискусія
 • круглий стіл
 • конкурс
 • аукціон
 • фестиваль
 • КВК тощо.

Вони покликані розв’язувати серйозні питання у цікавій формі. Утім слід добре обміркувати вибір форми проведення заходу.

Виважено добирайте форми проведення педради й коректно їх застосовуйте. Інакше ви ризикуєте перетворити серйозний захід на гру для дорослих.

До підготовки та власне проведення засідання залучіть усіх педагогів дошкільного навчального закладу. Розподілити між ними обов’язки:

 • виступити з доповіддю
 • організувати перегляд досвіду роботи
 • підготувати звіт з досвіду роботи
 • формулювати запитання для обговорення тощо.

Крок 2. Добираємо інформаційно-довідкові матеріали

На цьому етапі вивчіть літературу із запропонованої  теми та доберіть відповідну літературу, рекомендовану вихователям для ознайомлення. Підготуйте виставку новинок методичної літератури на певну тему та зробіть її огляд для вихователів.

Заздалегідь — за два-три тижні до засідання педагогічної ради — вивісіть оголошення, у якому вкажіть:

 • дату
 • порядок денний
 • прізвища доповідачів та співдоповідачів тощо.

Крок 3. Організовуємо роботу з педагогами

Кожне засідання педагогічної ради спрямоване на розв’язання завдань, визначених річним планом роботи дошкільного закладу. Проведіть консультації для педагогів щодо:

 • планування роботи за визначеною темою
 • діагностики рівня розвитку та/або рівня засвоєння знань дітьми
 • організації роботи з батьками (виявлення проблем сім’ї і надання допомоги, бесіди, анкетування, підготовка інформаційних матеріалів тощо)
 • методичні рекомендації щодо розв’язання виявлених проблем (методи і прийоми роботи з дітьми).

За необхідності організуйте та проведіть семінар або практикум з теми, що буде розглянута на засіданні педагогічної ради.

Крок 4. Надаємо допомогу педагогам, які готують виступи

Окремо проведіть консультації з педагогами, які готуватимуть виступи з досвіду роботи або колективний перегляд власного досвіду. За потреби допоможіть їм, зокрема — визначитися зі структурою виступу чи відкритого заходу.

Крок 5. Вивчаємо роботу колективу

Після кількох місяців цілеспрямованої роботи педагогічного колективу над темою засідання педагогічної ради важливо з’ясувати, чи досягнуто очікуваних результатів, а якщо ні, то з яких причин. Для цього сплануйте та проведіть поглиблене вивчення роботи вихователів. На підставі отриманих даних проаналізуйте стан роботи за цим тематичним напрямом закладу дошкільної освіти та підготуйте відповідну інформаційну довідку з рекомендаціями щодо усунення виявлених недоліків.

Довідка містить:

 • аналіз роботи педагогічного колективу
 • об’єктивні висновки про стан роботи вихователів
 • зазначені успіхи
 • вказані недоліки з пропозиціями щодо їх усунення.

Пропозиції мають бути чіткими, із зазначенням термінів їх виконання.

Пам’ятайте, що не можна замінювати аналіз описом роботи, констатацією фактів. Утім важливо не лише глибоко проаналізувати роботу педагогічного колективу, а й зробити правильні висновки та дати об’єктивну оцінку цій роботі.

Крок 6. Готуємо колективний перегляд

Спільно з педагогами, які поглиблено працюють над питанням, що обране для обговорення на засіданні педагогічної ради, організуйте колективний перегляд досвіду роботи фахівців дошкільного навчального закладу з певної теми. До участі в перегляді й обговоренні запросіть увесь педагогічний колектив.

Крок 7. Розробляємо проект рішень педагогічної ради

Обов’язковим етапом підготовки до засідання є робота над проектом рішення педради. Розробіть цей документ, ураховуючи рекомендації, викладені в довідці. Рішення педагогічної ради розглядайте як чітку програму дій педагогічного колективу на певний період.

Пам’ятайте, що кількість рішень, ухвалених на засіданні педагогічної ради, залежить від кількості питань, зазначених у порядку денному засідання.

Важливо також проаналізувати виконання рішень, ухвалених на попередньому засіданні педагогічної ради.

Крок 8. Облаштовуємо місце проведення засідання

Завчасно підготуйте приміщення для засідання. Розставте столи та стільці залежно від форми проведення засідання, аби всім було зручно. Продумайте розміщення потрібного обладнання:

 • дошки
 • техніки
 • стендів
 • плакатів.

Крок 9. Проводимо засідання

Результативність засідання багато в чому залежить від майстерності його ведення. Тож головуючому слід подбати, щоб засідання розпочалося вчасно, чітко визначити регламент і ознайомити присутніх з порядком денним.

Кожне засідання педагогічної ради розпочинайте з аналізу виконання рішень, ухвалених на попередньому.

Протягом засідання головуючий дотримується таких правил:

 • стежить за активністю членів педагогічної ради
 • спрямовує доповідачів за допомогою навідних запитань
 • не допускає грубих зауважень
 • дослухається до пропозицій
 • підсумовує виступи, конкретизує пропозиції
 • активізує педагогів, заохочує ділитися ідеями
 • домагається загального схвалення прийнятих рішень.

Головуючим на засіданні може бути:

 • директор закладу дошкільної освіти
 • вихователь-методист.

Крок 10. Готуємося до наступного засідання

Підготовку до наступного засідання розпочинайте вже наприкінці попереднього:

 • визначте тему
 • окреслити проблемні питання, що їх буде порушено на наступному засіданні.

Ретельна підготовка всіх членів педагогічного колективу до засідання педагогічної ради є запорукою її ефективної та результативної роботи.

Пам’ятайте: засідання педагогічної ради — це насамперед зібрання однодумців. Тож участь у ньому має приносити задоволення та надихати на подальшу професійну діяльність.

За матеріалом Лариси Бондар,
вихователя-методиста дошкільного навчального закладу № 256, Київ,
ж. «Вихователь-методист дошкільного закладу»

logo