Аби не загубилися в школі: Адаптація учнів перших та п’ятих класів

6 грудня 2017
11338
Середній бал: 5 із 5

Адаптація до освітнього процесу — це пристосування психіки школяра до нового режиму, перебудова його пізнавальної, мотиваційної і емоційно-вольової сфер. Перший «адаптаційний досвід» дитина отримує в дитячому садку, наступні — в першому та п’ятому класах школи

Супровід адаптації школярів у загальноосвітньому навчальному закладі здійснюють працівники психологічної служби, зокрема практичний психолог.

Окреслимо основні причини «адаптаційних труднощів» та визначмо орієнтовний алгоритм супроводу учнів у період адаптації.

Що в державному стандарті базової освіти

Адаптація першокласників: криза 6-7 років

Вступ до школи та адаптація в навчальному закладі спричиняють докорінну перебудову способу життя і діяльності дитини.

Криза 6-7-ми років збігається з початком шкільного життя.

У першокласника зберігається мислення дошкільника та переважає мимовільне запам’ятовування — головним чином того, що зацікавило, а не того, що необхідно.

Психологічний вік, за визначенням Льва Виготського, є новим типом будови особистості та її діяльності. Це ті психічні й соціальні зміни, які вперше виникають на певному віковому етапі. Вони визначають свідомість дитини, її ставлення до середовища, її зовнішнє і внутрішнє життя, весь хід її розвитку.

Вікові особливості першокласників

Вікові особливості першокласників

Успішність школярів у середніх та старших класах залежить від того, як відбувалася адаптація до умов навчально-виховного процесу в початкових класах.

Адаптація п’ятикласників: початок підліткового віку

Підлітковий вік називають критичним, кризовим. Криза підліткового віку полягає в переході від залежного дитинства до незалежної дорослості — «вже не дитина, але ще не дорослий».

Провідні науковці наголошують на тому, що працювати з підлітками слід з огляду на такі чинники:

 • основні новоутворення у психіці
 • провідний вид діяльності
 • соціальна ситуація розвитку.

Вікові особливості п’ятикласників

Вікові особливості п’ятикласників

Соціальна ситуація розвитку підлітка істотно відрізняється від ситуацій розвитку в дитинстві. Розбіжність пов’язана не стільки із зовнішніми обставинами, скільки із внутрішніми чинниками.

Підліток продовжує жити в сім’ї, вчитися у школі, контактувати з однолітками, але сама соціальна ситуація трансформується в його свідомості в нові ціннісні орієнтації.

Перехід від дитинства до дорослості зумовлює іншу розстановку акцентів між сім’єю, однолітками та школою. Зокрема змінюється мотивація до навчання, загальне ставлення до перебування в школі. Якщо молодші школярі психологічно захоплені навчальною діяльністю, то підлітків починають приваблювати взаємини з однолітками.

У п’ятому класі статус школяра ускладнюється:

 • зростає кількість навчальних предметів та поглиблюється їх зміст
 • збільшується навчальне навантаження — кількість уроків та обсяг домашніх завдань
 • збільшується чисельність вчителів
 • вимоги до навчання стають диференційованими.

Дезадаптація: що, як і чому

Дезадаптація — нездатність або неможливість індивіда пристосуватися до умов і вимог соціального оточення; явище, протилежне процесу адаптації.

Ознаки адаптованості учнів

Ознаки адаптованості учнів

За науковим визначенням, шкільна дезадаптація — це утворення неадекватних механізмів пристосування дитини до школи.

Ознаки дезадаптації:

 • підвищена стомлюваність
 • дратівливість
 • спалахи гніву, агресивність або надмірна сором’язливість
 • замкнутість
 • підвищена тривожність
 • низька самооцінка.

За перших ознак дезадаптації необхідно провести роботу з педагогічним колективом, батьками та дітьми.

Прояви дезадаптації:

 • відставання від навчальної програми
 • зниження працездатності наприкінці дня
 • недисциплінованість, порушення правил поведінки
 • невміння будувати взаємини з однолітками та дорослими
 • підвищена тривожність
 • неуспішність у навчанні.

Подолання шкільної дезадаптації має бути спрямоване на усунення причин, що її викликають. Основні причини труднощів під час адаптації:

 • психофізіологічні

 • слабкий тип нервової системи

 • підвищена сенситивність

 • надмірна збуджуваність
 • особливості розвитку 

 • несформованість емоційно-вольової сфери

 • слабка саморегуляція поведінки
 • недоліки сімейного виховання

 • несприйняття дитини

 • батьківська вседозволеність тощо
 • недосконала система організації освітнього процесу

Адаптація учнів: алгоритм роботи психологічної служби

Умовою успішного психологічного супроводу адаптації є індивідуальний підхід до кожного школяра. Та, як показує досвід, практичні психологи зазвичай працюють у цьому напрямі за схожими алгоритмами.

Алгоритм роботи для адаптації учнів

В електронному журналі:

 • Вправи та опитувальники для учнів
 • Діагностика рівня прояву реактивної та особистісної тривожності за методикою
 • Оцінювання рівня шкільної мотивації й адаптації
 • Організація навчального-виховного процесу першокласників: рекомендації педагогу
 • Організація навчального-виховного процесу п’ятикласників: рекомендації класному керівнику
 • Як допомогти дитині адаптуватися до навчально-виховного процесу: поради для батьків п’ятикласників

За матеріалами Наталії СОСНОВЕНКО,
наукового співробітника Українського науково-методичного центру
практичної психології і соціальної роботи НАПН України, Київ

logo