Які основні обов’язки асистента вчителя

15 вересня 2021
60299
Середній бал: 5 із 5

Які функціональні обов’язки асистента вчителя та на що потрібно звернути увагу

Основна функція асистента вчителя як педагогічного працівника — співпраця з учителем інклюзивного класу, аби допомогти приділити увагу кожному учню під час освітнього процесу.

Безпечність приміщень і території: п’ять документів-доказів

Також асистент вчителя:

  • допомагає учням з особливими освітніми потребами у виконанні навчальних завдань, залучає їх до різних видів навчальної діяльності
  • бере участь у складі групи педагогічних працівників закладу освіти у:

– розробленні й виконанні індивідуальної програми розвитку дитини

– адаптації навчальних матеріалів з огляду на індивідуальні особливості навчально-пізнавальної діяльності дитини.

Асистент вчителя: взаємодія з педагогами та дітьми

(відео з онлайн-курсу для вчителів початкової школи від EdEra)

Які основні обов’язки асистента вчителяФункції асистента вчителя

  • організаційна

– допомагає в організації освітнього процесу в класі з інклюзивним навчанням

– надає допомогу учням з особливими освітніми потребами в організації робочого місця

– проводить спостереження за дитиною з метою вивчення її індивідуальних особливостей, схильностей, інтересів та потреб

– допомагає концентрувати увагу, сприяє формуванню саморегуляції та самоконтролю в учня

– співпрацює з фахівцями, які безпосередньо працюють з дитиною з особливими освітніми потребами та беруть участь у розробленні індивідуальної програми розвитку

– забезпечує разом з іншими працівниками здорові та безпечні умови навчання, виховання та праці

веде встановлену документацію

  • навчально-розвиткова

– співпрацюючи з вчителем класу, надає освітні послуги, спрямовані на задоволення освітніх потреб учнів

– здійснює соціально-педагогічний супровід дітей з особливими освітніми потребами, дбає про професійне самовизначення та соціальну адаптацію учнів

– сприяє розвитку дітей з особливими освітніми потребами, поліпшенню їхнього психоемоційного стану

– стимулює розвиток соціальної активності дітей, сприяє виявленню та розкриттю їхніх здібностей, талантів, обдарувань шляхом участі у науковій, технічній, художній творчості

– створює навчально-виховні ситуації, обстановку оптимізму та впевненості у своїх силах і майбутньому

  • діагностична

– разом із групою фахівців, які розробляють індивідуальну програму розвитку, вивчає особливості діяльності і розвитку дітей з особливими освітніми потребами, оцінює їх навчальні досягнення

– оцінює виконання дитиною індивідуальної програми розвитку, вивчає та аналізує динаміку її розвитку

  • прогностична

– на основі вивчення актуального та потенційного розвитку дитини бере участь у розробленні індивідуальної програми розвитку

  • консультативна

– постійно спілкується з батьками, надаючи їм необхідну консультативну допомогу

– інформує вчителя класу та батьків про досягнення учня

Штатні одиниці асистента вчителя

У школах, де запроваджене інклюзивне навчання, вводять посаду асистента вчителя для роботи з учнями з ООП з розрахунку 1 ставка на клас, у якому навчаються такі діти.

logo