Про філію опорного закладу освіти — офіційно

20 лютого 2018
7553
Середній бал: 5 із 5

Діяльність філії опорного закладу освіти визначено типовим положенням, на основі якого засновники розроблятимуть локальні положення. Що таке філія закладу освіти та на яких засадах вона функціонує

Наказом від 06.12.2017 № 1568 МОН України затвердило Типове положення про філію закладу освіти (чинне від 02.02.2018).

Типове положення:

Справи керівника у жовтні: що проконтролювати

Що таке філія закладу освіти

Філію закладу освіти (опорного закладу освіти) визначено як структурний підрозділ закладу освіти, що:

 • територіально відокремлений
 • не має статусу юридичної особи
 • діє на підставі положення, затвердженого засновником закладу освіти на основі Типового положення.

Філія може:

 • забезпечувати здобуття двох рівнів освіти:

– початкової

– базової середньої

 • мати у своїй структурі підрозділ, який забезпечує здобуття дошкільної освіти.

Функціонування філії закладу освіти

Філію створюють задля:

 • формування єдиного освітнього простору
 • забезпечення рівного доступу осіб до здобуття якісної освіти
 • раціонального та ефективного використання наявних ресурсів суб’єктів освітнього округу (опорного закладу освіти).

Засновник закладу освіти може здійснювати такі правочини стосовно філії:

 • створювати
 • змінювати тип
 • ліквідовувати
 • реорганізовувати.

Управління філією

Філію може очолювати:

Рішення вищого колегіального органу громадського самоврядування (загальні збори трудового колективу) закладу освіти (опорного закладу освіти) є обов’язковими для виконання філією.

У філії можуть діяти органи громадського самоврядування філії.

Кадрові питання

Штатний розпис філії є складовою штатного розпису закладу освіти (опорного закладу освіти).

Завідувач філії, його заступники, педагогічні та інші працівники філії є працівниками закладу освіти (опорного закладу освіти).

Педагогічне навантаження

Педагогічні працівники, які провадять освітній процес у філії:

 • виконують обсяг педагогічного навантаження, який визначає їм керівник закладу освіти (опорного закладу освіти)
 • можуть мати педнавантаження і в закладі освіти (опорному закладі освіти), і у філії (філіях)
 • є членами педагогічної ради закладу освіти (опорного закладу освіти) та беруть участь у її засіданнях.

Методична робота у філії є складовою методичної роботи закладу освіти (опорного закладу освіти).

Відповіді про організацію діяльності філії

Фінансування філії

Фінансування філії відбувається за єдиним кошторисом закладу освіти (опорного закладу освіти).

Філія вправі:

Матеріально-технічна база філії

Майно закладу освіти (опорного закладу освіти) перебуває у користуванні філії на правах повного господарського відання або оперативного управління.

Заклад освіти (оперний заклад освіти) та його філії можуть спільно використовувати наявне майно, зокрема:

 • транспортні засоби
 • шкільні автобуси
 • спортивне обладнання.
logo