Не лише обов’язки, а й права учнів в освітньому процесі

11 грудня 2021
24579
Середній бал: 5 із 5

Які ключові права та обов’язки учнів в освітньому процесі визначені законодавством

  Ідеї для завуча: як організувати роботу

  Учень (вихованець) — особа, яка навчається і виховується в одному із закладів загальної середньої освіти.

  Учні мають право на:

  • навчання впродовж життя та академічну мобільність
  • індивідуальну освітню траєкторію

  Індивідуальна освітня траєкторія

  Учні вправі реалізувати індивідуальну освітню траєкторію завдяки вільному вибору:

  • видів, форм і темпу здобуття освіти
  • закладів освіти і запропонованих ними освітніх програм
  • навчальних дисциплін та рівня їх складності
  • методів і засобів навчання
  • якісні освітні послуги
  • справедливе та об’єктивне оцінювання результатів навчання
  • відзначення успіхів у своїй діяльності
  • свободу діяльності:
   • творчої
   • спортивної
   • оздоровчої
   • культурної
   • просвітницької
   • наукової
   • науково-технічної тощо
  • безпечні й нешкідливі умови навчання, утримання і праці
  • повагу людської гідності
  • захист під час освітнього процесу від:
   • приниження честі та гідності
   • будь-яких форм насильства й експлуатації
   • дискримінації за будь-якою ознакою
   • пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю учня
  • користування бібліотекою, інфраструктурою закладу освіти та послугами його структурних підрозділів
  • доступ до інформаційних ресурсів і комунікацій, використовуваних в освітньому процесі та науковій діяльності
  • особисту або через своїх законних представників участь у громадському самоврядуванні та управлінні закладом освіти.

  Заборонено!

  Залучати учнів під час освітнього процесу до:

  • виконання робіт
  • участі в заходах, не пов’язаних із реалізацією освітньої програми (крім випадків, передбачених рішенням КМУ)

  Учні зобов’язані:

  • виконувати вимоги освітньої програми (індивідуального навчального плану за його наявності), дотримуючись принципу академічної доброчесності
  • досягти результатів навчання, передбачених стандартом освіти для відповідного рівня освіти
  • поважати гідність, права, свободи та законні інтереси всіх учасників освітнього процесу, дотримуватися етичних норм
  • відповідально та дбайливо ставитися до власного здоров’я, здоров’я тих, хто їх оточує, довкілля
  • дотримувати:
   • установчих документів
   • правил внутрішнього розпорядку закладу освіти
   • умов договору про надання освітніх послуг (за наявності).

  logo