Охорона праці + безпека життєдіяльності в закладах загальної середньої освіти

20 листопада 2020
47393
Середній бал: 5 із 5

Огляд Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці в закладах, установах, організаціях, підприємствах, підпорядкованих Міністерству освіти і науки України, затв. наказом МОН України від 18.04.2006 № 304

Питання охорони праці та безпеки життєдіяльності в закладі загальної середньої освіти регулює

"Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності в закладах, установах, організаціях, підприємствах, що належать до сфери управління Міністерства освіти і науки України", затв. наказом МОН від 18.04.2006 № 304 (далі — Положення про ОП та БЖД). Положення про ОП та БЖД чинне у редакції наказу МОН від 22.11.2017 № 1514. 

Охорона праці: справи керівника

Положення про ОП та БЖД

Положення встановлює порядки:

 • навчання та перевірки знань з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності працівників закладів освіти
 • навчання з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності — охорона здоров’я, пожежна, радіаційна безпека, безпека дорожнього руху, цивільний захист, попередження побутового травматизму тощо — здобувачів освіти, зокрема й учнів.

У закладах освіти кожні 3 роки складають і затверджують плани-графіки проведення навчання та перевірки знань працівників з питань охорони праці.

Контролюють дотримання вимог Положення:

 • органи управління освітою
 • органи держнагляду за охороною праці
 • представники профспілки.

Навчання і перевірка знань з охорони праці, безпеки життєдіяльності

Посадові особи та інші працівники закладу освіти під час прийняття на роботу і в процесі роботи проходять інструктаж, навчання та перевірку:

 • знань з питань:
  • охорони праці
  • надання домедичної допомоги потерпілим від нещасних випадків
 • правил поведінки в разі виникнення аварій та надзвичайних ситуацій.

Навчання працівників:

 • є складовою навчання з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності
 • охоплює всіх працівників з урахуванням умов праці та їх діяльності (педагогічної, громадської тощо).

Кожні три роки навчання і перевірку знань з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності проходять:

 • керівники закладів освіти
 • керівники й спеціалісти служб охорони праці
 • особи, відповідальні за організацію роботи з охорони праці, безпеки життєдіяльності
 • інші працівники, які є членами постійної комісії з перевірки знань.

⇒ План і Програма навчання з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності в освіті

Навчання з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності проходять на базі методичних підрозділів органів управління освітою або в закладах освіти та навчальних центрах, визначених місцевими органами управління освітою:

 • керівники закладів середньої освіти, їхніх заступники, відповідальні за охорону праці
 • педагогічні та інші працівників, які викладають питання безпечного ведення робіт або проводять інструктажі з охорони праці, безпеки життєдіяльності
 • працівники місцевих органів управління освітою.

Усі інші посадові особи та працівники закладів освіти проходять навчання й перевірку знань за місцем роботи обсягом не менше 20 год.

Сумісники проходять інструктажі, навчання та перевірку знань за обома професіями.

⇒ Які теми вступного інструктажу з БЖД для учнів

Перевірка знань

Знання посадових осіб та інших працівників закладів освіти перевіряють:

 • з питань цивільного захисту, охорони праці, безпеки життєдіяльності
 • відповідно до вимог нормативно-правових актів з охорони праці, пожежної, радіаційної безпеки тощо.

Перевірку здійснює комісія у складі:

 • голова комісії — керівник або його заступник, до службових обов’язків якого входить організація роботи з охорони праці, безпеки життєдіяльності
 • члени —
  • спеціалісти служби охорони праці
  • представники юридичної, виробничої, технічної служб
  • представник профспілки
  • уповноважена працівниками особа з питань охорони праці
  • викладачі охорони праці, безпеки життєдіяльності закладу освіти, які проводили навчання (за згодою).

Охорона праці в закладі освіти

У складі комісії має бути не менше трьох осіб — інакше її діяльність неправочинна.

Усі члени комісії мають попередньо пройти навчання та перевірку знань з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності у порядку.

Перелік питань для перевірки знань:

 • складає комісії, ураховуючи місцеві умови
 • затверджує керівник закладу освіти.

Форми перевірки знань:

 • тестування

⇒ проводять за допомогою технічних засобів (автоекзаменатори, модульні тести тощо)

 • залік або іспит

⇒ проводять за екзаменаційними білетами як усне чи письмове опитування, творчу роботу

Документація з ОП в школі

Основна необхідна документація з охорони праці наведена в додатках до Положення:

 • Протокол засідання комісії з перевірки знань працівників з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності
 • Посвідчення про перевірку знань з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності
 • Журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці для працівників
 • Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці
 • Реєстрація вступного інструктажу з безпеки життєдіяльності для здобувачів освіти у журналі обліку навчальних занять
 • Журнал реєстрації первинного, позапланового, цільового інструктажів з безпеки життєдіяльності здобувачів освіти

Так, результати заносяться до протоколу засідання комісії з перевірки знань працівників з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності.

Працівники, які виявили:

Працівників, які не пройшли навчання й перевірку знань з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності, не допускають до роботи.

Позачергові навчання та перевірку знань проводять під час переведення працівника на іншу роботу або призначення на іншу посаду, що потребує додаткових знань з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності.

logo