Організовуємо роботу з музичного виховання дітей дошкільного віку

5170
Міністерство освіти і науки України листом від 02.09.2016 № 1/9-454 надіслало інструктивно-методичні рекомендації «Про організацію роботи з музичного виховання дітей у дошкільних навчальних закладах». Розглянемо, які завдання мають вихователь і музичний керівник та як їх виконувати

У листі визначено, що актуальним завданням дошкільної освіти є виховання художньо-естетичних засад дитячої особистості через відкриття їй світу мистецтва, зокрема музичного, його творчого освоєння.

Під час музичного виховання дітей музичний керівник і вихователь мають спільні функції, як-от:

 • виховна
 • освітня
 • дидактична
 • розвивальна
 • науково-методична
 • організаційна
 • суспільно-педагогічна.

Планування роботи з музичного виховання дітей

Роботу з музичного виховання дітей визначають у формі перспективних і календарних планів.

У перспективному плані на навчальний рік передбачають форми організації музичного виховання (тип заняття, вид і тема розваги, тема свята). На менш тривалу перспективу (один-два місяці) планують зміст розваг і свят.

У календарному плануванні відображають поточний зміст навчально-пізнавальної діяльності у формі:

 • плану-конспекту музичного заняття — педагоги зі стажем до восьми років
 • плану-схеми музичного заняття — досвідчені педагогів.

Задля успішного виконання роботи з музичного виховання дітей доцільно керуватися чітко визначеними метою та завданнями, забезпечуючи при цьому належні умови:

Мета музичного виховання дітей дошкільного віку Основні завдання музичного виховання дітей дошкільного віку Умови успішної музично-педагогічної роботи з дітьми
 • виховання гармонійно розвинутої, естетично й творчо спрямованої особистості під впливом цінностей українського і світового музичного мистецтва
 • розвиток загальної музикальності, здібностей музичного виконавства і творчості
 • формування елементарних основ музичної культури, домірної вікові музичної компетенції
 • виховання життєвої мистецької активності, спрямованості на сприйняття і творення прекрасного в мистецтві та житті (краса, гармонія, виразність, грація, вишуканість), емоційно-ціннісного ставлення до українського і світового музичного мистецтва
 • розвиток загальної музикальності як сукупності музичних здібностей (емоційний відгук на музику, музичний слух і чуття ритму, музичне мислення, музична уява, музична пам’ять), здібностей виразного виконання музичних творів (пісенних, танцювальних, інструментальних) та творчої їх інтерпретації, варіювання, імпровізації
 • формування навичок музичного сприймання, виконавства і творчості в основних видах дитячої музичної діяльності, елементарних основ музичної культури (потреби, переживання, ставлення, інтереси, любов до музики)
 • закладання елементарної компетентності у музичному мистецтві
 • професійність музичного керівника і вихователів
 • гнучке застосування традиційних та нових методів і прийомів музичного виховання, навчання й розвитку дітей в основних видах дитячої музичної діяльності та формах організації
 • сприятливе мистецьке оточення в груповій кімнаті та спеціально обладнане естетичне середовище музичної зали, сучасне змінне оснащення
 • співпраця вихователів, музичного керівника і батьків

Форми організації музичного виховання дітей дошкільного віку

Зміст музично-педагогічної роботи з дітьми має бути деталізованим щодо кожної вікової групи в основних видах музичної діяльності згідно з чинними комплексними та парціальними програмами.

Музичне виховання у дошкільних навчальних закладах організовують у формах, відповідних віку та можливостям дітей.

Рекомендовані такі форми організації музичного виховання дітей дошкільного віку, як:

 • самостійна музична діяльність
 • використання музики у повсякденному житті
 • музичні заняття
 • музичні розваги
 • музично-театралізовані свята
 • додаткові — заняття за інтересами дітей, гуртки (студії).


Пісенний матеріал слід транспонувати відповідно до вікових та індивідуальних можливостей дітей.


Самостійна музична діяльність

Щоденна самостійна музична діяльність пов’язана з ініціативою і бажанням дитини звертатися до власно набутого мистецького досвіду. Тому педагог, спостерігаючи за дітьми, має здійснювати непрямий вплив за організації відповідного розвивального середовища та сприятливих умов для підтримки й розвитку самостійних дитячих музичних проявів. Наприклад, можна моделювати ситуації виклику чи успіху.

Ситуація виклику — це прийом непрямого запрошення до самостійних дій, провокування і спонукання дітей до активності, надаючи нові можливості для реалізації.

Використання музики у повсякденному житті

Щоденне використання музики у повсякденному житті є найпоширенішою формою роботи.

У такому випадку в дитячій групі панує атмосфера повсякденного звернення до музики як життєво необхідного позитивного емоційного враження. Так, педагог має:

 • доцільно використовувати музику у різних видах дитячої діяльності — ігровій, образотворчій, руховій, під час сприймання літературних творів (наприклад, під час слухання музично ілюстрованих казок)
 • збагачувати досвід дітей творами світової класики, добірною українською музикою з національної спадщини — про Україну, її духовно-культурні цінності, про Київ, дім, рідну мову, батьків, — а також сучасною дитячою музикою у виконанні дорослих і дітей (аудіозаписи, відеозаписи).

Використання музики у повсякденні дітей вихователь передбачає у календарному плані.

Музичний керівник і вихователь, орієнтуючись на програмові твори з національної та світової музичної спадщини, дбаючи про високий художній рівень і доступність репертуару, можуть також самостійно добирати музичні твори із сучасних фахових джерел, зокрема посібників, збірок, хрестоматій, журналу «Музичний керівник».

Окрім того, педагоги мають радити добір музики для родинного кола і спонукати батьків цікавитися успіхами своїх дітей у музичній діяльності. На сайтах дошкільних навчальних закладів рекомендовано створити сторінку з музичного виховання дітей. Матеріал для неї мають готувати і періодично оновлювати не лише педагоги, а й батьки.

Музичні заняття

Двічі на тиждень у дошкільних навчальних закладах проводять музичні заняття. Це є провідна форма організованої навчально-пізнавальної діяльності з музичного виховання дітей.

Розрізняють такі види й типи музичних занять:

Види музичних занять Типи музичних занять
 • колективні (уся група)
 • підгрупові (4-12 дітей)
 • індивідуальні (одна-троє дітей)
 • традиційне
 • тематичне
 • домінантне
 • комплексне
 • комплексно-тематичне

Під час планування музичних занять обирають той доцільний тип, що відповідає рівню музично-естетичного розвитку дітей, поставленій освітній меті та актуальним завданням роботи з групою.

Традиційне музичне заняття усталене в основних рисах, найбільш апробоване дошкільною практикою. У ньому поєднані всі види дитячої музичної діяльності:

 • слухання музики
 • співи
 • пісенна творчість
 • музично-рухова діяльність
 • творчість у рухах
 • гра на дитячих музичних інструментах
 • музично-дидактичні ігри.

Усі ці види презентують основні види музичної практики людини (музична творчість, виконавство, сприймання) та музичного мистецтва (інструментальне, вокально-хорове, хореографічне) — а отже формують у дитини початкові уявлення про цілісність і різноманіття мистецтва, навички в усіх видах музичної діяльності.

У тематичному музичному занятті виховний зміст пов’язний із життєвою темою, близькою й зрозумілою, відомою дітям, актуальною для їхнього особистісного і музичного розвитку.

Освітній і розвивальний зміст тематичного музичного заняття відображений у сукупності тем:

 • Які емоції і почуття передає і викликає музика
 • Про що розповідає музика
 • Як розповідає музика.

У домінантному музичному занятті переважає один із видів дитячої музичної діяльності, як-от:

 • музикування
 • музичні рухи
 • співи.

За домінантного музичного заняття створюють атмосферу відповідного музичного мистецтва — інструментального, танцювального, вокально-хорового. Це сприяє успішнішому формуванню виконавських музичних навичок, творчих умінь, вивченню репертуару до свят.

У комплексному музичному занятті музика інтегрована з кількома видами дитячої діяльності, здебільшого художніми. Під час такого заняття доцільно узагальнити одне з художніх понять (наприклад, ритм) через практичну діяльність у різних мистецтвах (музиці, танці, малюнку, витинанку тощо).

Комплексно-тематичне музичне заняття поєднує у собі риси комплексного і тематичного. За такого поєднання підсилюється художньо-естетична і життєва спрямованість музичного заняття для дітей.

Часто комплексно-тематичне музичне заняття є підсумковим.

Музичні розваги

Музичні розваги є естетично привабливою формою мистецько-творчого відпочинку дітей.

Проводять двічі на місяць.

Під час організації музичних розваг звертаються до різноманітного мистецького і життєвого досвіду дітей. Види музичних розваг для дітей і разом з дітьми обирають вихователь і музичний керівник. При цьому важливо враховувати думку дітей і їхній вік.

Можливі, зокрема, такі види музичних розваг:

 • день народження дитини, іменини
 • свято Миколая
 • День матері
 • музичні драматизації казок у виконанні самих дітей
 • вистави різних видів театрів
 • театр дітей і дорослих до Міжнародного дня театру
 • слухання аудіозапису музично ілюстрованих казок, музичних фрагментів з дитячих опер і балетів
 • концерт дитячої творчості
 • тематичні концерти творчості видатних митців
 • фестивалі дитячих талантів і родинної творчості
 • вечори музичних загадок-відгадок, українських колискових пісень, колядок і щедрівок (під час Різдвяних свят), веснянок, закличок, хороводів (під час Великодніх свят)
 • слухання музики і творчого музикування
 • слухання музики і танцювальних імпровізацій
 • вечір поезій і пісень до Всесвітнього дня поезії
 • вечір дитячої творчості до Всесвітнього дня танцю.

Музично-театралізовані свята

Музично-театралізовані свята — це художньо й творчо збагачена форма відзначення святкової події, пори року, соціально й змістовно значущої для виховання і розвитку дитини.

Під час музично-театралізованих свят використовують здебільшого засоби музики, літератури, театру й хореографії.

Проводять два-чотири рази на рік.

Рекомендовані такі музично-театралізовані свята:

 • Свято музики (до Міжнародного дня музики)
 • Свято осені
 • зимове Новорічне свято
 • Свято весни, мами і всіх жінок
 • Свято випуску дітей до школи.

Додаткові форми роботи з музичного виховання

Додаткові форми роботи з музичного виховання є формами мистецького збагачення дитячого життя. У такому випадку передбачають заняття за інтересами дітей, гуртки, студії. Це можуть бути такі форми, як:

Проводять одне-два заняття на тиждень.

Під час таких занять реалізовують варіативний зміст роботи з дітьми та поглиблюють зміст інваріантної складової згідно з Базовим компонентом дошкільної освіти.

Додаткові заняття з музикотерапії організовують за рекомендаціями практичного психолога задля корекції та розвитку дітей з особливими освітніми потребами, порушеннями психофізичного розвитку в умовах корекційної та інклюзивної освіти.

Належному музично-естетичному розвитку дитячої особистості, формуванню домірної вікові музичної компетенції дитини дошкільного віку сприятимуть такі умови, як:

 • дотримання сучасних вимог до змісту, форм, методів музичного виховання
 • збагачення середовища, доцільна організація музично-освітньої роботи
 • творча діяльність педагогів відповідно до означених функцій
 • участь батьків у виховному процесі.Освітні заходи

Освітні заходи

Перевірте свої знання та здобудьте нові

Взяти участь

Інтернет-магазин

Самое выгодное предложение

Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями щодо передплати і станьте нашим читачем просто зараз

Живе спілкування з редакцією

Книжкова полиця

«Складаємо наказ: 5 хвилин і готово» від журналу «Практика управління дошкільним закладом»

Електронна книга «Організація харчування дітей у дошкільних навчальних закладах»

для передплатників е-журналу «Практика управління дошкільним закладом»

Читати книгу© Цифрове видавництво MCFR, 2017. Усі права захищено

Повне або часткове копіювання будь-яких матеріалів порталу, цитування, публікація їх анотованих оглядів допускаються лише з письмового дозволу редакції порталу


 • Ми в соцмережах

Отримайте ключики від усіх дверей!

Для реєстрації потрібна лише хвилинка, а скільки потім користі...

Адже під рукою:

• найсвіжіші новини освітньої сфери

• поради для безпомилкової роботи

• шпаргалки для скачування

• нормативні документи

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Я тут вперше
І отримати доступ на сайт
Знадобиться лише хвилина!
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Упс! Файл доступний лише для зареєстрованих користувачів!

Витратіть на реєстрацію лише 57 секунд і отримайте доступ до:

форм та зразків для скачування
✓ актуальних статей від редакції
✓ докладних відповідей на складні робочі ситуації
✓ найсвіжіших новин галузі
нормативних документівУ мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Я тут вперше
І отримати доступ на сайт
Знадобиться лише хвилина!
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль