Освітній процес за Базовим навчальним планом початкової освіти

8 червня 2021
37440
Середній бал: 5 із 5

Як визначає освітній процес Базовий навчальний план Державного стандарту початкової освіти

Базовий навчальний план початкової освіти

У Державному стандарті початкової освіти визначено:

Базовий навчальний план початкової освіти:

 • визначає загальний обсяг навчального навантаження учнів
 • дає цілісне уявлення про зміст і структуру початкової освіти як першого рівня загальної середньої освіти
 • встановлює погодинне співвідношення між освітніми галузями за роками навчання
 • визначає гранично допустиме тижневе навантаження здобувачів освіти
 • загальну щорічну кількість годин за освітніми галузями.

Базовий і типовий навчальні плани

На підставі БНП можна сповна або частково інтегрувати різні освітні галузі. Таку інтеграцію відображають у:

 • типових освітніх програмах
 • освітній програмі закладу загальної середньої освіти.

У процесі інтеграції кількість навчальних годин, передбачених на вивчення кожної освітньої галузі, перерозподіляють так, щоб їх сумарне значення не зменшувати.

Зміст природничої, соціальної і здоров’язбережувальної, громадянської та історичної, технологічної, інформатичної освітніх галузей інтегрують у різній комбінації їх компонентів. Відповідно, перелік і назви інтегрованих предметів та курсів зазначають у:

 • типових освітніх програмах
 • освітній програмі закладу.

Нова українська школа: путівник

Складники Базового навчального плану:

Інваріантний складник

► обов’язковий для всіх закладів загальної середньої освіти незалежно від підпорядкування та форми власності.

Зауважте!

Виключення з інваріантного складника будь-якої з освітніх галузей неприпустиме, оскільки порушує цілісність початкової освіти і наступність з базовою загальною середньою освітою.

В інваріантному складнику БНП для спецзакладів (класів) передбачають корекційно-розвиткову роботу. Її напрями та змістове наповнення визначають з огляду на особливості психофізичного розвитку дітей з особливими освітніми потребами.

Зауважте!

За кожною освітньою галуззю обов’язково визначають корекційно-розвиткову роботу.

Варіативний складник

Заклад загальної середньої освіти самостійно розподіляє варіативний складник БКП, враховуючи:

 • особливості організації освітнього процесу
 • індивідуальні освітні потреби здобувачів освіти.

Варіативний складник відображають в освітній програмі закладу.

Варіативність змісту початкової освіти забезпечують також запровадженням резервного часу в освітній програмі закладу.

Заклади загальної середньої освіти з навчанням мовами корінних народів та національних меншин задля реалізації мовно-літературної освітньої галузі додатково можуть використовувати години варіативного складника БНП.

⇒ Методика проведення інтегрованого уроку в школі

⇒ Приклад освітньої програми закладу загальної середньої освіти

⇒ Концепція Нової української школи

logo