Як укладають колективний договір у закладі дошкільної освіти

18 січня 2018
3272
Середній бал: 5 із 5

Хто й навіщо укладає колективні договори та якого порядку слід дотримувати при цьому

Основні нормативно-правові акти, що регулюють питання укладення колективного договору:

Справи керівника у жовтні: що проконтролювати

Мета укладення:

Сторони, які укладають колективний договір

Колективний договір укладають:

 • з однієї сторони — роботодавець
 • з іншої сторони — один або кілька профспілкових органів.

Якщо профспілковий орган відсутній, то замість нього виступає представник працівників, обраний й уповноважений трудовим колективом.

Колективний договір можна укладати в усіх навчальних закладах, які:

 • мають статус юридичної особи
 • використовують найману працю.

Зауважте!

Якщо у закладі є кілька профспілкових організацій, вони повинні на засадах пропорційного представництва (згідно з кількістю членів кожної профспілкової організації) створити об’єднаний представницький орган для укладення колективного договору

Профспілка, що відмовилася від участі в об’єднаному представницькому органі, втрачає право представляти інтереси працівників при підписанні колективного договору

Порядок проведення колективних переговорів

Укладенню колективного договору передують переговори.

Ініціювати проведення колективних переговорів може будь-яка зі сторін:

 • профспілковий орган (представники найманих працівників)
 • керівник закладу (уповноважений ним орган або особа).

Зауважте!

Переговори необхідно розпочати протягом семи днів з дня, коли одна сторона повідомила іншу про бажання укласти колдоговір

Якщо ж у закладі вже діє колективний договір, то переговори про укладення нового можливі не раніше ніж за три місяці до закінчення строку дії попереднього договору (чи у визначені в ньому строки)

Якщо йдеться про новостворений заклад освіти, то колективний договір укладають з ініціативи однієї зі сторін у 3-місячний строк після реєстрації закладу чи рішення про його заснування

♥  Укладання договору про повну матеріальну відповідальність

Підготовка проекту колдоговору

Сторони взаємно:

 • визначають порядок ведення переговорів з питань розроблення, укладення чи внесення змін до колдоговору
 • оформляють порядок відповідним протоколом
 • утворюють робочу комісію з представників сторін.

Переговори щодо укладення колективного договору можна переривати для:

 • проведення консультацій
 • пошуку компромісів тощо.

Якщо в процесі укладення колективного договору виникають розбіжності у поглядах, які сторони не можуть врегулювати самостійно, то для цього вони:

 • застосовують примирні процедури
 • складають протокол розбіжностей, до якого вносять остаточно сформульовані пропозиції про заходи, необхідні для усунення розбіжностей, а також про строки відновлення переговорів
 • утворюють примирну комісію або звертаються до посередника чи Національної служби посередництва і примирення.

Примирні процедури — це врегульована нормативно-правовими актами діяльність примирної комісії (зокрема, за участю незалежного посередника) та/або трудового арбітражу з метою розв’язання колективного трудового спору (конфлікту).

Набрання чинності колективним договором

Набрання чинності колдоговором можливе з дня:

 • підписання представниками сторін
 • зазначеного безпосередньо в договорі. 

Дещо про чинність колективного договору

♦ при зміні складу, структури, найменування роботодавця, від імені якого укладено, — зберігає чинність

♦ за реорганізації закладу:

а) зберігає чинність протягом строку, на який його укладено

б) може бути переглянутим за згодою сторін

♦ за зміни власника зберігає чинність протягом строку дії, але не більше року — тобто сторони мають розпочати переговори про укладення нового або зміну чи доповнення чинного колективного договору

♦ у разі ліквідації закладу колективний договір діє протягом строку ліквідації

Зауважте!

Якщо термін дії договору закінчився, а новий не укладено, то колективний договір продовжує свою дію до часу:

 • укладення нового
 • перегляду чинного (якщо інше не передбачено самим договором)
logo