Яким має бути рішення педагогічної ради школи

27 грудня 2017
4164
Середній бал: 5 із 5

Як розроблювати проект рішення педагогічної ради та що і як у ньому має бути

Рішення педагогічної ради завчасно оформлюють у проекті члени робочої групи під час підготовки до засідання.

Зазначені у проекті рішення мають:

  • ґрунтуватися на глибокому попередньому аналізі освітнього процесу
  • містити методи та прийоми, за допомогою яких можна розв’язати актуальні проблеми закладу.

Справи керівника у жовтні: що проконтролювати

Кожне рішення педагогічної ради має бути:

  • спрямованим на розв’язання конкретного завдання
  • сформульованим чітко й лаконічно
  • реальним щодо виконання
  • адресованим певному педагогу чи групі педагогів із:

– конкретною вказівкою, що потрібно зробити

– чітко визначеним терміном виконання

– зазначеним відповідальним за виконання.

Зауважте!

Рішення, прийняте педагогічною радою, є обов’язковим до виконання

Рішення педради легітимне лише за умови присутності на засіданні не менше половини її складу

У рішенні педради слід уникати:

  • загальних фраз
  • розмитості формулювань
  • невизначеності термінів.

Рішення педагогічної ради секретар фіксує у протоколі засідання. Відтак заступник директора вносить корективи у план внутрішньошкільного контролю.

Оскільки рішення педагогічної ради є обов’язковими до виконання, варто переконатися, що всі члени педагогічного колективу ознайомилися з ними, зокрема ті педагоги, які з певних причин не брали участі в засіданні педагогічної ради. Тому інформацію про ухвалені рішення доцільно розмістити на стенді для загального ознайомлення.

Ґрунтовні, глибоко продумані рішення і ретельний контроль за їх виконанням забезпечують ефективну роботу педагогічної ради закладу освіти.

logo