Телефонуйте 0 800 212 012, якщо бажаєте передплатити. Усі дзвінки безплатні

Активуйте подарунковий доступ >

Педрада

Яким має бути вчитель Нової української школи

 • 22 січня 2018
 • 25950

Визначено компетентності вчителів початкової школи, необхідні для навчання учнів перших класів у 2018/2019 і 2019/2020 навчальних роках

У цьому році вчителі початкових класів підвищуватимуть свою кваліфікацію за Типовою освітньою програмою для підвищення кваліфікації педагогічних працівників, затв. наказом МОН України від 15.01.2018 № 36 (далі — Програма).

Саме в Програмі означено профіль учителя початкової школи.

Профіль, або опис компетентностей, відповідає Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року, схваленої розпорядженням КМУ від 14.12.2016 № 988.

♦ Професійний стандарт вчителя початкових класів (2018)

Дбаємо про здоров’я працівників узимку

Чи задумувалися ви чому працівники часто хворіють? Контактують із хворими? Так. Слабкий імунітет? Так. А якщо створити у закладі здорове середовище, то працівники хворітимуть менше? Скористайтеся порадами, як це зробити.

Профілі базових компетентностей учителя початкових класів

У Програмі виокремлено основні індивідуально-особистісні та професійно-діяльнісні якості вчителя, яких він має набути для успішного виконання стратегічної мети й завдань реформування початкової освіти.

Головна ідея підвищення кваліфікації — забезпечити індивідуально-особистісне та професійно-діяльнісне самовдосконалення педагогів початкової школи завдяки активізації їхньої базової освіти, набутого професійного та життєвого досвіду.

Базові компетентності вчителя початкових класів

професійно-педагогічна компетентність

 • обізнаність із новітніми науково обґрунтованими відомостями з педагогіки, психології, методик, інноватики для створення освітньо-розвивального середовища, що сприяє цілісному індивідуально-особистісному становленню дітей молодшого шкільного віку
 • здатність до продуктивної професійної діяльності на основі розвиненої педагогічної рефлексії відповідно до провідних ціннісно-світоглядних орієнтацій, вимог педагогічної етики та викликів початкової школи

соціально-громадянська компетентність

 • розуміння сутності громадянського суспільства
 • володіння знаннями про права і свободи людини
 • усвідомлення глобальних (зокрема й екологічних) проблем людства і можливостей власної участі у їх розв’язанні
 • усвідомлення громадянського обов’язку та почуття власної гідності
 • вміння визначати проблемні питання у соціокультурній, професійній сферах життєдіяльності людини та віднаходити шляхи їх розв’язання
 • навички ефективної та конструктивної участі в цивілізаційному суспільному розвитку
 • здатність до ефективної командної роботи
 • вміння попереджувати та розв’язувати конфлікти, досягаючи компромісів

загальнокультурна компетентність

 • здатність розуміти твори мистецтва, формувати власні мистецькі смаки, самостійно виражати ідеї, досвід та почуття за допомогою мистецтва
 • усвідомлення власної національної ідентичності як підґрунтя відкритого ставлення та поваги до розмаїття культурного вираження інших

мовно-комунікативна компетентність

 • володіння системними знаннями про норми і типи педагогічного спілкування в процесі організації колективної та індивідуальної діяльності
 • вміння вислуховувати, обстоювати власну позицію, використовуючи різні прийоми розміркувань та аргументації
 • розвиненість культури професійного спілкування
 • здатність досягати педагогічних результатів засобами продуктивної комунікативної взаємодії (відповідних знань, вербальних і невербальних умінь і навичок залежно від комунікативно-діяльнісних ситуацій)

психологічно-фасилітативна компетентність

 • усвідомлення ціннісної значущості фізичного, психічного і морального здоров’я дитини
 • здатність сприяти творчому становленню молодших школярів та їхній індивідуалізації

підприємницька компетентність

 • вміння генерувати нові ідеї й ініціативи та втілювати їх у життя задля підвищення як власного соціального статусу та добробуту, так і розвитку суспільства і держави

інформаційно-цифрова компетентність

 • здатність орієнтуватися в інформаційному просторі, отримувати інформацію та оперувати нею відповідно до власних потреб і вимог сучасного високотехнологічного інформаційного суспільства

Результат підвищення кваліфікації вчителя початкової школи

Педагоги-слухачі опановуватимуть вибіркові модулі за очною, дистанційною та змішаною формами навчання.

Очікувані результати підвищення кваліфікації

Знання і розуміння

 • сучасних тенденцій розвитку освіти взагалі, початкової зокрема
 • соціально-правових основ, законодавчих актів у сфері початкової освіти
 • особливостей процесів викладання і навчання молодших школярів
 • основних механізмів функціонування і реалізації компетентнісної парадигми навчання
 • способів реалізації інтеграційного підходу в навчанні молодших школярів
 • концепції інклюзивної освіти

Розвинені вміння

 • організовувати педагогічну діяльність на компетентнісних засадах (прогнозування, проектування, оцінювання тощо)
 • конструювати та реалізувати сучасні програми навчання молодших школярів із використанням різноманітних методів, форм і технологій
 • діагностувати освітній процес і складати індивідуальні освітні маршрути для становлення учня як особистості, громадянина, інноватора
 • керувати проектною діяльністю школярів
 • організовувати культуромовне освітньо-розвивальне середовище
 • проектувати власну програму професійно-особистісного зростання

Диспозиції (цінності, ставлення)

 • дитиноцентризм, цінність особистості
 • готовність до змін, гнучкість, постійний професійний розвиток
 • відданість ідеї щодо значущої участі в освітньому процесі усіх учнів
 • просування демократичних цінностей (повага до багатоманітності, право вибору, формування спільноти, полікультурність)
 • рефлексія власної професійної практики

Зауважте!

МОН внесе до стандарту вищої освіти за спеціальністю 013 «Початкова освіта» компетентності, набуття яких необхідне для ефективної педагогічної роботи за Концепцією «Нова українська школа».

Дбаємо про здоров’я працівників узимку

Чи задумувалися ви чому працівники часто хворіють? Контактують із хворими? Так. Слабкий імунітет? Так. А якщо створити у закладі здорове середовище, то працівники хворітимуть менше? Скористайтеся порадами, як це зробити.

Підписка на статті

Щоб не пропустити жодної нової статті, підпишіться на розсилку

Освітні заходи

Освітні заходи

Перевірте свої знання та здобудьте нові

Взяти участь
Інтернет-магазин

Самое выгодное предложение

Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями щодо передплати і станьте нашим читачем просто зараз

Ми в соцмережах
Упс! Файл доступний лише для зареєстрованих користувачів!

57 секунд на реєстрацію
І Ви отримаєте доступ до:
форм та зразків
фахових статей
найсвіжіших новин галузі
нормативних документів

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
І скачаю потрібні файли!
Зареєструюся

Зареєструймо наші взаємини!

І я Вам подарую цілий світ освіти:
 • допомагатиму розв’язати робочі завдання
 • запрошуватиму на освітні заходи
 • сповіщатиму про новини

Портал «Педрада»

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
Реєстрація за хвилину!
До світу освіти