Як ефективно організувати роботу з молодими спеціалістами в дошкільному закладі

22 листопада 2017
6693
Середній бал: 5 із 5

Батьки, адміністрація та колеги по роботі очікують від педагога-початківця бездоганного професіоналізму. Чи реально стати таким? Так, якщо вчасно надати молодому спеціалісту потрібну допомогу

Від того, як швидко новий вихователь увіллється в колектив дитячого садка, чи вдасться йому налагодити взаємини, знайти цікаві способи співпраці з дітьми, залежатиме успіх його подальшої педагогічної діяльності.

Одним із першочергових завдань керівника, методичної та психологічної служби дошкільного закладу є не просто залучення молодих спеціалістів до роботи, а «втримання» їх на педагогічній ниві.

Забезпечте педагогам з різним досвідом різнорівневу, диференційовану методичну допомогу.

Зокрема, педагогу-початківцю — недавньому випускникові вишу — майстерно організований методичний та психологічний супровід, який допоможе швидко:

 • адаптуватися до роботи в дитячому садку
 • позбутися відчуття невпевненості у власних силах
 • налагодити успішну комунікацію з усіма учасниками педагогічного процесу
 • сформувати мотивацію до подальшої самоосвіти, розширення знань із психології та педагогіки
 • «відчути смак» професійних досягнень
 • розкрити свою індивідуальність і розпочати формування власної траєкторії професійного зростання.

Використовуйте різні форми підвищення фахової кваліфікації:

Справи керівника у жовтні: що проконтролювати

Методичний проект «Успішний педагог»

Педагоги-початківці у будь-якому разі потребують допомоги досвідченого наставника, тож реалізуйте з ними методичний проект «Успішний педагог».

Мета проекту

 • створити в дошкільному закладі умови для професійного зростання молодих спеціалістів
 • сприяти зменшенню проблем адаптації та успішному входженню у професійну діяльність молодих спеціалістів

Завдання проекту

 • забезпечувати якомога легшу адаптацію молодих спеціалістів у колективі, упродовж усього адаптаційного періоду підтримувати педагога емоційно, утверджувати віру вихователя у власні сили
 • використовувати ефективні форми підвищення професійної компетентності і професійної майстерності молодих спеціалістів, забезпечити інформаційний простір для самостійного оволодіння ними професійними знаннями;
 • спільно спланувати роботу молодих спеціалістів із наставником
 • залучити молодих спеціалістів до оновлення стратегії діяльності дошкільного закладу, об’єднати їх навколо його традицій

Реалізація проекту триває упродовж першого року професійної діяльності молодого спеціаліста й передбачає три етапи:

підготовчий

вересень — середина жовтня

стимулювальний

середина жовтня — травень

рефлексивно-оцінний

травень

Підготовчий етап проекту

Підготовчий етап проекту передбачає знайомство керівництва дошкільного закладу із педагогами-початківцями і створення їм відповідних умов для успішного початку професійної діяльності.

На початковому етапі входження молодого спеціаліста у професію:

 • діагностуйте професійні та особистісні якостей педагога-початківця
 • дайте йому повне навантаження
 • закріпіть  за ним педагога-наставника
 • забезпечте початківця науково-методичною літературою, відповідними матеріалами, рекомендаціями з різних розділів програми, за якою працює дошкільний заклад
 • надайте йому необхідну методичну допомогу
 • створіть приємний мікроклімат у колективі.

Розглянемо докладніше особливості реалізації деяких із цих завдань.

Проведення анкетування

Для того щоб найточніше визначити індивідуальні шляхи роботи з кожним молодим спеціалістом, зрозуміти, як вони бачать майбутню професійну діяльність, які цілі перед собою ставлять, якої допомоги потребуватимуть, передусім з’ясуйте їхній рівень професійної підготовки на момент початку роботи і, що не менш важливо, — визначте:

 • ключові риси характеру
 • педагогічні нахили та здібності
 • ставлення до певних суспільних та педагогічних процесів.

Для цього проведіть анкетування.

Під час анкетування фахівці звертають увагу на таке:

 • чи мають вихователі педагогічну освіту за спеціальністю «Дошкільне виховання» та кваліфікацією «вихователь дітей дошкільного віку»
 • чи добре теоретично підготовлені, чи володіють навичками роботи із психолого-педагогічною та методичною літературою
 • чи мають практичний досвід роботи з дітьми
 • яких результатів у своїй професійній діяльності хочуть досягти.

Об’єднання в групи

Залежно від результатів анкетування молодих спеціалістів, умовно об’єднайте їх у три групи:

 • вихователі, які мають слабку теоретичну та практичну підготовку
 • вихователі із ґрунтовною теоретичною підготовкою, але без досвіду практичної роботи
 • вихователі зі слабко розвиненою мотивацією до праці.

Здебільшого випускникам педагогічних вишів бракує знань і досвіду з методичних та психолого-педагогічних питань, щодо ведення документації, а також із питань побудови взаємодії з батьками вихованців. Тож ці завдання є для наставника пріоритетними під час планування взаємодії з початківцями.

Обрання наставника

Від свого наставника молодий спеціаліст чекає передусім:

 • підтримки
 • поради в актуальних питаннях
 • практичної та теоретичної допомоги.

Налаштовуючи наставників на роботу з молодими спеціалістами, наголошуйте, аби вони не допускали зайвої опіки.

Як свідчить досвід, молодий вихователь відчуває потребу у своєчасній позитивній оцінці своєї праці. Однак нерідко роботу вихователя аналізують, керуючись зовнішніми ознаками. Спокійно в групі — значить, усе в порядку. Пам’ятайте: головне — не зовнішня дисципліна, а те, чи зумів педагог виховати дітей ввічливими, чи навчив їх із повагою ставитися до людей, які їх оточують, чи вміє він вчасно надати допомогу тим дітям, які її потребують. Тож  звертайте особливу увагу саме на ці аспекти педагогічної діяльності молодого спеціаліста.

Ведення індивідуальних планів

На початковому етапі роботи з молодими спеціалістами наставники складають індивідуальні плани професійного становлення кожного з них. Індивідуальний план містить такі розділи:

 • педагогічна самоосвіта та самовиховання
 • участь у «Школі молодого вихователя»
 • участь у роботі методичного об’єднання
 • участь у житті дошкільного закладу.

Індивідуальний план допомагає конкретизувати завдання й цілі, яких наставник пропонує досягти молодому спеціалісту. А відтак завдяки плану можна простежити динаміку професійного розвитку педагога впродовж першого року роботи.

Стимулювальний етап проекту

Під час стимулювального етапу проекту зміцнюйте соціально-професійну позицію кожного молодого спеціаліста за допомогою розвитку його творчої самостійності.

Зокрема, на цьому етапі зверніть увагу на налагодження творчих контактів педагога-початківця з педагогом-наставником, а також залучайте його до вивчення досвіду кращих педагогів. Однак спочатку ознайомте його із досвідом роботи інших педагогів-початківців, і лише потім — із досвідом професіоналів.

Аналізування помилкових дій кожного початківця проводять:

 • директор закладу дошкільної освіти
 • вихователь-методист
 • наставник.

Зазвичай це дає змогу пробудити у молодого спеціаліста критичне ставлення до себе, особливо тоді, коли він не помічає своїх помилок або взагалі неправильно оцінює ситуацію.

Разом з тим, помічайте педагогічні успіхи початківця і відзначайте їх уголос.

Рефлексивно-оцінний етап проекту

Зафіксуйте рівень підготовки, результативність діяльності педагогічного колективу з професійного виховання молодого спеціаліста і намітьте перспективи подальшого розвитку його професійної майстерності.

Для визначення рівня теоретично-практичної підготовки молодого спеціаліста наприкінці першого року його роботи послуговуйтеся такими критеріями:

 • уміння здійснювати науково-педагогічне аналізування програм, посібників
 • майстерність формулювати педагогічні цілі
 • володіння ефективними методами навчання й виховання дітей дошкільного віку
 • обізнаність у педагогіці, психології, зокрема ґрунтовні знання щодо вікової фізіології та особливостей розвитку дошкільників на різних вікових етапах
 • володіння навчальним матеріалом
 • уміння доцільно застосовувати сучасні педагогічні технології в освітньому процесі.

Також під час оцінювання діяльності педагога-початківця враховуйте:

 • ставлення педагога до своїх обов’язків
 • виконання інструкцій
 • виконання індивідуального плану роботи та професійного розвитку
 • внесок у реалізацію завдань дошкільного закладу.

У колективі, де опора на позитивні якості вихователя поєднується з високою вимогливістю до нього, живуть хороші традиції, дух високої відповідальності, товариської взаємодопомоги, творчої ініціативи, — молодий спеціаліст швидко і безболісно входить у педагогічний колектив та досягає хороших професійних результатів.

За матеріалом Ольги Долганової, вихователя-методиста,
Тетяни Щеголєвої, практичного психолога дошкільного навчального закладу № 38, Вінниця,
ж. «Вихователь-методист дошкільного закладу» 

logo