Логопедичні дидактичні ігри для старших дошкільників

28 листопада 2017
5649
Середній бал: 5 із 5

Скористайтеся дидактичними іграми для формування правильної звуковимови та розвитку фонематичного сприймання для дітей старшого дошкільного віку

Справи керівника у жовтні: що проконтролювати

Ігри на автоматизацію звуків

Назва

Мета

Хід гри

Звукові доріжки

 • вправляти у правильній вимові поставлених звуків ізольовано та у складах
 • навчати зіставляти звуки з буквами, поєднувати приголосні та голосні звуки у склади
 • розвивати дрібну моторику, мовне дихання та увагу

Діти, працюючи з карткою із зображеннями предметів і звивистими лініями-доріжками, проводять паличкою або олівцем по лінії і при цьому чітко вимовляють перший звук назви зображеного предмета (приголосний). Відтак повторюють ті самі дії на картках із зображеннями предметів, з’єднаних лініями із голосними буквами, вимовляючи при цьому склад

Звукові ланцюжки

 • навчати визначати наявність та позицію певного звука у слові
 • автоматизувати правильну вимову поставлених звуків
 • розвивати фонематичний слух, логічне мислення та увагу

Діти отримують картки із символами різних звуків або буквами з перфорацією та пазли із зображеннями предметів. Кожна дитина добирає такі картинки-пазли, в назвах яких є звук, зображений на її картці, та визначає місце звука у слові. Якщо картинки-пазли дібрані правильно, то вийде ланцюжок. На один звук може бути кілька ланцюжків

Доміно «Звуки — друзі»

 • навчати уважно слухати, визначати перший звук в слові
 • автоматизувати правильну вимову близьких за звучанням звуків;
 • збагачувати словник
 • розвивати фонематичний слух, слухову увагу, логічне мислення та пам’ять

Логопед перевертає картки-доміно із зображеннями предметів, у назвах яких є звуки [с], [ш], [з], [ж], [ц], [ч], [л], [р]; перемішує і роздає дітям. Відтак викладає на стіл першу картку. Діти визначають перші звуки у словах, що позначають предмети, зображені на картках-доміно, і шукають у себе зображення, назви яких починаються з такого самого звука. Викладають їх по черзі. Виграє той, хто перший викладе свої картки-доміно

Сонце світить

 • автоматизувати правильну вимову звука [c] у словах та реченнях
 • вправляти у складанні речень
 • розвивати зв’язне мовлення, фонематичний слух та увагу

Ллогопед пропонує дітям розглянути картку із зображенням об’єкта, назва якого починається на звук [c] та доповнити речення «Сонце світить на…» відповідним словом. Відтак повторити ціле речення, чітко вимовляючи заданий звук. Наприклад: «Сонце світить на сороку», «Сонце світить на собаку»

Ми дружимо

 • автоматизувати правильну вимову звука [ж] у словах та реченнях
 • вправляти в утворенні орудного відмінка іменників та в диференціації звуків [з] та [ж]

Учитель-логопед пропонує дітям розглянути картинку із зображенням тварин, з’єднаних за допомогою ліній; простежити, хто із тварин із ким дружить. Потім — скласти речення, у кожному слові якого є звук [ж] на кшталт: «Жаба дружить із жуком», «Жирафа дружить з їжачком». Учитель-логопед спонукає дітей чітко вимовляти звуки [з] та [ж]

Повтори речення

 • автоматизувати правильну вимову шиплячих, свистячих та сонорних звуків у словах та реченнях
 • вправляти у складанні речень

Діти розглядають картки із різними зображеннями, з’єднаними попарно за допомогою ліній. Проводять паличкою або олівцем по лінії від одного зображення до іншого та складають речення, у яких поєднують обидва зображення, на кшталт: «Собака їсть ковбасу», «Пилосос схожий на слона», «Лось та рись живуть у лісі»

Ігри на диференціацію звуків

Дидактичні ігри для дошкільнят 

Назва

Мета

Хід гри

По доріжці ти пройди, звуки правильно назви

 • навчати диференціювати в мовленні звуки [c] та [ш]
 • закріплювати правильну вимову заданих звуків ізольовано та у словах
 • формувати навички швидкого переходу від одного артикуляційного укладу до іншого
 • розвивати фонематичний слух, слухову увагу та логічне мислення

Діти розглядають картки зі з’єднаними стрілочками зображеннями, що символізують звуки [c] (синиця) та [ш] (шпак).

Педагог пропонує дітям «пройти» по доріжці, «перестрибуючи» пальчиками з одного зображення на інше, і промовляти при цьому звуки, які символізують ці зображення. Рухатися потрібно за стрілочками. Потім можна запропонувати дітям «пройти» по доріжці, чітко вимовляючи слова, що позначають зображені об’єкти.

Веселі кнопки

 • закріплювати правильну вимову звуків [ж] та [ш], [р] та [л]
 • формувати здатність швидко переходити від одного артикуляційного укладу до іншого
 • розвивати фонематичний слух, увагу та логічне мислення

Діти розглядають картки із зображеннями, з’єднаними стрілочками. Учитель-логопед пропонує дітям, «натискаючи» на зображення, як на кнопки, промовляти звуки, що ці зображення символізують: шина — [ш], жук — [ж], літак — [л], рись — [р]. Рухатися можна в будь-якому напрямку. Діти також можуть працювати в парах: одна дитина «натискає» на кнопки — інша промовляє звуки

Знайди слово із заданим звуком

 • навчати визначати на слух наявність звуків [с], [ш], [з], [ж], [ц], [ч], [л], [р] у словах
 • автоматизувати вимову цих звуків
 • вправляти в диференціюванні певних звуків у мовленні
 • розвивати фонематичний слух

Діти розглядають картки із різними зображеннями. Відтак педагог називає звуки [к], [л], [н], [т], [ж], [р], [с], [з], [ц], [б] тощо, а діти вказують, назва якого зображення містить цей звук та чітко промовляють відповідне слово

Назви перший звук

 • навчати визначати перший звук у словах

Діти розглядають картки із зображеннями різних предметів та об’єктів і називають перший звук у їх назвах

Знайди пару за першим звуком

 • навчати визначати та порівнювати перші звуки у словах

Діти розглядають картки із зображенням різних предметів, з’єднаних за допомогою ліній. Учитель-логопед розподіляє зображення між дітьми. Відтак ті діти, чиї зображення починаються з того самого звука та з’єднані лінією, об’єднуються в пари

Граматичні ігри

Назва

Мета

Хід гри

Я збираюся до дитячого садка

 • навчати складати речення, узгоджувати слова в них
 • вправляти у побудові поширених речень з прикметниками та дієсловами
 • розвивати логічне мислення, зв’язне мовлення

Учитель-логопед показує картки із зображенням різноманітного одягу, пропонує дітям з опорою на картку закінчити речення: «Коли я збираюся в дитячий садок, я вдягаю…».

У реченні діти мають використовувати прикметники для опису речей. Можна запропонувати дітям називати речі, які не зображені на картці

Пригостимо друзів

 • вправляти в утворенні форм орудного та давального відмінків однини й множини іменників, складанні речень
 • вправляти в умінні узгоджувати слова в реченні

Учитель-логопед показує дітям картки із зображеннями тварин і птахів, а також гостинців для них. Діти розповідають, чим можна пригостити тварин і птахів. За потреби учитель-логопед розпочинає речення: «Я пригощу кота….», «Я дам курочці…» тощо

Ігри на розвиток складової структури слова

Назва

Мета

Хід гри

Допоможи друзям навести лад у шафі

 • навчати визначати позицію заданого звука в слові
 • закріплювати поняття «початок» та «кінець» слова
 • розвивати фонематичний слух та логічне мислення

Учитель-логопед роздає дітям картки із зображенням полиць, на кожній із яких схематично зображено початок, середина чи кінець слова. Відтак педагог називає звук та слово, що його містить. Діти визначають місце заданого звука в слові й «кладуть» його на відповідну полицю: верхня — початок слова, середня — середина, нижня — кінець

Знайди потрібний будинок

 • навчати визначати кількість складів у слові, зіставляти їх кількість із кількістю крапочок чи цифрами
 • розвивати дрібну моторику

Діти розглядають картки із різними зображеннями, що за допомогою ліній з’єднані з будиночками із крапочками та цифрами. Відтак діти озвучують назву зображення, визначають кількість складів у ній, проводять паличками по лініях від зображення до будиночків. Діти порівнюють цифру та кількість крапочок на будиночку із тією кількістю складів, яку вони визначили

Поділи й запиши

 • навчати ділити слова на склади та зіставляти їх кількість із відповідними цифрами

Діти розглядають картки із зображеннями предметів та ділять кожне слово-назву на склади. Кількість складів записують у віконцях поряд із зображеннями. Для полегшення завдання можна пропонувати дітям замість цифр малювати відповідну кількість крапочок

Склади речення

 • навчати складати речення
  розвивати мислення та зв’язне мовлення

Діти розглядають парні зображення на картках, відтак складають речення

Знайди доріжку

 • закріплювати знання букв
 • навчати розпізнавати задану букву серед інших
 • розвивати дрібну моторику

Діти розглядають картки із зображеннями різних букв та двох персонажів, поєднують однакові букви між собою, отримуючи «доріжку», по якій один персонаж може дістатися до іншого

Склади розповідь

 • вправляти у складанні речень
 • удосконалювати навички узгодження слів у реченні
 • розвивати логічне мислення, зв’язне мовлення

Діти розглядають картки із зображеннями, поєднаними між собою стрілками, що відображають послідовність подій. Учитель-логопед пропонує дітям скласти розповідь, рухаючись за стрілками від зеленого кружечка. Наприклад: «Їжачок знайшов грибочки. На дереві він побачив білочку і віддав їй один грибочок. Потім від підійшов до ялинки. Під ялинкою сидів зайчик. Зайчик зрадів, коли побачив їжачка. Їжачок і зайчика пригостив грибочком».

За матеріалом Ольги Бобко,
вчителя-логопеда ДНЗ «Червоні вітрила», м. Бровари, Київська обл.,
ж. «Вихователь-методист дошкільного закладу» 

logo