Телефонуйте 0 800 212 012, якщо бажаєте передплатити. Усі дзвінки безплатні

Активуйте подарунковий доступ >

Педрада

11 компетентностей учня початкової школи — чек-ліст для вчителя

 • 22 лютого 2018
 • 14164

Які ключові компетентності формувати в учня початкових класів з 2018/2019 навчального року за вимогами нового Державного стандарту початкової освіти

На основі ключових компетентностей, які має набути учень початкової школи, сформоване поняття компетентнісного підходу до навчання. Його враховують при визначенні вимог до обов’язкових результатів навчання учня Нової української школи.

Перелік компетентностей та їх зміст вказано у новому Державному стандарті початкової освіти.

Дбаємо про здоров’я працівників узимку

Чи задумувалися ви чому працівники часто хворіють? Контактують із хворими? Так. Слабкий імунітет? Так. А якщо створити у закладі здорове середовище, то працівники хворітимуть менше? Скористайтеся порадами, як це зробити.

11 компетентностей учня початкової школи — чек-ліст для вчителя11 ключових компетентностей
і їх зміст

► вільне володіння державною мовою

 • вміння усно й письмово висловлювати свої думки, почуття, чітко та аргументовано пояснювати факти
 • любов до читання
 • відчуття краси слова
 • усвідомлення ролі мови для ефективного спілкування та культурного самовираження
 • готовність вживати українську мову як рідну в різних життєвих ситуаціях

► здатність спілкуватися рідною (у разі відмінності від державної) та іноземними мовами

 • активне використання рідної мови в різних комунікативних ситуаціях, зокрема в побуті, освітньому процесі, культурному житті громади
 • можливість розуміти прості висловлювання іноземною мовою, спілкуватися нею у відповідних ситуаціях
 • оволодіння навичками міжкультурного спілкування

► ​математична компетентність

 • виявлення простих математичних залежностей у навколишньому світі
 • моделювання процесів та ситуацій із застосуванням математичних відношень та вимірювань
 • усвідомлення ролі математичних знань та вмінь в особистому і суспільному житті людини

► компетентності в галузі природничих наук, техніки й технологій

 • допитливість, прагнення шукати і пропонувати нові ідеї
 • самостійно чи в групі спостерігати та досліджувати
 • формулювати припущення і робити висновки на основі проведених дослідів
 • пізнавати себе і навколишній світ шляхом спостереження та дослідження

► інноваційність

 • відкритість до нових ідей, ініціювання змін у близькому середовищі (клас, школа, громада тощо)
 • формування знань, умінь, ставлень, що є основою компетентнісного підходу, забезпечують подальшу здатність успішно навчатися, провадити професійну діяльність, відчувати себе частиною спільноти і брати участь у справах громади

► екологічна компетентність

 • усвідомлення основи екологічного природокористування
 • дотримання правил природоохоронної поведінки, ощадного використання природних ресурсів, розуміючи важливість збереження природи для сталого розвитку суспільства

► інформаційно-комунікаційна компетентність

 • опанування основою цифрової грамотності для розвитку і спілкування
 • здатність безпечного та етичного використання засобів інформаційно-комунікаційної компетентності у навчанні та інших життєвих ситуаціях

► навчання впродовж життя

 • опанування уміннями і навичками, необхідними для подальшого навчання
 • організація власного навчального середовища
 • отримання нової інформації з метою застосування її для оцінювання навчальних потреб
 • визначення власних навчальних цілей та способів їх досягнення
 • навчання працювати самостійно і в групі

► громадянські та соціальні компетентності

 • усвідомлення ідей демократії, справедливості, рівності, прав людини, добробуту та здорового способу життя, рівних прав і можливостей
 • співпраця з іншими особами для досягнення спільної мети
 • активність у житті класу та школи
 • повага до прав інших осіб
 • уміння діяти в конфліктних ситуаціях, пов’язаних із різними проявами дискримінації, цінувати культурне розмаїття різних народів та ідентифікацію себе як громадянина України
 • дбайливе ставлення до власного здоров’я і збереження здоров’я інших людей, дотримання здорового способу життя

► культурна компетентність

 • залучення до різних видів мистецької творчості (образотворче, музичне та інші види мистецтв) шляхом розкриття і розвитку природних здібностей, творчого вираження особистості

► підприємливість та фінансова грамотність

 • ініціативність
 • готовність брати відповідальність за власні рішення
 • вміння організовувати свою діяльність для досягнення цілей
 • усвідомлення етичних цінностей ефективної співпраці
 • готовність до втілення в життя ініційованих ідей
 • прийняття власних рішень

Формування ключових компетентностей учнів

В основі формування компетентностей —

 • досвід учнів як здобувачів освіти
 • потреби учнів, що мотивують до навчання
 • знання та вміння учнів, набуті в освітньому середовищі (у школі, в родині) та соціальних ситуаціях.

Уміння, спільні для всіх ключових компетентностей:

 • читати з розумінням
 • висловлювати власну думку усно й письмово
 • критично та системно мислити
 • творити
 • проявляти ініціативу
 • логічно обґрунтовувати позицію
 • конструктивно керувати емоціями
 • оцінювати ризики
 • приймати рішення
 • розв’язувати проблеми
 • співпрацювати з іншими

​​​Ключові компетентності учнів початкових класів

Підписка на статті

Щоб не пропустити жодної нової статті, підпишіться на розсилку

Освітні заходи

Освітні заходи

Перевірте свої знання та здобудьте нові

Взяти участь
Інтернет-магазин

Самое выгодное предложение

Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями щодо передплати і станьте нашим читачем просто зараз

Ми в соцмережах
Упс! Файл доступний лише для зареєстрованих користувачів!

57 секунд на реєстрацію
І Ви отримаєте доступ до:
форм та зразків
фахових статей
найсвіжіших новин галузі
нормативних документів

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
І скачаю потрібні файли!
Зареєструюся

Зареєструймо наші взаємини!

І я Вам подарую цілий світ освіти:
 • допомагатиму розв’язати робочі завдання
 • запрошуватиму на освітні заходи
 • сповіщатиму про новини

Портал «Педрада»

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
Реєстрація за хвилину!
До світу освіти