План роботи з логіко-математичного розвитку дітей середнього дошкільного віку

5 січня 2018
8219
Середній бал: 5 із 5

Які форми занять запланувати для логіко-математичного розвитку вихованців середньої групи на рік

Справи керівника у жовтні: що проконтролювати

План роботи з логіко-математичного розвитку дітей п’ятого року життя на навчальний рік

Програмові завдання

Дидактичні форми, методи, засоби

Уміння, що характеризують рівень досягнень дитини

ФОРМУВАННЯ ПОЗИТИВНОЇ МОТИВАЦІЇ ДО ВИВЧЕННЯ МАТЕМАТИКИ

 • Створювати позитивний емоційний фон для навчання
 • Стимулювати розвиток творчої уяви
 • Розвивати абстрактне мислення
 • Стимулювати бажання розв’язувати математичні завдання

 • Виявляти свободу, ініціативу у виборі завдань логіко-математичного змісту
 • Вигадувати продовження казки, розповіді на споріднені теми
 • Користуватися математичною термінологією
 • Зв’язно розмірковувати, користуючись простими словесними конструкціями

ЛОГІКО­-МАТЕМАТИЧНИЙ РОЗВИТОК

Кількість та лічба

 • Ознайомлювати з цифрами від двох до п’яти
 • Формувати навички лічби від двох до п’яти шляхом утворення множин з різною кількістю об’єктів
 • Розвивати уявлення про те, що число віддзеркалює лише кількість предметів і не залежить від їх якості та просторового розміщення
 • Навчати диференціювати порядкові та кількісні числівники

 • Перелічувати предмети, звуки, рухи
 • Рахувати на слух, на дотик, за допомогою зору
 • Перетворювати рівність у нерівність і навпаки
 • Визначати кількість предметів, розміщених у рядок, по колу, хаотично

Величина

 • Порівнювати два предмети за довжиною, шириною, висотою
 • Будувати серіаційний ряд за величиною у висхідному та низхідному порядку від найдовшого/ найкоротшого до найширшого/ найвужчого
 • Проблемні ігрові ситуації
 • Прийом попарного порівняння, протилежності/парності математичних понять
 • Користуватися прийомами обстеження — тактильно-зорового, рухового
 • Розповідати про розмір кожного елемента в ряду величин, обирати з-поміж усіх предметів найкоротший/ найдовший, найширший/ найвужчий

Форма

 • Ознайомлювати з трикутником як геометричною фігурою
 • Навчати розпізнавати та називати трикутник на основі порівняння й протиставлення

 • Проблемні ігрові ситуації
 • Сюжетні картинки, дидактичні й сюжетно-дидактичні ігри

 • Визначати властивості трикутника шляхом обстежувальних рухів — накладанням, прикладанням, показом кутів, сторін, вершин
 • Моделювати різновиди трикутників
 • Упізнавати й розрізняти круг, квадрат, трикутник, знаходити ці фігури довкола себе

Простір

 • Формувати вміння орієнтуватися в просторі відносно свого тіла
 • Навчати визначати та називати напрямки: вперед-назад, вправо-вліво, вгору-вниз

 • Ігри типу «Мандрівники», «Прогулянка лісовими стежинами»
 • Виготовлення колективного колажу «Незвичайний простір»
 • Називати напрямки, характеризувати власне місцезнаходження словами — математичними термінами
 • Виконувати прості інструкції, діяти чітко, впевнено, спрямовувати своє тіло, обираючи правильний напрямок

Час

 • Розширювати уявлення про частини доби, їх послідовність
 • Навчати свідомо оперувати поняттями «учора», «сьогодні», «завтра»
 • Навчати користуватися простою круговою моделлю частин доби та пір року
 • Сюжетні картинки, дидактичні й сюжетно-дидактичні ігри
 • Колективна робота — виготовлення колажу «Час навколо нас»
 • Розуміти цілісність доби через засвоєння узагальнювального поняття того, що будь-які взяті послідовно частини доби утворюють загальне поняття «доба»

                                                             Олена Брєжнєва, доцент кафедри дошкільної освіти 
Маріупольського державного університету, канд. пед. наук.

logo